پاورپوینت درباره علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

پاورپوینت درباره علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

پاورپوینت درباره علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:7

بخشی از اسلایدها:

مراحل تهیه نان 

در کشور ما ایران نان اصلی ترین ماده غذایی است.

روش آسیاب کردن:

گندم را در آسیاب آرد می کنند.

تهیه خمیر از آرد:

خمیر کردن دستی و خمیر کردن به وسیله دستگاه صورت می گیرد.

 


خرید آنلاین

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:30

بخشی از اسلایدها:

معرفی پول

واحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.

سکه ها و اسکناس های رایج در ایران


پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

بخشی از اسلایدها:

عدد های سه رقمی (معرفی پول )

واحد پول کشور ما ریال است و به شکل سکه و اسکناس دیده می شود

ارزش 10 سکه 1 ریالی برابر است با یک سکه 10 ریالی .


پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلایدها:

برای شمردن اشیا یا اشکال باید به ترتیب بشمارید آخرین عددی که بیان کردید ،تعداد اشیا با اشکال را نشان می دهد .

•بهتر است وقتی تعداد اشیا زیاد است برای شمردن آن ها را دسته بندی کنیم.

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

بخشی از اسلایدها:

اشکال هندسی

همانطور که در شکل ها ملاحظه می کنید ، تعداد گوشه ها و ضلع های چند ضلعی ها با هم برابر است .

تمرین

به نظر شما یک 46 ضلعی چند گوشه دارد ؟

 

 

شکلی داریم که 36 گوشه دارد ، به نظر شما این شکل چند ضلع می تواند داشته باشد ؟

 

 

حل مساله با الگویابی

 

با کشف رابطه بین شکل ها و عدد ها می توانید الگو ها را ادامه دهید و مساله هارا حل کنید .

 


پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:25

بخشی از اسلایدها:

یادآوری اشکال هندسی

در شکل های قبل مشاهده کردید که تعداد ضلع ها و گوشه ها با هم برابر هستند.

بنابراین با داشتن تعداد ضلع یا گوشه می توان تعداد گوشه یا ضلع چندضلعی را تشخیص داد.

مثال: یک 86 ضلعی چند گوشه دارد؟ 86 گوشه

مثال: اگر شکلی 54 گوشه داشته باشد، چند ضلع دارد؟ 54 ضلع

شما با رسم کردن و دقّت به شکل های هندسی می توانید شباهت ها و تفاوت های آن ها را بیان کنید.

مثال: شباهت ها و تفاوت های اشکال زیر را بنویسید.

شباهت: هر دو 4 ضلع و 4 گوشه دارند.

تفاوت: در مربع ضلع ها مساوی هستند و در مستطیل ضلع های رو به رو 2 به 2 مساوی هستند.


پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:10

بخشی از اسلایدها:

جمع وتفریق ده تایی ها

اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفریق می کنیم .

 

5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50

 

روش های جمع و تفریق

برای بدست آوردن  حاصل جمع و تفریق از روش های گوناگونی می توان استفاده کرد .

 

1- به کمک انگشتان دست

این روش بیشتر برای اعداد یک رقمی یا دو رقمی کوچک بکار می رود .

                                                      5 =3+2


پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

جمع و تفریق ده تایی

با توجه به شکل، حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید.

4 دسته ی ده تایی به اضافه ی 5 دسته ی ده تایی می شود 9 دسته ی ده تایی.

6 دسته ی ده تایی منهای 3 دسته ی ده تایی می شود 3 دسته ی ده تایی.


پاورپوینت درباره ریاضی پایه دوم ابتدایی بخش سوم معرفی تقارن و انواع تقارن

پاورپوینت درباره ریاضی پایه دوم ابتدایی بخش سوم معرفی تقارن و انواع تقارن

پاورپوینت درباره ریاضی پایه دوم ابتدایی بخش سوم معرفی تقارن و انواع تقارن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

بخشی از اسلایدها:

معرفی تقارن

وقتی شکلی را  تا کنیم به صورتی که روی هم منطبق شوند خطی ایجاد می شود که خط تقارن نامیده می شود

طرز درست کردن خط تقارن درشکلهایی که دو قسمت می شوند

طرز درست کردن تقارن در شکل هایی که چهار قسمت می شوند

 


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دوازدهم نشانه ق،ل

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دوازدهم نشانه ق،ل

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دوازدهم نشانه ق،ل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:8

بخشی از اسلایدها:

آزاده قندان را پر از قند می کند.

مادر قاشق و بشقاب را می شوید.

پدر قوری و استکان را به اتاق می برد.

 


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس یازدهم نشانه ف، خ

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس یازدهم نشانه ف، خ

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس یازدهم نشانه ف، خ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:9

بخشی از اسلایدها:

برف می بارد.

آسمان آفتابی نیست.

فرزانه و فرشته آدم برفی درست می کنند.

 


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دهم نشانه های پ ، گ

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دهم نشانه های پ ، گ

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان درس دهم نشانه های پ ، گ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:7

بخشی از اسلایدها:

پرستو

پروانه 

پرنده 

پرپر 

هواپیما

توپ

جنگل

جنگل بزرگ است.

جنگل زیبا و سرسبز است.

گرگ و گوزن در جنگل زندگی می کنند.

 


پاورپوینت درباره نشانه های ا د فارسی اول دبستان

پاورپوینت درباره نشانه های ا د فارسی اول دبستان

پاورپوینت درباره نشانه های ا د فارسی اول دبستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:8

بخشی از اسلایدها:

چرا ابرها حرکت می کنند؟

نام چند میوه که با صدای ا شروع می شوند؟

باران چه فایده ای دارد؟

 


پاورپوینت درباره فارسی دوم دبستان درس1- کتابخانه ی کلاس ما

پاورپوینت درباره فارسی دوم دبستان درس1- کتابخانه ی کلاس ما

پاورپوینت درباره فارسی دوم دبستان درس1- کتابخانه ی کلاس ما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلایدها:

واژه های مهم درس

 

-صدای پرندگان-باد خنکی-پاییزی- ملایم- سلام و احوال پرسی

 

آرام- نظم--گفت و گو- هم فکری- مشورت- مفید- ویژه- انتخاب

 

مجلّه ها- کاغذ- به صورت گروهی- آموزگار- تهیّه- پرسش- پاسخ

درست و نادرست

 

1-بچه ها در گروه گفت و گو کردند و پیشنهاد خود را روی تخته ی کلاس نوشتند.

 

2-بهتراست کتاب ها و مجله های ویژه ی خودمان را بخوانیم.

 

3-همه ی مطالب موجود در رایانه برای ما مفید است.

 

4-معلم گفت: کتاب خوب را با هم فکری و مشورت بزرگ ترها انتخاب می کنیم

کتابخانه کلاس ما:


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 7و8و9و10 جلسه سوم)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 7و8و9و10 جلسه سوم)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 7و8و9و10 جلسه سوم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:44

بخشی از اسلایدها:

این فایل اورپوینت فارسی اول دبستان نگاره های 7و8و9و10 را توصیف می کند.

در روستا چه حیواناتی دیده می شوند؟

کشاورز در روستا چه می کند؟

 برخی از کارهای کشاورزی در مزرعه را نمایش دهید؟

 

 


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 4و5و6 جلسه دوم)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 4و5و6 جلسه دوم)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 4و5و6 جلسه دوم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:28

بخشی از اسلایدها:

این فایل فارسی اول دبستان شامل نگاره های 4 و 5 و 6 را توصیف می کند.

در تصویر چه چیزهایی می بینید؟

هریک از بچه ها چه می کنند؟

پرچم ایان چه رنگ هایی دارد؟

شعر راه مدرسه

پ


پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 1و2و3 جلسه اول)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 1و2و3 جلسه اول)

پاورپوینت درباره فارسی اول دبستان (نگاره های 1و2و3 جلسه اول)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:25

بخشی از اسلایدها:

این فایل فارسی اول دبستان حاوی نگاره های 1 و 2و 3 را توصیف می کند.

در تصویر چه چیزهایی می بینید؟ 

هریک از اعضای خانواده چه می کنند؟

نام هریک از تصاویر چیست؟

 

 


تحقیق درباره آموزش گام به گام پاورپوینت (قسمت اول)

تحقیق درباره آموزش گام به گام پاورپوینت (قسمت اول)

تحقیق درباره آموزش گام به گام پاورپوینت (قسمت اول)

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:11

بخشی از صفحات:

در این آموزش سعی شده تا حداکثر اطلاعات لازم برای خوانندگان عزیز فراهم گردد. اما همانطور که میدانید با وجود حجم اطلاعات بسیار زیاد و گزینه هایی بسیار، یارای آن نیست تا تمامی این مطالب و گزینه های زیر مجموعه در گام های این آموزش گنجانده شود. این کار علاوه بر زمان بری بسیار زیاد برای آموزش، برای بسیاری از کارآموزان نیز خسته کننده و کسالت بار خواهد بود، از این رو سعی شده است تا به ارایه مطالب مفید به زبان ساده پرداخته شود.


اما شما در این بین با تکرار و تمرین موارد گفته شده سهم عظیمی در ار تقای سطح دانش خویش خواهید داشت و با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود، ما را در جهت ارتقای هرچه بیشتر آموزش ها یاری کنید، ما نیز سهم سازنده شما را در این جهت ارج نهاده و تکریم مینماییم.
تا پایان این دوره آموزشی همراه ما باشید تا ما نیز با نیرویی دوچندان به کار خود ادامه داده و خستگی را از تن بدر کنیم.

 

در اولین گام از آموزش گام به گام پاورپوینت به نحوه شروع کار با این برنامه و آشنایی های لازم از قسمت های مختلف آن خواهیم پرداخت. اکنون کار با نرم افزار Microsoft Office Powerpoint آغاز شده است و شما چیزی را که در این نرم افزار باید مد نظر داشته باشید این است که بسیاری از ویژگی های نسخه های قبلی این نرم افزار در این برنامه نیز گنجانده شده است و همچنین ویژگی های جدیدی نیز به این نرم افزار افزوده شده است که در ادامه از آنها بیشتر خواهید آموخت. سه ویژگی اصلی که در این نرم افزار وجود دارد عبارتند از :

دکمه مایکروسافت آفیس و نوار ابزار اصلی یا ریبون و نوار ابزار کوتاه. در ادامه آموزش درباره هرکدام از این ویژگی ها بیشتر صحبت خواهم کرد.


پاورپوینت درباره فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

پاورپوینت درباره فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

پاورپوینت درباره فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:28

بخشی از اسلایدها:

فهرست

•عصر جامعه دانش پایه و انقلاب نوین آموزشی

پاورپوینت درباره جغرافیا یازدهم انسانی (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت))

پاورپوینت درباره جغرافیا یازدهم انسانی (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت))

پاورپوینت درباره جغرافیا یازدهم انسانی (نواحی اقتصادی  (کشاورزی و صنعت))

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:12

بخشی از اسلایدها:

نواحی اقتصادی
               (کشاورزی و صنعت)

اقتصاد،

 نظامی از تولید،  توزیع، مبادله و مصرف کالاها

            و خدمات توسط گروههای مختلف اجتماعی در یک ناحیه است.

.طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی

—ٔ 1ـ فعالیتهای نوع اول (کشاورزی): به فعالیتهایی گفته میشود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سروکار دارند؛ مانند زراعت، دامپروری، صید ماهی، جنگلداری و استخراج معدن.

پاورپوینت درباره تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

پاورپوینت درباره تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

پاورپوینت درباره تصفيه پيشرفته فاضلاب  (حذف فسفر)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:61

بخشی از اسلایدها:

منابع ورود فسفر به فاضلاب

صنايع مختلف

* منابع رواناب غير نقطه اي

*تر كيبات دتر جنت فسفر دار

*استفاده از كود هاي شيميايي فسفر دار

استراتژي انتخاب سيستم مناسب در حذف فسفر

•توصيف استراتژي

پاورپوینت درباره جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

پاورپوینت درباره جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

پاورپوینت درباره جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:60

بخشی از اسلایدها:

1- جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

qبسیاری از جانشینی های مهم ترکیبات آروماتیک بوسیله واکنشگرهای نوکلئوفیلی تحت تاثیر قرار میگیرند.

پاورپوینت درباره تمرین پلایومتریک

پاورپوینت درباره تمرین پلایومتریک

پاورپوینت درباره تمرین پلایومتریک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:55

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

پيش از بحث در مورد تمرين پلايومتريك ارايه تعريفي از مفاهيم زير ضروري است:

 

-قدرت (Strength)

پاورپوینت درباره بررسي DSP هاي Texas Instruments

پاورپوینت درباره بررسي DSP هاي Texas Instruments

پاورپوینت درباره بررسي DSP هاي Texas Instruments

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:21

بخشی از اسلایدها:

رئوس مطالب

nبررسي خانواده TMS320

پاورپوینت درباره حسگرها (دريابه)و مبدل ها

پاورپوینت درباره حسگرها (دريابه)و مبدل ها

پاورپوینت درباره حسگرها (دريابه)و مبدل ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:57

بخشی از اسلایدها:

حسگر يا مبدل

•هر دو از اجزاء وسايل اندازه گيری هستند

تحقیق درباره شبکه

تحقیق درباره شبکه

تحقیق درباره شبکه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:24

بخشی از صفحات:

شبکهٔ رایانه‌ای 

به اتصال دو یا چند سیستم (مانند کامپیوتر، لپ‌تاپ، و) که قابلیت انتقال اطلاعات بین خود را دارند شبکه رایانه‌ای گفته می‌شود.

.

شبکه رایانه‌ای باعث تسهیل ارتباطات میان کاربران شده و اجازه می‌دهد کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند.

معرفی

پاورپوینت درباره مديريت استرس

پاورپوینت درباره مديريت استرس

پاورپوینت درباره مديريت استرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:31

بخشی از اسلایدها:

سبك زندگي سالم

§جسمي

پاورپوینت درباره استرس در محیط کار وراهکارهایی جهت کاهش آن

پاورپوینت درباره استرس در محیط کار وراهکارهایی جهت کاهش آن

پاورپوینت درباره استرس در محیط کار وراهکارهایی جهت کاهش آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

تعریف استرس در محیط كار

تغییردرفعالیت های كاری همچون فن آوری جدید یا تغییراهداف،ممكن است باعث ایجاد استرس شود یا به درون ساختارسازمان راه یابد.استرس سازمانی را می توان با مقیاس كارگریزی و كیفیت كار اندازه گیری كرد.

استرس سازمانی

    استرس روی سازمان ها و افراد موجود در آن تأثیر می گذارد. تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزان كارگریزی ، تعویض زود هنگام كاركنان ، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع ، كاهش میزان امنیت شغلی ، عدم سلامت محیط كار ، كنترل ضعیف كیفیت محصولات و .... ارتباط دارد.  به بیان دیگر هرچه میزان استرس سازمانی بالاتر باشد، عوامل ذكر شده از فراوانی بیشتری برخوردارند. چنانچه میزان استرس سازمانی به طور چشمگیری افزایش یابد، فرد ممكن است مبتلا به سندرم سازمانی شود. این سندرم ( به طور كلی سندرم به  تعدادی از خصوصیات ، رویدادها یا رفتارها كه به نظر می رسد با هم دیده می شوند یا به نحوی وابسته و هماهنگ هستند گفته می شود و به طور اختصاصی تر به مجموعه علائمی گفته می شود كه با هم دیده می شوندو می توان آنها راحاكی از یك بیماری یا نابهنجاری خاص تلقی نمود.)،زمانی ایجاد می شود كه فرد اجازه ابراز عقیده نداشته باشد،امكان تخلیه هیجان فراهم نباشدوامنیت شغلی وی به حداقل ممكن رسیده باشد.


پاورپوینت درباره مدیریت استرس

پاورپوینت درباره مدیریت استرس

پاورپوینت درباره مدیریت استرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:30

بخشی از اسلایدها:

فعالیت اول

.1تصور زمانی که استرس شدیدی داشتید...

پاورپوینت درباره مقابله با استرس

پاورپوینت درباره مقابله با استرس

پاورپوینت درباره مقابله با استرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:23

بخشی از اسلایدها:

تعریف استرس

nبرانگیختگی ذهن و بدن در پاسخ به اوضاع و شرایطی که فرد آن را فراتر از منابع شخصی و اجتماعی خود ادراک می کند.

پاورپوینت درباره مهارت مقابله با استرس

پاورپوینت درباره مهارت مقابله با استرس

پاورپوینت درباره مهارت مقابله با استرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلایدها:

تعریف استرس :

استرس فرایندی است از تعامل فرد و محیط که سازگاری فرد را بر هم زده و ضرورت سازگاری مجددی را ایجاد می کند . 

علائم حاصل از فشار روانی

•علائم فیزیولوژیکی

پاورپوینت درباره کارگاه مديريت استرس

پاورپوینت درباره کارگاه مديريت استرس

پاورپوینت درباره کارگاه مديريت استرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:45

بخشی از اسلایدها:

استرس چيست؟

•استرس را مي ‌توان واكنش‌‌هاي  رواني، جسماني، هيجاني، و رفتاري انسان به هر تهديد يا فشار ادراک شده درونی يا محيطي دانست.

پاورپوینت درباره مديريت استرس و مقابله هاي سازگارانه

پاورپوینت درباره مديريت استرس و مقابله هاي سازگارانه

پاورپوینت درباره مديريت استرس و مقابله هاي سازگارانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:26

بخشی از اسلایدها:

هدف كلي:
 آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مهارت‌هاي مديريت استرس

اهداف ويژه

•آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم پايه در مديريت استرس

پاورپوینت درباره بیماری سل

پاورپوینت درباره بیماری سل

پاورپوینت درباره بیماری سل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:53

بخشی از اسلایدها:

راهكار كنترل سل

—اجراي درمان استاندارد كوتاه  مدت تحت  نظارت مستقيم   حد اقل در طي درمان حمله اي و حداقل براي تمام بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير مثبت (مخازن انتشار بيماري)

پاورپوینت درباره سل

پاورپوینت درباره سل

پاورپوینت درباره سل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:112

برخی از اسلایدها انگلیسی است.

بخشی از اسلایدها:

اهمیت سل در چیست؟

uحدود یک سوم جمعیت جهان(2 میلیارد نفر)با میکروب سل آلوده شده اند

پاورپوینت درباره بیماری سل و علائم

پاورپوینت درباره بیماری سل و علائم

پاورپوینت درباره بیماری سل و علائم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:37

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس متعلق به خانواده مایکوباکتریاسه و راسته آکتینومیتالها و مولد بیماری سل می‌باشد. باسیل‌های سل میله‌ای شکل، بلند و خمیده و اغلب دانه دانه یا مجتمع هستند.. دلیل اینکه به سادگی توسط ترکیبات رنگ زدا رنگ خود را از دست نمی‌دهند به اسید فاست موسومند. به دلیل وجود مقدار زیادی مواد چربی در آنها به سادگی توسط روش گرم رنگ نمی‌گیرند. باسیل سل اگزوتوکسین یا اندوتوکسین تولید نمی‌کند.و علت بیماری زایی آن واکنش گرانولوماتوزاست و باکتری‌ها در                                         داخل گرانولوم می‌توانند ساکت بمانند، که                           منجر به عفونت نهفته می‌شود. یکی دیگر                              از ویژگی‌های گرانولوم‌ها توسعه مرگ سلولی

 غیر طبیعی (نکروز) در بافت می باشد.

تاریخچه سل       

سل بیماری عفونی وواگیر داری است که از دوران باستان همراه انسان بوده است تاریخ بیماری سل رامی توان باقدمت بشریت برابردانست.به این بیماری  در گذشته طاعون سفید نیز اطلاق شده  است

این بیماری یکی از قدیمی ترین بیماریهاست که انسان را مبتلا می کنند، این  مطلب با کشف سل  در ستون فقرات در یکی از مومیایهای مصری

 که به معنی مصرفPhthisis تایید شده است، یونانی ها به این بیماری در گذشته

 

 

 

 

 

در حدود ۴۶۰ سال قبل از میلاد، بقراط سل ریوی را به عنوان گسترده ترین بیماری در آن زمان شناسایی کرد.

                                                                                                                  این باسیل در  سال 1882 توسط رابرت کخ آلمانی کشف شد و به باسیل کخ معروف شد                  

 

 

 در سال 1906 کالمت و گورین از باسیل ضعیف شده مایکوباکتروم بوویس(ب ث ز)

به عنوان واکسن جهت پیشگیری از سل استفاده استفاده کردند 

واکسن در برابر بیماری‌های منتشر شده در دوران کودکی مؤثر است، این گسترده ترین واکسن مورد استفاده در سراسر جهان است، که بیش از ۹۰٪ از همه کودکان را واکسینه می‌کند. با این حال، ایمنی ایجاد شده توسط آن بعد از حدود ده سال کاهش می‌یابد. سل در اکثر نقاط کانادا، بریتانیا، و ایالات متحده شایع فقط برای افرادی که در معرض خطر بالا قرار دارند استفاده می‌شودویکی از دلایل عدم استفاده از واکسن این است که باعث می‌شود تست پوستی توبرکولین مثبت کاذب شود، که این آزمون را برای غربالگری این بیماری بی فایده می‌نمایدواکسن‌های جدید در دست تهیه هستند.

اشکال بیماری سل

• به طور اولیه  سل ریه ها را درگیر می کند ولی ممکن است به سایر اعضا گسترش یابد .

پاورپوینت درباره خطاهای دارویی در بیمارستان

پاورپوینت درباره خطاهای دارویی در بیمارستان

پاورپوینت درباره خطاهای دارویی در بیمارستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

بخشی از اسلایدها انگلیسی است.

خطاهای دارویی در مراحل مختلف فرایند دارو درمانی شامل نسخه نویسی، نسخه برداری از دستورات پزشک، مرحله رساندن دارو به بیمار یا کنترل کردن داروها ممکن است اتفاق بیافتد

•ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت و پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و آسیب به بیمار می باشد

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:62

بخشی از اسلایدها:

نقش پرستار

—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است

پاورپوینت درباره دارودرمانی

پاورپوینت درباره دارودرمانی

پاورپوینت درباره دارودرمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:43

بخشی از اسلایدها:

دارودرمانی

üدارو دادن یکی از پایه های اساسی در عملکرد پرستاری است.

پاورپوینت درباره داروها

پاورپوینت درباره داروها

پاورپوینت درباره داروها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:43

بخشی از اسلایدها:

اهداف آموزشی

•اسامی داروها را بداند

پاورپوینت درباره بیماریهای خود ایمن

پاورپوینت درباره بیماریهای خود ایمن

پاورپوینت درباره بیماریهای خود ایمن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33

برخی از اسلایدها انگلیسی است.

بخشی از اسلایدها:

اتیولوژی

•ژنتیک: ژنهای HLA و ژنهای دیگر. بیشتر بیماریهای خود ایمن چند ژنی هستند.

پاورپوینت درباره اختلالات ناشي از كمبود يد، پيشگيري وكنترل

پاورپوینت درباره اختلالات ناشي از كمبود يد، پيشگيري وكنترل

پاورپوینت درباره اختلالات ناشي از كمبود يد، پيشگيري وكنترل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:41

بخشی از اسلایدها:

ريزمغذ يها (Micronutrients) 

¢به مقدار بسيارجزئي(ميلي گرم و اجزاي آن) مورد نياز
 مي باشند

پاورپوینت درباره بیماری خودایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خودایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خودایمنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:44

بخشی از اسلایدها:

نشانگان‌ شوگرن‌ دومين‌ اختلال‌ خودايمني‌ روماتيسمي‌ شايع‌ پس‌ از آرتريت‌ روماتوييد. اين‌ اختلال‌ عمدتاً در خانم‌ها (حدوداً۹۰% موارد) ‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ به‌طور اوليه‌ ( مستقل‌ ) بروز کند يا همراه‌ ساير اختلالات‌ بافت‌ همبند (آرتريت‌ روماتوييد، اسکلرودرمي‌، لوپوس‌ اريتماتوي‌ منتشر، پلي‌ميوزيت‌) باشد

سندرم شوگرن

تخریب غدد اشکی و بزاقی با واسطه ایمنی

* 90 درصد در زنان بین 45-35 سالگی

* شکل اولیه (ایزوله) یا سندرم سیکا

* شکل ثانویه – شایع تر – ناشی از بیماری خود ایمنی دیگر

* هدف اصلی          سلول اپی تلیوم مجاری غدد اگزوکرین

* * عوامل ژنتیکی        HLA-II

* محرک ویروسی ???????

qعلايم‌ شايع‌

خشکي‌ چشم‌ که‌ مي‌تواند باعث‌ احساس‌ جسم‌ خارجي‌ در چشم‌، احساس‌ سنگريزه‌ در چشم‌، قرمزي‌، سوزش‌، حساسيت‌ به‌ نور، خارش‌، احساس‌ وجود يک‌ پرده‌ نازک‌ در جلوي‌ چشم‌ و ترشح‌ چشم‌ گردد

خشکي‌ دهان‌ که‌ مي‌تواند باعث‌ دشواري‌ بلع‌ و تکلم‌، اختلال‌ حس‌ چشايي‌ يا بويايي‌، تشنگي‌، زخم‌ و حفره‌هاي‌ دنداني‌ گردد

خشکي‌ مهبل‌ که‌ مي‌تواند باعث‌ مقاربت‌ دردناک‌ گردد

خشکي‌ مجاري‌ تنفسي‌ فوقاني‌ که‌ مي‌تواند باعث‌ خونريزي‌ بيني‌، خشونت‌ صدا، سرفه‌ مزمن‌ بدون‌ خلط‌، عفونت‌ گوش‌ و ساير عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ گردد

علائم بالینی

پاورپوینت درباره ايمونولوژي ورزشي

پاورپوینت درباره ايمونولوژي ورزشي

پاورپوینت درباره ايمونولوژي ورزشي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:37

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

•اثر دوگانه ي ورزش:

پاورپوینت درباره بیماری ms

پاورپوینت درباره بیماری ms

پاورپوینت درباره بیماری ms

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:23

بخشی از اسلایدها:

 

مقدمه


با پيشرفت علم و صنعت و ماشيني شدن جامعه كنوني رفتار و كردار و طرز تفكر انسانها نيز دستخوش تغيير و تحول شده است. يكي از دستاوردهاي مهم صنعتي شدن جامعه كنوني,‌ افزايش بي حد و اندازه آلودگيها، از جمله آلودگي آب و هوا, و آلودگي كليه مواد غذايي است. ممكن است سؤال شود آلودگي مواد غذايي چرا؟ امروزه با افزايش جمعيت و به قول جامعه شناسان غرب, كمبود مواد غذايي باعث شده است كه در صنعت كشاورزي و ژنتيك تغييرات عظيمي صورت گيرد و با تغييرات ژنتيكي گياهان و استفاده از انواع كودهاي شيميايي براي افزايش محصول, اين امر باعث شده تعادل مواد در خاك به هم خورده و بيشتر موادي كه در كود شيميايي وجود دارد جذب گياهان شده و تعادل مواد غذايي گياه هم دستخوش دگرگوني شود در نتيجه با مصرف اين نوع مواد غذايي تعادل بدن انسان نيز مسلماً بهم خواهد خورد. آلودگي هوا, فكر مي كنم كه نيازي به توضيح نباشد,‌ چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است              

بيماری MS يا اسکلروز مولتيپل چيست؟

 

MS يک بيماری خود ايمنی است که دستگاه عصبی مرکزی(CNS )را درگير می کند CNS يا دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز، طناب نخاعی و اعصاب بينايی است. در اطراف فيبرهای عصبی يک بافت چربی به نام ميلين(myelin) وجود دارد که از آن محافظت می کند و به هدايت الکتريکی بوسيله فيبرهای عصبی کمک می کند. در بيماریMS ميلين در نواحی متعددی از بين می رود و به جای آن بافت اسکار(زخم) بجای می ماند که به اين پديده اسکلروسيس گفته می شود. اين نواحی آسيب ديده به عنوان پلاک يا ضايعه ( lesion) نيز گفته می شود. بعضی اوقات فيبر عصبی خود به خود آسيب ديده و می شکند. ميلين نه تنها از فيبرهای عصبی محافظت می کند بلکه در کار و عملکرد آنها نيز اهميت دارد. وقتی ميلين يا خود فيبر عصبی آسيب ديده يا تخريب می شود، توانايی اعصاب در هدايت ايمپالس های الکتريکی از مغز به اندام و بالعکس دچار اختلال می گردد و اين عامل نشانه های مختلف مربوط به بيماریMS را در فرد ايجاد می کند.

قدمه


پاورپوینت درباره الزامات راه اندازی وب سایت

پاورپوینت درباره الزامات راه اندازی وب سایت

پاورپوینت درباره الزامات راه اندازی وب سایت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:27

بخشی از اسلایدها:

—تنها بخشی كه می توند وب سایت سازمان را پویایی ببخشد روابط عمومی آن سازمان است واین میسر نیست مگر با داشتن یك تیم قوی در روابط عمومی و سازمانی فعال و پویا

پاورپوینت درباره سيستمهاي مديريت اطلاعات

پاورپوینت درباره سيستمهاي مديريت اطلاعات

پاورپوینت درباره سيستمهاي مديريت اطلاعات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:89

بخشی از اسلایدها:

نقش MIS در سازمانها

§نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

—آئین اصلاح و تجدیدنظر در معاهده با انعقاد موافقت نامه باز

صورتهای مالی اساسی حسابداری

صورتهای مالی اساسی حسابداری

صورتهای مالی اساسی حسابداری

نوع فایل اکسل تعداد صفحه 15 کاربرگ

این فایل شامل 15 کابرگ است که قالب تهیه صورتهای مالی اساسی حسابداری را نشان میدهد. با وارد کردن اعداد در کاربرگها صورتهای مالی هر سازمان را تهیه می نمایید.هدف صورت‌های مالی یا گزارش‌های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‌شده و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیفی گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‌مند واقع شود


پاورپوینت درباره گزارشی از فعالیت ها و برنامه های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

پاورپوینت درباره گزارشی از فعالیت ها و برنامه های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

پاورپوینت درباره گزارشی از فعالیت ها و برنامه های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:20

بخشی از اسلاید

گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های
 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

مقدمه

lهدف از برگزاری نشست مدیران شبکه  در مراکز عضو

پاورپوینت درباره تبلیغات اینترنتی و تاثیر آن

پاورپوینت درباره تبلیغات اینترنتی و تاثیر آن

پاورپوینت درباره تبلیغات اینترنتی و تاثیر آن

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:25

بخشی از اسلاید

تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن

در کتب و متون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات آمده است بطور مثال می توان به تعاریف ذیل اشاره کرد. تبلیغات فرآیند روشمند ارایه اطلاعات مناسب در مورد کالاها و خدمات به مشتریان و ترغیب و متقاعد کردن مؤثر مصرف کنندگان به خرید کالاها و خدمات می باشد (متولی ۱۳۷۲) و یا در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطلاعات که معمولاً برای آن پول پرداخت می شود و اغلب با هدف ترغیب برای خرید کالاها، خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانه های مختلف انجام می پذیرد، تعریف نموده اند (تافلینگر ۱۹۹۶)

همان طور که در تعریف بالا اشاره شد، تبلیغات از طریق رسانه های مختلفی انجام می پذیرد که از آن جمله می توان به روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و ... اشاره نمود. چندی است که رسانه ای جدید، یعنی اینترنت، به جمع رسانه های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده است. رشد تبلیغ در اینترنت نسبت به تبلیغ در رسانه های سنتی، از سرعت بسیار بیشتری برخوردار بوده است. چرا که پس از گذشت ۳۸ سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده کنندگان آن به ۵۰ میلیون نفر رسید، تلویزیون ۱۳ سال پس از پیدایش این حد نصاب را کسب کرد و اما اینترنت تنها با گذشت ۴ سال توانسته به این حد نصاب دست پیدا کند (فاکس ۱۹۹۹). این مقاله به معرفی این نوع از تبلیغات و ویژگی های آن می پردازد.

 


پاورپوینت درباره لیستریوز گوسفند

پاورپوینت درباره لیستریوز گوسفند

پاورپوینت درباره لیستریوز گوسفند

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:14

بخشی از اسلاید

لیستریوز گوسفند

پاورپوینت درباره گزارش دستاوردهاي اجراي طرح توسعه سوادآموزي در منطقه دشتياري

پاورپوینت درباره گزارش دستاوردهاي اجراي طرح توسعه سوادآموزي در منطقه دشتياري

پاورپوینت درباره گزارش دستاوردهاي اجراي طرح توسعه سوادآموزي در منطقه دشتياري

گزارش دستاوردهاي اجراي طرح توسعه سوادآموزي در منطقه دشتياري 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

دسته بندی : پاورپوینت (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد اسلاید: 28

بخشی از اسلایدها:

فهرست مطالب

کلیات طرح

پاورپوینت درباره اترهای سلولزی

پاورپوینت درباره اترهای سلولزی

پاورپوینت درباره اترهای سلولزی

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

بخشی از اسلایدها:

محورهای کلی

تعاریف

 

اترها

ساختار سلولز

 

نامگذاری اترها

 

اترهای خطی

تیواترها

اترهای حلقوی

 

اترهای سلولزی

 

آلکیل اترهای سلولزی

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

کربوکسی متیل سلولز

سیانو اتیل سلولز

تعاریف

اترها:

اگر هیدروژن عامل الکلی یا فنلی را با یک گروه R (می تواند سیرشده یا سیر نشده، زنجیری یا حلقوی باشد) یا یک گروه آریل جانشین شود، اتر بدست می آید.

ساختار سلولز:

سلولز پلیمری خطی از واحدهای تکرار شونده سلوبیوز است.

سلوبیوز از پیوستن دو مولکول -D-βگلوکوپیرانوز تشکیل می شود.


پاورپوینت درباره مدیریت اخلاق

پاورپوینت درباره مدیریت اخلاق

پاورپوینت درباره مدیریت اخلاق

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:61

بخشی از اسلاید

                    مدیریت  اخلاق

شناسنامه درس

سرفصل ها

استاد

شرکت کنندگان

ساعت

عنوان پودمان

1- تعاریف 2- اخلاق در ارزشها 3- اخلاق در عمل مدیریتی شامل : اقتصاد ، قانون ، فنون ، فلسفه ، روشها و رویه ها

ميرزا بابا مطهری نژاد

مديران شرکت مخابرات ايران و شرکت های تابعه

8

ساعت

اخلاق مديريت

توضيحات : هرگونه استفاده از مطالب تهیه شده ، بدون ذکر مأخذ و مشخصات مدرس مجاز نمی باشد .

 

در صورت نیاز به تکثیر به هر صورت و در هر جا و هر زمان مجوز کتبی نیاز است .


پاورپوینت درباره مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش کارکنان ادوارد دمینگ

پاورپوینت درباره مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش کارکنان ادوارد دمینگ

پاورپوینت درباره مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش کارکنان ادوارد دمینگ

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:26

بخشی از اسلاید

 

 

مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان)  ادوارد دمینگ(

 

 

 

 

مدیریت برنامه ریزی وتوسعه

آموزش کارکنان

 

•تولد :14 اکتبر 1900آیوا آمریکا

پاورپوینت درباره مدیریت دانش در دانشگاه زیر ساخت ها و چالش ها

پاورپوینت درباره مدیریت دانش در دانشگاه زیر ساخت ها و چالش ها

پاورپوینت درباره مدیریت دانش در دانشگاه زیر ساخت ها و چالش ها

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:17

بخشی از اسلایدمدیریت دانش در دانشگاه: اهمیت، زیرساخت ها و چالش ها

nقطب‌های علمی در جهان به عنوان:

پاورپوینت درباره مرجع شناسی و روش تحقیق

پاورپوینت درباره مرجع شناسی و روش تحقیق

پاورپوینت درباره مرجع شناسی و روش تحقیق

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:209

بخشی از اسلاید

بسم الله الرحمن الرحیم

نام درس: مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)

 هدف کلی

آشنایی با نحوه یافتن اطلاعات در کتاب خانه و آشنایی با کتب مرجع و شیوه تنظیم رساله

مطالب مندرج

•مقدمه

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:19

بخشی از اسلاید

مسمومیت با گاز فاضلاب

      دو کارگر پیمانکار فاضلاب که برای بازکردن مسیر فاضلاب داخل مجتمع فولاد خراسان ، وارد یک چاه سه متری شده بودند ، در اثر گاز گرفتگی جان خود  را از دست دادند .

     گاز فاضلاب ، مخلوط پیچیده ای از گازهای سمی و غیر سمی تولید شده در سیستم های فاضلاب ناشی از تجزیه زباله های آلی صنعتی می باشد که پتانسیل ایجاد آتش سوزی یا انفجار را دارد . اجزای اصلی گاز فاضلاب عبارتند از : نیتروژن (N2) ، سولفید هیدروژن (H2S) ، دی اکسید کربن (CO2) ، متان (CH4) ، آمونیاک (NH3) و بخار آب ) ممکن است حاوی دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن نیز باشد( که حضور و غلظت هر یک از این مولفه ها بسته به زمان ، ترکیب فاضلاب ، دما و pH متفاوت است .                               


پاورپوینت درباره مطالعات تحلیلی مشاهده ای

پاورپوینت درباره مطالعات تحلیلی مشاهده ای

پاورپوینت درباره مطالعات تحلیلی مشاهده ای

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:32

بخشی از اسلاید

مطالعات مورد – شاهدی

مطالعات تحليلي مشاهده اي

•مقطعي(cross sectional)

پاورپوینت درباره برنامه های سال آتی دانشگاه برای بیمارستانها

پاورپوینت درباره برنامه های سال آتی دانشگاه برای بیمارستانها

پاورپوینت درباره برنامه های سال آتی دانشگاه برای بیمارستانها

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:9

بخشی از اسلاید

q

پاورپوینت درباره مفاهیم اساسی انگیزش

پاورپوینت درباره مفاهیم اساسی انگیزش

پاورپوینت درباره مفاهیم اساسی انگیزش

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:38

بخشی از اسلاید

مفاهيم اساسی انگیزش

انگيزش

   انگيزش را به عنوان فرايندی تعريف مي كنيم كه شدت جهت گيري و تداوم تلاش افراد به منظور رسيدن به يک هدف را محاسبه مي كند.در حالي كه انگيزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدف تعريف شده است و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعكس كردن تمايل خود در رفتار مرتبط با كار مي شكنيم

*(درجه انگيزش در بين افراد در شرايط متفاوت،مختلف است)

سه عنصر كليدی در تعريف انگيزش

•شدت (به ميزان تلاش فرد مربوط است)

پاورپوینت درباره مقاله نویسی علمی

پاورپوینت درباره مقاله نویسی علمی

پاورپوینت درباره مقاله نویسی علمی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:21

بخشی از اسلاید

مقاله نويسي علمي

هدف از نوشتن مقاله

کسب امتياز

پاورپوینت درباره مقایسه شاخصهای اقتصادی اورپا و جهان

پاورپوینت درباره مقایسه شاخصهای اقتصادی اورپا و جهان

پاورپوینت درباره مقایسه شاخصهای اقتصادی اورپا و جهان

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:58

بخشی از اسلاید

مقایسۀ شاخصهای اقتصادی
اروپا و جهان

مقدمه

•در این تحقیق سعی داریم که تعدادی از شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان با هم مقایسه کنیم و از این طریق به تبیین جایگاه اروپا در اقتصاد جهان برسیم، لذا از میان مجموعۀ شاخصهای اقتصادی پانزده شاخص از مهمترین آنها انتخاب شده و به بررسی آنها می پردازیم.

پاورپوینت درباره مقیاس لیکرت

پاورپوینت درباره مقیاس لیکرت

پاورپوینت درباره مقیاس لیکرت

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:13

بخشی از اسلاید

مقياس ليکرت Likert scales

Scale       مقياس   

مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود

 

سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است.

 

 

 

نگرش      Attitude  

    نگرش که از طريق آموزش های اجتماعی تحقق می يابد, ترکيبی از باورها,گرايش ها يا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمايل فرد برای نشان دادن واکنش به شيوه ای نسبتاً ثابت به اشياء,اشخاص و رويدادهای خاص اطلاق می شود


پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:39

بخشی از اسلاید

مکمل های غذایی و دوپینگ

دسته بندی مکملها بر اساس خواص ادعا شده

nروشهای گوناگونی برای دسته بندی مکمل های غذایی و مواد غذایی نیروزا وجود دارد . برخی از صاحب نظران بر اساس نوع فعالیت ورزشی، دسته بندی را ارائه داده اند به عنوان مثال :

پاورپوینت درباره مکانیزم های دفاعی

پاورپوینت درباره مکانیزم های دفاعی

پاورپوینت درباره مکانیزم های دفاعی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:16

بخشی از اسلاید

مكانيزمهاي دفاعي

lزيگموند فرويد ايده اعمال دفاعي را در سال 1894 ميلادي مطرح كرد.

پاورپوینت درباره موزه داری

پاورپوینت درباره موزه داری

پاورپوینت درباره موزه داری

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:84

بخشی از اسلاید

موزه داري

International council of museums (ICOM)

تعريف شوراي بين المللي موزه ها از موزه: موزه يك سازمان غير انتفاعي دائمي است كه در خدمت جامعه و پيشرفت آن قرار دارد وبه روي عموم باز است. اين سازمان شواهد مادي مربوط به انسان ها و محيط زيست ايشان را به منظور مطالعه، آموزش، كسب لذت، گردآوري و حفاظت كرده مورد پژوهش قرار مي دهد و آنها را به نمايش مي گذارد.


پاورپوینت درباره مینرالها

پاورپوینت درباره مینرالها

پاورپوینت درباره مینرالها

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:27

بخشی از اسلاید

مينرالها

1- ماكرومينرالها: كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم، سديم، كلر و گوگرد

 

2- ميكرومينرالها: آهن، روي، مس، يد، فلوئور، سلنيوم و.....

كلسيم را عموما مي شناسيد ومي دانيد كه در استخوانها وجود دارد

كلسيم فراوان ترين مينرال موجود در بدن است . حدود 50% کل املاح بدن را تشکیل میدهد و  حدود 99% کلسیم بدن در ساختمان استخوانها و دندانهای ماست.

تنها 1% ان دربقيه بدن وجود دارد كه همين يك درصد اعمال زيادي انجام ميدهد مثلا انقباض همه ماهيچه هاي ما بسته به وجود كلسيم است . جذب ان درخون به صورت يون كلسيم واز ديواره روده صورت ميگيرد . عاملي كه موجب افزايش جذب كلسيم ميشود ويتامين دي است به همين دليل قرص هاي مكمل كلسيم را با ويتامين دي تهيه ميكنند .

لذا اگر منابعي را كه داراي اين دو عنصر است مصرف كنيد كلسيم موجود درانها بهتر جذب مي شود .


پاورپوینت درباره مفاهیم پایه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور

پاورپوینت درباره مفاهیم پایه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور

پاورپوینت درباره مفاهیم پایه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور

قالب فایل(پاورپورینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:14

بخشی از اسلاید

مفاهيم پايه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور

•اصول مراقبتهای بهداشتی اوليه

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:43

بخشی از اسلاید

نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

مفهوم لغوي شايستگي در ادبيات فارسي:

حالت و كيفيت شايسته

                          صلاحيت، قابليت، لياقت  

پيمبر بدان داد مر علم حق را                     كه شايسته ديدش مرين مهتري را

ناصر خسرو

به نزديك او شرم و آهستگي است           خردمندي و رأي و شايستگي است

فردوسي

ادب و شرم ترا خسرو مهروبان كرد          آفرين بر تو كه شايسته صد چنديني

حافظ

 


پاورپوینت درباره نقد و برسی کلاهبرداری الکتریکی در قوانین تجارت الکتریکی و جرایم رایانه ایی

پاورپوینت درباره نقد و برسی کلاهبرداری الکتریکی در قوانین تجارت الکتریکی و جرایم رایانه ایی

پاورپوینت درباره نقد و برسی کلاهبرداری الکتریکی در قوانین تجارت الکتریکی و جرایم رایانه ایی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:22

بخشی از اسلاید

نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

در قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17) رفتارهای زیر جرم انگاری شده اند:کلاهبرداری الکترونیکی،نقض حقوق مالکیت فکری (شامل نقض حقوق مولف، نقض اسرار تجاری و نقض علائم تجاری ) جعل الکترونیکی و سرانجام نقض حقوق انحصاری (در بر گیرنده نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ و نقض حمایت از داده پیامهای شخصی)

تعریف تجارت الکترونیک

از نظر حقوقی تجارت الکترونیکی عبارت است از هر گونه معامله یا فعالیت تجاری از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید  ارتباطی.پاورپوینت درباره نقش مواد معدنی در فعالیت های ورزشی

پاورپوینت درباره نقش مواد معدنی در فعالیت های ورزشی

پاورپوینت درباره نقش مواد معدنی در فعالیت های ورزشی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلاید

نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي

پاورپوینت درباره نور خورشید

پاورپوینت درباره نور خورشید

پاورپوینت درباره نور خورشید

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:34

بخشی از اسلاید

نور

نور خورشيد به عنوان منبع تأمين انرژي براي گياهان به شمار مي‌آيد. با وجود نور، آب و دي‌اكسيدكربن و طي عمل فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد به صورت كربوهيدرات در گياهان ذخيره مي‌شود؛ اين انرژي در جذب عناصر، تقسيم سلولي و ساير واكنش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سه فرايند مهم در گياهان وجود دارد كه به نور نياز دارند:

1- فتوسنتز مهم‌ترين آنهاست و براي رشد گياه ضروري است. طي عمل فتوسنتز، انرژي تابشي به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود كه براي توليد تركيبات آلي در گياه ضروري است.

2- وجود نور علاوه بر فتوسنتز (تأمين انرژي مورد نياز گياهان)، بر واكنش‌هاي وابسته به طول دوره روشنايي روزانه گياه (فتوپريوديسم) و

 

3- فتومورفوژنز (اثر نور بر شكل گياه) نيز مؤثر است.


پاورپوینت درباره واکنش و معادلات شیمیایی

پاورپوینت درباره واکنش و معادلات شیمیایی

پاورپوینت درباره واکنش و معادلات شیمیایی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعدا اسلاید:11

بخشی از اسلاید

واکنش ها و معادلات شیمیایی

اهداف

مشاهده 7 واکنش

پاورپوینت درباره هدایت و مقاومت الکتریکی

پاورپوینت درباره هدایت و مقاومت الکتریکی

پاورپوینت درباره هدایت و مقاومت الکتریکی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلاید

هدایت و مقاومت الکتریکی

هدایت الکتریکی مخصوص

همه اجسام جریان الکتریکی را به یک اندازه هدایت نمی کنند. هادی ها به دلیل داشتن الکترون آزاد جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور می دهند. اگر میزان هدایت فلزات را با طول و سطح مقطع یکسان بررسی کنیم.  فلزی که  دارای الکترون آزاد بیشتر باشد دارای هدایت بیشتر می باشد.

هدایت الکتریکی مخصوص

قابلیت هدایت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را هدایت الکتریکی مخصوص گویند. هدایت مخصوص را با کاپا نشان می دهند.


پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:31

بخشی از اسلاید

عا د ت  ا و ل

 

عا مل با شید

ا صول نگرش شخصی

رفتا ر ما کنش تصمیم ها ی ما ست نه زا ییده شرا یط ما . پس می توا نیم بگذا ریم ا حسا س ها تا بع ا رزشها با شند .

 

                          مد ل عا مل بودن

 

          واکنش             آزادی انتخاب           محرک

 

 

           ا راده مستقل                                 خود آ گاهی

                           وجدان              تخیل

 


پاورپوینت درباره همدان

پاورپوینت درباره همدان

پاورپوینت درباره همدان

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:29

بخشی از اسلاید

§
استان همدان با مساحت 20هزار و 172 کیلومتر مربع , 2/1 در صد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد . این استان بین مدارهای 59 درجه و 33 دقیقه تا 49 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 34 درجه و 47 دقیقه تا 34 درجه و 49 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .
استان همدان جزو استانهای غربی ایران است که از شمال به استان زنجان , از جنوب به استان لرستان , از شرق به استان مرکزی و از غرب به استان های کرمانشاه و کردستان محدود می شود.بلندترین نقطه استان همدان ,قله الوند با ارتفاع 3574 متر و پست ترین مکان این استان اراضی عمر آباد در کنار رود قره چای در بخش شرا وپیشخوار است .

پاورپوینت درباره آرایه ها و ساختارها در زبان برنامه نویسی

پاورپوینت درباره آرایه ها و ساختارها در زبان برنامه نویسی

پاورپوینت درباره آرایه ها و ساختارها در زبان برنامه نویسی

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:38

بخشی از اسلاید

آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

آرايه ها و ساختارها

lADT (Abstraction data type)

تحقیق درباره تاریخچه زعفران

تحقیق درباره تاریخچه زعفران

تحقیق درباره تاریخچه زعفران

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:101

بخشی از متن

تاريخچه زعفران

زعفران با نام علمي كركوس ساتيوس Crocus Sativus  از خانواده زنبقيان Iridaceae  مي باشد. در برخي منابع، مثلا در  دائره المــعارف آمريكانا   Americana Encyclopedia   ذكر شده است كه اين كلمه از كريكوس Corycus كه نام منطقه اي در سيليسيا Cilicia واقع در شرق مديترانه مي باشد گرفته شده است. عده اي مبداء زعفران را ايالت قديم ماد ايران مي دانند، برخي از محققين نيز خاستگاه زعفران را در منطقه وسيعتري از كره زمين شامل يونان، تركيه، آسياي صغير و ايران مي دانند.
ايرانيان ضمن صدور زعفران به بسياري از نقاط جهان باستان، خواص آن را به يونانيها، روميها، چينيها و اقوام سامي  از جمله عربها معرفي كردند و شيوه زراعت آن را در سده هاي اول تا چهارم هجري به امم اسلامي پيرامون مديترانه آموختند. به اين ترتيب كه نخستين زعفران زارها به وسيله ايرانيان تبعيد شده توسط معاويه در نواحي شام داير شدند، سپس كاشت زعفران در شمال افريقا  و اندلس (اسپانياي اسلامي) وصقليه (سيسيل) رواج يافت و اقوام ايراني همچون رستميان و بنوطبري در انتقال فرهنگ زعفرانكاري 
مؤثر بودند.    


پاورپوینت درباره آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

پاورپوینت درباره آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

پاورپوینت درباره آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

قالب فایل(پاورپوینت)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:87

آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لا
درسیستم هماهنگ شده

يستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا:

 

 The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)               

 

         سيستم هماهنگ شده كه به اختصار «سيستم هماهنگ شده» ناميده مي شود (HS) است، نمانكلاتور(Nomenclature)  كالايي چند منظوره بين المللي واساس طبقه بندي مي‌باشد.

 

   (اسم =Nomen ، مجموعه Clature)

 

  نمانكلاتور مجموعه‌اي از اعداد وقواعد جهت طبقه بندي بوده و كاربرد اصلي آن در زمينة تعرفه‌هاي گمركي و آمار تجارت است.

 

 تحقیق درباره سرمایه اجتماعی

تحقیق درباره سرمایه اجتماعی

تحقیق درباره سرمایه اجتماعی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:24

بخشی از متن

مقدمه

"سرمايه اجتماعي"منابعي است كه از،يا درون شبكه هاي كسب وكار يا فردي در دسترس است. اين منابع شامل اطلاعات،انديشه ها،راهنمايي ها،فرصت هاي كسب وكار،سرمايه هاي مالي،قدرت ونفوذ،پشتيباني احساسي، خير خواهي،اعتمادو همكاري مي باشد. كلمه"اجتماعي" در عنوان سرمايه ي اجتماعي، دلالت مي كند كه اين منابع،خود دارايي هاي شخصي محسوب نمي شوند ،هيچ فردي به تنهايي مالك آن ها نيست. اين منابع در دل شبكه هاي روابط قرارگرفته اند. اگر شما سرمايه هاي انساني را آن چه كه شما مي دانيد فرض مي كنيد(مجموع دانش،مهارت و تجارب شما)،پس دسترسي به سرمايه ي اجتماعي به كساني كه شما مي شناسيد بستگي دارد؛يعني اندازه،كيفيت و گوناگوني شبكه هاي كسب وكار و شبكه هاي ار تباطي شخصي شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن،سرمايه اجتماعي به كساني كه شما نمي شناسيد نيز بستگي دارد،البته اگر شما به طور غير مستقيم به وسيله شبكه هايتان با آنها در ارتباط باشيد.


تحقیق درباره توسعه شایسته سالاری در سازمانها

تحقیق درباره توسعه شایسته سالاری در سازمانها

تحقیق درباره توسعه شایسته سالاری در سازمانها

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

سرمايه فكري شايستگان

توسعه شايسته سالاري در سازمانها
شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است.

دستيــابي به چنين امر مهم نيـاز به برنامـــه ريزي راهبردي در سازمانها و توجه عميق به تغييرات داخلي و محيطي دارد، اين ميان بخش سياستگزار جامعه يعني دولت لازم است براي تحقق شايسته سالاري، آن را طي فرايندهاي فرعي شايسته خواهي در سطح جامعه و سازمانها و در عمل شايسته شناسي، شايسته پروري، شايسته گماري و شايسته داري را توسط مديران و متوليان بخش نيروي انساني، پياده نمايد.


تحقیق درباره سرطان(لوسمی)

تحقیق درباره سرطان(لوسمی)

تحقیق درباره سرطان(لوسمی)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

سرطان خون (لوسمی) چیست؟

خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آن که توسط مغز استخوان تولید می شود تشکیل شده است.

مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها یافت می شود. این ماده حاوی یاخته ‌هایی است که یاخته‌ های مادر یا سلول پایه (STEM CELL) نامیده می شود و وظیفه آنها تولید یاخته‌ های خونی است.

سه نوع یاخته‌ خونی وجود دارد :

-  گویچه ‌های سفید خون (گلبولهای سفید) که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی هستند.

- گویچه‌های قرمز خون (گلبولهای قرمز خون) که اکسیژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند. 

- پلاکتها که وظیفه انعقاد خون و جلوگیری از خونریزی را بر عهده دارند.


تحقیق درباره سنگ زنی و ابزار تیزکنی سیلندر پیکان

تحقیق درباره سنگ زنی و ابزار تیزکنی سیلندر پیکان

تحقیق درباره سنگ زنی و ابزار تیزکنی سیلندر پیکان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:17

بخشی از متن

گزارش كارآموزي : سنگ زني و ابزار تيزكني سيلندر پيكان

خلاصه مطالب :

مته ها :

مته ها از نظر جنس به دو نوع تقسيم مي شود . مته هاي الماسه و مته هاي معمولي براي تيز كردن مته هاي الماسه از سنگ الماسه وبراي تيز كردن مته هاي معمولي از سنگ معمولي استفاده مي شود و زاويه بين دو فاز مته حدوداً 120 درجه است . مته ها از نظر نوك به دوع تقسيم مي شود . مته هاي دوپر و مته هاي سه پر .

مته هاي دوپر براي سوراخكاري و مته هاي 3 پر براي پخ زدن به كار مي رود .


تحقیق درباره سنگ آذرین

تحقیق درباره سنگ آذرین

تحقیق درباره سنگ آذرین

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:27

بخشی از متن

سنگ هاي آذرين

اين سنگهاي پرورده آتش ، زماني توده‌اي داغ و مذاب را به نام ماگما تشکيل ميداده‌اند، که سرد شدن تدريجي ماگما ، آنها را به سنگ سخت و جامد تبديل کرده است. بنابراين گدازهاي که از دهانه آتشفشان فوران کرده و بر سطح زمين جاري مي‌شود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگي آذرين را بوجود مي‌آورد.
انواع سنگهاي آذرين
با سرد شدن و انجماد ماگما - سنگ مذاب متحرکي است که دماي آن بين 700 تا 1200 درجه سانتيگراد (1300 تا 2200 فارنهايت) ميباشد- سنگهاي آذرين تشکيل ميشوند. اکثر ماگماهاي سطح زمين از نوع مذاب سيليکاتي ميباشند.


تحقیق درباره مفهوم سویه یا استرین

تحقیق درباره مفهوم سویه یا استرین

تحقیق درباره مفهوم سویه یا استرین

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:18

بخشی از متن

- مفهوم سویه یا استرین .....
الف) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ فنوتیپی همگن باشند.
ب) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی همگن باشند.
ج) گروهی از افرادیک گونه که از لحاظ فنوتیپی ناهمگن باشند.
د) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی ناهمگن باشند.

2- کدام سویه قارچ دکمه ای امروزه اکثر واحدهای کشت و پرورش قارچ را به خود اختصاص داده است؟
الف) سفید برفی   ب) قهوه ای
ج) کرمی    د) زرد

3 – در سالن هایی که رطوبت نسبی تحت کنترل نیست از کدام گونه قارچ دکمه ای برای کشت استفاده می شود؟
الف)کرم                      ب)زرد
ج)سفید برفی              د)قهوه ای

4- شیشه های جاوی دانه های گندم مایه زنی شده را در چه درجه حرارتی نگهداری می کنیم؟
الف)22 تا 24 درجه سانتی گراد ب)26 تا 30 درجه سانتی گراد
ج)20 تا 22 درجه سانتی گراد د)18 تا 25 درجه سانتی گراد

5- از کربنات کلسیم در تهیه بذر قارچ دکمه ای به چه منظوری استفاده می شود؟
الف) جلوگیری از به هم چسبیدن دانه ها   ب) بالا بردن قابلیت انبساط


تحقیق درباره سن گندم

تحقیق درباره سن گندم

تحقیق درباره سن گندم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:25

بخشی از متن

 

                                                     سـن گنـــدم


مقـدمــــه :                                                              

سال 1346 ، یعنی زمان تأ سیس سازمان حفظ نباتات که حدود 34 سال ازآن  می گذرد ، طبق قانون حفظ نباتات آفت سن گندم به عنوان یک آفت عمومی معر فی شده و هزینه های مبارزه با آن را دولت متقبل گردید 0 این آفت از جمله آفاتی است که بیشترین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخیر بطور متوسط سالیانه در عرصه یک میلیون هکتار گندم کاری ، حدود 1000 الی 1250تن از سموم شیمیایی علیه این آفت مصرف شد ه است0 بیان این مو ضوع بیشتر برای جلب توجه مسئولان و دست اندر کاران جهت چاره جویی جدی تر واتخاذ تصمیم علمی مناسب 


تحقیق درباره سلولهای بنیادی

تحقیق درباره سلولهای بنیادی

تحقیق درباره سلولهای بنیادی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

سلول های بنیادی

 

چکیده :

    سلولهای بنیادی،سلولهای اولیه ای هستند که قدرت تبدیل به سلولهای دیگر را دارند و می توانند جایگزین مناسبی برای سلولهای از بین رفته باشند؛از این رو در تولید بافتهای مختلف استفاده می شود که می توانند مشکل خیلی از افراد مبتلا به سرطانها و بیماریهای صعب العلاج را مرتفع سازند.این علم جدید در حیطه ی پزشکی، آینده ی نوید بخشی را برای بشریت خواهد داشت، چرا که نیاز انسان امروزی با تغییر اسلوب زندگی و شیوع بیماریهای مختلف به درمان  بیشتر شده  و در آینده با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود یافته های علمی جدیدی توسط پژوهشگران به دست خواهد آمد.

هدف از این پژوهش آن است که با پیشرفت های شایان در حیطه ی پزشکی آشنایی یافته و توسعه مطلوب این رشته را درایران مورد بررسی قراردهیم.

 پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای  واستفاده از سایت های علمیصورت گرفته است ونتایج مطالعات آن است که در این رشته شاهد یافته های چشمگیریدر ایران خواهیم بود.

 


تحقیق درباره سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان

تحقیق درباره سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان

تحقیق درباره سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:11

بخشی از متن

سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان

بحث تروریسم و موادمخدر یکی از مباحث مهم سیاسی، اجتماعی در جهان امروز است، هرچند تروریسم به معنای نظام و یا جریان رعب و وحشت، سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارد، اما تعریف روشن و سیاسی تروریسم، به قبل از انقلاب فرانسه در نیمه دوم قرن 17 میلادی برمی گردد که سلاطین حاکم دراین کشور، نوعی از نظام تروریستی مبتنی بر گیوتین، قتل و ترور مخالفین را در پیش گرفته بودند.

درعین حال برخی از مورخین و مفسرین علم سیاست، آغاز پدیده تروریسم را به اواخر قرن 18 میلادی و ترور ولیعهد اتریش نسبت می دهند که ترور وی باعث آغاز جنگ جهانی اول گردید.

 اما تروریسم از آغاز قرن 19 میلادی تعریف وسیع تری به خود گرفت و به عنوان وسیله ای برای سرکوب مخالفان سیاسی و ابزاری برای سلطه استعمار در جهان به کار گرفته شد.


تحقیق درباره سقف های کمپوزیت

تحقیق درباره سقف های کمپوزیت

تحقیق درباره سقف های کمپوزیت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

سقف های کمپوزیت :

 

سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند .
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهایی فرعی باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود وبا جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود   .


تحقیق درباره سورئالیسم

تحقیق درباره سورئالیسم

تحقیق درباره سورئالیسم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

سورئاليسم

بعد از پايان جنگ جهاني اول شيوه اي جديد به نام «وهمگري» يا سوئاليسم تكوين يافت و ابتدا بر علم ادبي حكمفرما شد و واژه سورئاليسم را ابتدا آپولينز شاعر فرانسوي در 1917 به معني لغوي «واقعيت برتر» آن هم در تفسير يكي از نمايشنامه هاي خود به كار برد و اين مكتب هنرهاي تجسمي را در بر مي گرفت و هنرمندان جدا شده از نهضت دادارا گرد خود آورده و بناي اين مكتب مهم و رويا و تداعي آزاد و صور مكتوم در ضمير ناهشيار است. و يكي از اهداف هنرمند يا شاعر اين است كه نيروي خيالي خود را با عقل و ارائه بيرون آورد و از قيد و بند اجتماعي آزاد كند. از هنرمندان اين دوره آرپ، جورجو اكيريكو، ماكس ارنست، كله، ماسون خوان ميروه، پيكاسو و از هنرمنداني كه بعدها اين مكتب روي آوردند ماگريت، سالودوردالي جاكومتي پيكرتراش، تانگي، شاگال.

خصوصيات برخي از هنرمندان سورئال

ماكس تخيلي بي بند و مرز را در نقاشي هايش به كار مي برد.


تحقیق درباره گل رز

تحقیق درباره گل رز

تحقیق درباره گل رز

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

مقدمه

امروزه براي هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازارهاي بين‌المللي در راتساي افزايش سهم بازار و توسعه صادرات ، بازاريابي انديشيده ضرورت خاص خود را دارد. عرضه محصولي خوب با قيمتي مناسب ، بکارگيري روشهاي مطلوب توزيع، استفاده از تبليغات آگاه‌کننده و هدفمند و از همه مهمتر شناسائي رقبا، فرصتها و تهديدهاي محيطي، از لازمه‌ها و عناصر موثر در کسب سهم مناسب در تجارت جهاني مي‌باشد. رساله حاضر در راستاي هدف فوق تحت عنوان "بررسي تطبيقي شيوه‌هاي بازاريابي صادرات گلهاي تزئيني ايران با رقيب عمده (هلند)" انتخاب شده است که به شناسائي و ارزيابي الگوها، روشها و شيوه‌هاي بازاريابي گل و گياهان زينتي کشور ايران و هلند در يک بازار ثالث پرداخته است و از طريق تجزيه و تحليل تطبيقي آنها، بمنظور توسعه صادرات گلهاي تزييني ايران در بازارهاي جهاني خصوصا بازار کويت ، اقدام به الگوبرداري از شيوه‌هاي اثربخش بازاريابي کشور هلند که در رديف اولين صادرکننده گل و گياه در جهان بوده و 68 درصد از سهم بازار جهاني گل و گياه را به خود اختصاص داده است ، نموده است . 


تحقیق درباره ویژگی زنان در عرفان

تحقیق درباره ویژگی زنان در عرفان

تحقیق درباره ویژگی زنان در عرفان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

زنان به ملكوت نزديك ترند

ويژگيهاي زنان در عرفان:

يكي از مهم ترين نيازهاي بشري كه ريشه در فطرت تمامي انسانها دارد، امور معنوي و عرفان مي باشد و راز موفقيت انسانهاي با ايمان، توكل و مقام رضا و پيوند و ارتباط آنها با خداست.

 

در اين ميان سهم زنان كمتر از مردان نيست و از جهت سير الي الله و رسيدن به مقام قرب جايگاه يكساني داشته و دارند و البته علايق معنوي زنان بيشتر از مردان است.


تحقیق درباره شواهد تجزیه و تحلیل چگونگی اجرای طرح

تحقیق درباره شواهد تجزیه و تحلیل چگونگی اجرای طرح

تحقیق درباره شواهد تجزیه و تحلیل چگونگی اجرای طرح

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:18

بخشی از متن

 

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده

مقدمه

توصیف وضع موجود

شواهد و تجزیه و تحلیل

ارائه ی طرح – طرحی نو

چگونگی اجرای طرح

منابع و مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

معلم بر تخته سیاه نوشت « زندگی» و پرسید: «چیست؟»

یکی گفت: «سالی است به چهار فصل خدا؛ شکوفه کند، میوه دهد، خزانش برسد و بعد بمیرد.»

دیگری به خنده گفت: «لطیفه ای است که لب های نشکفته را به خنده شکوفا کند.»

و سومی گفت: «زندگی هنر است»

معلم گفت: زندگی کتاب آموختن است و با هنرمندی که باید بیاموزیم.


تحقیق درباره زهکشی

تحقیق درباره زهکشی

تحقیق درباره زهکشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

زهکشی

دید کلی

آب جاری یا آبی که از چشمه‌ها خارج می‌شود، نباید از روی یک ناحیه ناپایدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسایشی ، به راحتی می‌تواند به داخل دامنه نفوذ کرده و به سرعت بر ناپایداری آن بیافزاید. دور نمودن آب از سطح دامنه و جلوگیری از نفوذ آن ، مخصوصا در مورد دامنه‌هایی که بطور بالقوه ناپایدارند، از مهمترین روشهای مهندسی دستیابی به پایداری است.

انواع روکشهای زهکشی آبهای سطحی

شبکه زهکشی بسطی

برای آنکه آب به داخل دامنه نفوذ نکند باید ترتیبی داد تا هرچه زودتر سطح دامنه را ترک گوید. احداث آبروهای مناسب در سطح دامنه ، یا در روی پلکانها ، یکی از مهمترین تمهیدات در این مورد است. این آبروها باید ضمن دارا بودن گنجایش و شیب کافی ، بسترشان نیز غیر قابل نفوذ باشد. برای جلوگیری از تخریب و پر شدن این جویها در طول زمان ، می‌توان آنها را با قطعات سنگ پر نمود.

این روش در مورد دامنه‌های خاکی یا دامنه‌های متشکل از سنگهای تجزیه شده ، مفید واقع می‌شود و می‌تواند علاوه بر پیشگیری ، در مراحل اولیه حرکت دامنه نیز نقش ترمیمی داشته باشد. نقش مهم دیگر شبکه زهکشی سطحی جلوگیری از فرسایش سطح دامنه توسط آبهای جاری است.


تحقیق درباره زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی

تحقیق درباره زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی

تحقیق درباره زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:28

بخشی از متن

زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی

با توجه به آسیب زیاد روش های شیمیایی که برای زیبایی پوست و مو صورت می گیرد، استفاده از درمان‌های گیاهی معقولانه تر است.

زیبایی همیشه در سالنِ آرایشگاه به وجود نمی‌آید، بلکه می‌تواند خانگی باشد. با توجه به آسیب هایِ زیادِ اعمالِ شیمیاییِ زیباییِ پوست و مو که در آرایشگاه‌ها صورت می‌گیرند، استفاده از درمان‌های گیاهی بسیار رایج شده است. پوست و مویِ زیبا می‌تواند از طریقِ استفاده طبیعی از گیاهان نیز به دست بیاید. استفاده منظم و همیشگی از درمان‌های زیباییِ گیاهی می‌توانند بدونِ هیچ آسیبی پوستتان را درخشان و مو‌هایتان را نرم و براق کنند. آیا دوست دارید این دستورالعمل‌های زیبائی گیاهی را در خانه خود امتحان کنید؟ این مقاله را بخوانید و در موردِ آن‌ها بیشتر بدانید.

گیاهانی که زیبایی شما را بیشتر می کنند

نیازی نیست که در موزه‌ها و باغ هایِ خاص به دنبالِ این گیاهانِ شگفت انگیز و جادویی بگردید؛ این گیاهان، رایج‌ترین گیاهانی هستند که شما در اکثرِ روزهایِ زندگیتان از آن‌ها استفاده می‌کنید. اما می‌توانید هم اکنون آن‌ها را برایِ درست کردنِ کرم‌ها و لوسیون هایِ خود موردِ استفاده قرار دهید و بهره نهایی که از این کار می‌برید این است که ظاهرِ خود را به شیوه‌ای طبیعی و بی‌ضرر بهتر می کنید. 


تحقیق درباره شورش

تحقیق درباره شورش

تحقیق درباره شورش

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

شورش:

«شورش موتور کوچکی است که چنانچه به حرکت در آیه قادر است موتور بزرگ انقلاب را به راه ندارد (رائول کاسترول:

1- به نقل از کتاب : شورش عوامل ، مراحل و زمینه ها (تهران – نشر دانشکده  فرماده و ستاد سپاه ، بی تا) ص 6

شورش عبارت است از تلاشی که یک عنصر ناراضی به منظور سازمان دادن و تحریک مردم برای سرنگون کردن حکومت موجود از طریق توسل به زور به عمل می آورد.

2- توسعه و پرافند داخلی (تهران نشر دانشکده فرمانده و ستاد سپاه، بی تا) ص 15

«شورش عبارت است از سازمان دادن و کنترل مردم بوسیله ترغیب یا تهدید ی هر دو ، و تشکیل یک شبکه حکومت و یا حداقل ارائه یک سیاسی جدید ، و بیرون نمودن تدریجی مردم و درنهایت انهدام یا مسلط شدن بر نیروهای مسلح و بالاخره در دست گرفتن حکومت»


تحقیق درباره شبیه سازی انسان

تحقیق درباره شبیه سازی انسان

تحقیق درباره شبیه سازی انسان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:10

بخشی از متن

شبیه سازی انسان

آيا روزي خواهد رسيد كه هر انسان نمونه‌اي كاملاً شبيه به خود داشته باشد؟ ادعاي برخي مراكز علمي و تحقيقاتي مبني بر موفقيت در همانندسازي انسان واكنش‌هاي متفاوتي را در سراسر دنيا برانگيخته است. اين گزارش به كندوكاو در ابعاد گستردة رخداد علمي همانندسازي انسان مي‌پردازد.

مفهوم صحيح همانندسازي
اصطلاح همانندسازي يا كلونينگ (cloning) به سه روند كاملاً مجزا از يكديگر اطلاق مي‌شود. متأسفانه تصور مردم از اين عمل برگرفته از فيلم‌هاي غيرواقعي است كه در آنها انسان‌هايي با قدرت خارق‌العاده براي شركت در يك جنگ جهاني توليد مي‌شوند.
اما در واقع، در همانندسازي، برخلاف روند طبيعي توليدمثل دو والدي، دانشمندان از نقشة ژنتيكي يعني DNA يك جاندار براي توليد موجود ديگري استفاده مي‌كنند.


تحقیق درباره شهرک یا آتی شهر تغییر شکل یک مکان غیر مدنی

تحقیق درباره شهرک یا آتی شهر تغییر شکل یک مکان غیر مدنی

تحقیق درباره شهرک یا آتی شهر تغییر شکل یک مکان غیر مدنی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:26

بخشی از متن

شهرك يا آتي شهر:تغيير شكل يك مكان غير مدني

حومه نشيني گاهي اوقات در مجاورت مركز شهري رخ مي‌دهد، همانطور كه در مورد شهر (BTC) در اسلوني، شهر (جابلژانا) مي بينيم. آقاي  بوستجان وگو از گروه معماري ساداروگو ما را به يك سفر كوتاه برده و تكامل توسعة يك مركز خريد حومه‌اي را كه درو ازي نقطة كور شهري مي‌باشد نشان مي‌دهد و رشد آنرا به سمت تبديل شدن به يك شهر و مركز معتبر و اصل توضيح مي‌دهد.

بايد گفت شهر(BTC) بزرگترين مركز تجارتي- ورزشي – تفريحي اسلوني مي‌باشد هدف آن بهترين و بزرگترين شدن در اروپاست.


تحقیق درباره سیستم خرید

تحقیق درباره سیستم خرید

تحقیق درباره سیستم خرید

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

سیستم های خرید :

در گذشته وجود یك كارخانه و تولید برای او كافی بود، درحالی كه امروز تولید به مرحله بلوغ رسیده، بازار گسترش یافته و فروش نیاز به فعالیت بیشتری دارد؛
▪ قبلاً فقط حضور او در بازار نشانه فروش بود، اما امروزه ازنظر اجتماعی، فناوری واقتصادی در جایگاه جدیدی قرارگرفته است؛
▪ در گذشته او به نیاز مصرف كننده به سادگی پاسخ می داد درصورتی كه مصرف كننده امروزی به صورت یك شهروند درآمده و نیازهای بیشتری دارد.
▪ پیشتر یادآوری نام و آگاهی مصرف كننده كافی بود اما اكنون آگاهی مصرف كننده باید با مزیت مشخصی همراه باشد؛
▪ در گذشته رقابت كیفی بسیار كم بود اما امروزه كیفیت كالاها در سطح جهانی افزایش یافته است.
با بررسی وضعیت تولیدكننده و مقایسه آن با شرایط امروزی درمی یابیم كه درنتیجه این تحولات علم بازاریابی رفته رفته توجه خود را از تاكید بر كــــالا به تاكید مستقیم روی مصرف كننـــده تغییر داده است و اینك مصرف كننده، شناسایی او و نیازهایش بخشی از استراتژی بازاریابی شده است. استراتژی بازاریابی، مصرف كننده را به چهار عنصر اصلی خود ( 4p محصول ، مكان ، قیمت ، ارائه) اضافه كرده است. 


تحقیق درباره سید جمال الدین اسد آبادی

تحقیق درباره سید جمال الدین اسد آبادی

تحقیق درباره سید جمال الدین اسد آبادی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

مقدمه

تحقیق درباره کشت درخت گردو

تحقیق درباره کشت درخت گردو

تحقیق درباره کشت درخت گردو

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:11

بخشی از متن

نوشته : دكتر محمد حسين پاپلي يزدي و عباس جلالي

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، شماره 38 ،پاييز1374

گردو نام گونه اي درخت است كه در سراسر جهان به خاطر ميوه و چوبش معروف است. گردوي ايراني يكي از 17 جنس ( در دانشنامه آمريكانا 20 جنس آورده است) اين گونه و مهمترين آنهاست. گردوي بومي دنياي قديم ،گردوي ايراني/ فارسي يكي از مهمترين درختان گردوي مناطق معتدله است. چوبهاي دكوري بسيار عالي از آن به دست مي آيد.

پيشينه كشت اين گونه ، آنقدر قديمي است كه خاستگاه آن  ناشناخته مانده است. بلنداي آن به بيش از30 و قطر تنه اش به 8/1 متر مي رسد. از مهمترين سخت چوبهاست و عمرش به چند صد سال مي رسد. ميوه گردو درون پوسته اي سخت با ضخامت متفاوت قرار دارد.

برگها مركبند و پوست آنها به رنگ روشن تا سفيد و در درختان جوان بسيار نرم و هموار است ولي با گذشت عمر خاكستري و تركدار مي شود.


تحقیق درباره کودتای 28 مرداد

تحقیق درباره کودتای 28 مرداد

تحقیق درباره کودتای 28 مرداد

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:20

بخشی از متن

کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا علیه دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید.

طرفداران محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران از این روز به عنوان قیام ۲۸ مرداد یاد می‌کنند.

 

تابستان سال ۱۳۲۰ در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضاشاه پهلوی عملاً از کشور تبعید شد و محمدرضاشاه به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. بی اقتداری نسبی شاه جدید، به ویژه در سالهای ابتدایی، به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌زد.


تحقیق درباره کف پای صاف

تحقیق درباره کف پای صاف

تحقیق درباره کف پای صاف

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پاگفته می شود.

درهرپا سه قوس وجود دارد:

 1. قوس طولی ميانی .(Medial longitudinal
 2. قوس طولی خارجی . (Lateral longitudinal)
 3. قوس عرضی(Transverse)

تقسيم بندی کف پای صاف:

 1. کف صاف به خارج چرخيده.(pes plan valyus)
 2. به سمت داخل خم و به خارج چرخيده.
 3. قوس دارطبيعی و به سمت خارج چرخش پيداکرده. (Valyus Foot)

نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد:

 1. پاشنه« علت ضخامت پاشنه فشاری است که برآن وارد می شود»

تحقیق درباره گیاه جو

تحقیق درباره گیاه جو

تحقیق درباره گیاه جو

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

گـیــــــاه جــــــــو:                

جو گیاهی است نسبتا" مقاوم که میتوان آنرا بصورت بهاره یا پاییزه ویا زمستانه کشت کرد؛کشت پاییزه گیاه جو نسبت به بقیه کشتها بهتر است زیرا در این روش گیاه فرست کافی برای رشد را خواهد داشت و در ضمن کیفیت و کمیت آن هنگام برداشت افزایش میابد؛در مورد کیفیت جو پاییزه باید گفت که دارای دانه های بزرگتر،پروتیِن بیشتر است.

تهیه زمین:

برای تهیه زمین جو نیاز به وسایل وماشین آلاتی است که مهمترین آنها گاو آهن برگردان دار،دیسک،لولر,شیارسازمیباشد که تمامی آنها لازم و ضروری است؛

گیاه جو نیاز به بستری نرم،هموار و خاکی با بافت silty clay دارد؛

به همین منظور باید در تهیه زمین برای کاشت جو دقت کافی ولازم را انجام داد زیرا یکی ازمهمترین مراحل کار،تهیه بستر مناسب برای بذر میباشد.


تحقیق درباره زندگی نامه موسس بزرگترین کتاب فروش آنلاین جهان و کمپانی آمازون جف بزوس

تحقیق درباره زندگی نامه موسس بزرگترین کتاب فروش آنلاین جهان و کمپانی آمازون جف بزوس

تحقیق درباره زندگی نامه موسس بزرگترین کتاب فروش آنلاین جهان و کمپانی آمازون جف بزوس

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:81

بخشی از متن

مقدمه

 از اولین روزهايی که دستگاه چاپ اختراع شد تا به امروز لحظه لحظه بر تعداد علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی افزوده می شود. سالیان سال است که اهل قلم و فکر برای یافتن کتب مورد علاقه خود به روش های گوناگون و متعددی متوسل می شوند. یافتن و مطالعه کتب در دوره ای از تاریخ تنها در کتابخانه کلیساها و یا دانشگاه های بزرگ و معتبر امکان داشت. تنها برای دستیابی به یک کتاب ارزشمند ممکن بود شما را از شهری به شهری دیگر و یا از دیاری به دیاری دیگر بکشاند. اما کم کم با توسعه ارتباطات و سهل الوصول شدن امر تجارت اندکی کار ساده تر گشت. کار به حدی ساده شده بود که تنها با بیرون رفتن از خانه و سرزدن به کتاب فروشی مرکز شهر امکان تهیه هر نوع کتابی برای شما فراهم شده بود. اما برای بشر در حال پیشرفت که لحظه به لحظه زندگی اش توام با حوادث و اتفاقات شگرف و پیش بینی نشده است، صرف این مدت زمان جهت رفت و آمد به کتابفروشی نیز ضرری جبران ناپذیر تلقی می شود.

سایت اینترنتی «Amazon.com»

انسان امروزی به چنان حد از پیشرفت و تکنولوژی دست یافته است که حتی برای خرید یک کتاب می تواند در اتاقش بر روی صندلی راحت مقابل کامپیوترش بنشیند و با فشار چند دکمه تمامی عملیات خرید از جمله پرداخت هزینه آن را انجام دهد. این مساله تنها برای کتاب هایی نیست که شما آنها را می شناسید؛ با ورود به سایت اینترنتی «Amazon.com» شما به راحتی می توانید در رابطه با موضوعات دلخواه خود کتبی از سراسر دنیا پیدا کنید و حتی این امکان برای شما فراهم شده است. 


تحقیق درباره در جستجوی نام

تحقیق درباره در جستجوی نام

تحقیق درباره در جستجوی نام

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:37

بخشی از متن

در جستجوي نام

براين خواست ، قامت راست نكرده ام كه بنويسم قوم سيستاني تاريخي به بلنداي آفتاب دارد و شبان مهتابي در كنارة هامون فرمند ، نقل ستاره بر گيسوان اسطوره هايش مي زيرد و حماسه هايش در بهار زائي مردان ديرينه دانشورش باغ و بنفشه مي انگيزد . اما تاريخ را نمي توان به انكار نشست و از راست كرداري قومي ، سخن بر زبان نراند كه ياقوت روشن چشم سپيده دمان بلاد بوده و « يازدهمين جائي كه اهورامزدا آن را به بهترين وضعي بيافريد » سيستاني كه تو امروز مي بيني و من به سوگواريش پيراهن صبوري كلام ، چاك داده ام و خون خزان گلبانش را بر دست و روي منصور قلم ماليده ام ؛ روزگاري دراز ، مهد رادي و پايمردي بوده و دستان اسطوره هايش ، گهواره جنبان داد و دهش و دانايي ، آنروزها كه كرتابي دونان ، چراغ انديشه اش را مي افسرد 


تحقیق درباره حضرت محمدمصطفی(ص)و حضرت علی (ع)و حضرت زهرا(س)و...

تحقیق درباره حضرت محمدمصطفی(ص)و حضرت علی (ع)و حضرت زهرا(س)و...

تحقیق درباره حضرت محمدمصطفی(ص)و حضرت علی (ع)و حضرت زهرا(س)و...

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:20

بخشی از متن

حضرت محمد مصطفی (ص)

ولادت

حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سالی که معروف به عام الفیل است دیده به جهان گشود. پدرش عبدالله در بازگشت از شام در شهر یثرب (مدینه ) چشم از جهان فرو بست و به دیدار کودکش محمد نایل نشد. همسر عبدالله ، مادر «محمد» آمنه دختر وهب بن عبد مناف بود.

بنابر رسم خانواده های بزرگ مکه «آمنه» پسر عزیزش ، محمد را به دایه ای به نام حلیمه سپرد تا در بیابان گسترده و پاک و دور از آلودگیهای شهر پرورش یابد.

در سن 12 سالگی بود که عمویش ابوطالب او را همراهش به سفر تجارتی به شام برد. در همین سفر در محلی به نام «بصری» که از نواحی شام، ابوطالب به «راهبی» مسیحی که نام وی «بحیرا» بود برخورد کرد.

حضرت محمد  (ص) در سن بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجه که از زنان پاکدامن و محترم و بزرگوار بود ازدواج کرد . حضرت فاطمه (س) بانوی بزرگ اسلام و جهان، از ثمرات این ازدواج مبارک می باشند.


تحقیق درباره چاپ سنتی پارچه

تحقیق درباره چاپ سنتی پارچه

تحقیق درباره چاپ سنتی پارچه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

چاپ سنتی پارچه

 

مقدمه

هنر ايران درختي كهن است كه ريشه در ژرفاي خاك كوير و شاخه تا بلندي البرز و سايه بر سر مردمي دارد كه پيوند خود با او نه بريده و نه كاسته اند .مردمي كه با هنر به دنيا آمده و در كنار آن زندگي مي كنند . چاپ پارچه تجسمي زنده از فرهنگ و هنر اين سرزمين دارد .

در ادوار مختلف تاريخ و نشانه هاي فرهنگ عميق و پر قدرتي است كه نه تنها در مقابل هجوم اقوام مختلف مقاومت كرده ، بلكه توانسته فرهنگهاي تحميلي بيگانه را در خود حل نموده و به آن سيمايي ايراني ببخشد .

براستي مردم ايران دربارة هنر چه ميدانند جز اينكه به حضور دائم آن در كنار خود عادت كرده اند و چگونه ميتوان براي مردم در مورد مسئله اي كه كه به آن آشنا هستند صحبت كرد .

 


تحقیق درباره چاپ دیجیتال منسوجات

تحقیق درباره چاپ دیجیتال منسوجات

تحقیق درباره چاپ دیجیتال منسوجات

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:11

بخشی از متن

چاپ دیجیتالی منسوجات

برطبق گزارش مجلهٔ بین‌المللی ”تکستایل اوت لوک“ فرآیند چاپ دیجیتالی منسوجات در چند سال اخیر رشد و گسترش بسیار بی‌سابقه‌ای داشته است و در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میزان منسوجاتی که به روش دیجیتالی چاپ شدند با ۳۰۰ درصد رشد به بیش از ۷۰ میلیون متر مربع رسید. هرچند در حال حاضر سهم روش چاپ دیجیتالی از بین روش‌های مختلف چاپ منسوجات در حدود یک درصد می‌باشد ولی پیش‌بینی می‌شود که تا ابتدای دههٔ بعد این میزان به حد ۱۰ درصد نزدیک شود که این مسئله نشان از رشد بسیار سریع این تکنیک دارد.


تحقیق درباره چاپ و چاپخانه

تحقیق درباره چاپ و چاپخانه

تحقیق درباره چاپ و چاپخانه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

چاپ و چاپخانه

چاپ در لغت به‌معناي نقش، اثر، مُهر، و نشان آمده و در متون مختلف كلمات طبع، باسمه، و تافت به‌عنوان مترادف آن به‌كار رفته است. در اصطلاح، به عمل، فن، و صنعت تكثير صورت نقوش دوبعدي (حروف، ارقام، خطوط، تصاوير، و جز آن) به‌وسيله انداختن اثر اين نقوش بر كاغذ، پارچه، يا مواد ديگر، به‌ويژه چاپ مواد خواندني، با تصوير يا بدون تصوير بر روي كاغذ گفته مي‌شود (:9 ج 1، ص 785). در تعريفي ديگر، چاپ مجموع عملياتي است كه متن خام را به اثر درخور انتشار مانند كتاب، مجله، روزنامه، و جز آن تبديل كند (68:1). چاپخانه نيز در لغت به‌معناي محل و مكان چاپ كردن و در متون مختلف كلمات مطبعه، دارالطباعه، و باسمه‌خانه به‌عنوان مترادف آن به‌كار رفته است. چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ برآيد (28:8) و، به تعبيري ديگر، محلي است كه چاپ كتاب، نشريات، و مانند آن در آنجا انجام مي‌گيرد (:11 ذيل "چاپ").

تاريخچه

پيدايش چاپ را مي‌توان به سده‌هاي پيش از تاريخ، زماني كه انسان اقدام به ساخت مُهرهاي گلي و چوبي كرد، نسبت داد؛ ولي ابداع چاپ به‌مفهوم امروزي را به كشور چين نسبت مي‌دهند. 


تحقیق درباره بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی

تحقیق درباره بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی

تحقیق درباره بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

 

موضوع تحقيق :      كارسنجي و روش سنجي

 

 

 

موضوع : بررسي سازمان عمليات اداره كل بازرسي فني

مقدمه :

باتوجه به رسالت بازرسي فني درحفظ ونگهداري تأسيسات عظيم صنعت نفت ، بخش عمليات بازرسي فني كه عمده وظيقه اش حصول اطمينان ازايمن ودراستاندارد نگهدارشتن كليه دستگاهها وادوات تحت فشارونيرودركارخانه ها وپالايشگاه هاي نفت وگازوتأسيسات جنبي درحال بهره وري درمناطق نفت خيز ازطريق بازرسي هاي مقطعي و دوره اي ميباشد ، مي بايست متناسب با بهره برداري ازپروژه هاي جديدوافزايش حجم كار ، سازماندهي گردد .  ازاين رودرتعقيب نامه مذكوربررسي هاي سازماني موردنيازانجام شدكه نتايج آن به شرح زير مي باشد .

سازمان موجود :

اداره كل بازرسي فني كه يكي ازسازمان هاي تابعه معاونت تعميرات وپشتيباني مي باشد ازچندزيرمجموعه كه به ترتيب عبارتنداز : بازرسي فني عمليات ، بازرسي فني پروژه هاي بزرگ ، بازرسي فني دريائي ، برنامه ريزي واستانداردهاوخدمات فني تشكيل شده است .  


تحقیق درباره کاربرد توابع و روابط بین اعداد

تحقیق درباره کاربرد توابع و روابط بین اعداد

تحقیق درباره کاربرد توابع و روابط بین اعداد

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

فهرست عناوین

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده

مقدمه

کاربرد ارقام

کاربردتوابع و روابط بین اعداد

کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی

کاربرد تقارنها (محوری و مرکزی )و دورانها

کاربرد مساحت

کاربرد چهارضلعیها

کاربرد خطوط موازی و تشابهات

کاربرد آمار و میانگین

مقاطع مخروطی

ترسیمات هندسی

کاربرد ریاضیات در هنر و کامپیوتر

کاربرد حجم

کاربرد رابطه فیثاغورس

جمع بندی و نتیجه گیری


تحقیق درباره بمب اتمی

تحقیق درباره بمب اتمی

تحقیق درباره بمب اتمی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:33

بخشی از متن

بمب    اتمی

 نام رایج وسایل انفجاری است که در آن‌ها از انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت هسته‌ای، یاگداخت هسته‌ای برای تخریب استفاده می‌شود. بمب‌های اتمی که برمبنای گداخت کار می‌کنند نسل نوین بمب اتمی هستند و قدرتی بسیار بیشتر از بمب‌های شکافتی دارند. مبنای آزاد شدن انرژی در هر دو نوع بمب اتمی تبدیل ماده به انرژی (E = mc2)است اما در بمب‌های گداختی جرم بیشتری از ماده به انرژی تبدیل می‌شود.

نخستین بمب اتمی که بمبی پلوتونیومی(از نوع شکافتی) بود در سال ۱۹۴۵م در جریان جنگ جهانی دوم در آمریکا ساخته و در شانزدهم ژوئیهٔ ۱۹۴۵م در صحرای آلاموگوردو در نیو مکزیکوی امریکا آزمایش شد. آمریکا تنها کشوری است که از بمب اتمی (شکافتی-اورانیومی در هیروشیما وشکافتی - پلوتونیومی در ناگازاکی) استفاده نظامی کرده‌است. شوروی در سال ۱۹۴۹ دارای بمب اتمی شد.


اختراع این سلاح،ریشه طولانی در تاریخ علم فیزیک و شیمی دارد اما استفاده از دانش به دست آمده، برای ساخت بمب اتمی بیشتر به روبرت اوپنهایمر و ادوارد تلر نسبت داده می‌شود.

اورانیوم و انرژی هسته ای - ۳

تقریبآ تمام فعالیت های بشری ایجاد موادی می کند که دیگر مورد نیاز نیست و باید با مدیریت صحیح جمع آوری شوند و از محیط زندگی دور شوند. این موضوع شامل جمع آوری زباله های منزل و پسماندهای کارخانه جات شده و تا زباله های اتمی و ... ادامه دارد.


تحقیق درباره کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

تحقیق درباره کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

تحقیق درباره کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

کاشت و تکثير گياهان زينتي (بخش اول)
گلكاري، آشنايي با مفاهيم
جايگاه گلکاري در ايران
اهميت تاريخي: قدمت کشت و كار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران بنظر مي‌آيد که همواره ايرانيان در زمينه موضوعات مرتبط با گل‌ها جايگاه خوب و ارزنده‌اي داشته‌اند. اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود در ايران كه در حال حاضر هم فعال هستند قدمتي در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقيقت اهميت اقتصادي اين رشته، سابقه طولاني در ايران دارد. زماني كه بسياري از کشورها نامي در زمينه پرورش گل و گياه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌هاي خوب و قابل قبول در زمان خود وضعيتي مناسب داشته است. کشت و كار پرورش گل‌هاي زينتي در ايران بعنوان يک رشته اقتصادي سابقه‌اي به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌هاي گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثير و پرورش گياهان را براي سرگرمي، و گذران اوقات فراغت انجام مي‌دادند. در سال‌هاي اخير بدليل نياز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدليل محدود شدن فضاي زندگي مردم اين وضعيت کاملاً تغيير كرده است.


تحقیق درباره تقویت املا پایه اول دبستان

تحقیق درباره تقویت املا پایه اول دبستان

تحقیق درباره تقویت املا پایه اول دبستان

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:21

بخشی از صفحات:

راههای تقویت املاء

 

اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده نیست. در همین ارتباط از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن، به کودکانمان می‌آموزیم که چگونه بنویسیم وچه اقداماتی در این باره انجام می‌دهیم تا بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های مختلف به کار گیرند. مهمترین ماده درسی که این وضعیت را بر عهده دارد، املای فارسی است.

املا در لغت به معنی پر کردن، بر سر جمع گفتن، تقریر کردن مطلبی تا دیگری آن را بنویسد، است. در زبان فارسی کلمه‌ای معادل املا و دیکته نداریم، ولی می‌توانیم «از بر نویسی» یا «گفتار نویسی» را جایگزین کلمه املا یا دیکته کنیم. منظور این است که شخص گفته‌های دیگران را بدون دیدن آن کلمات بنویسد.

با توجه به این که درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است و توجه به این مهم، یکی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روش‌های متداول املا نمی‌تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد،

لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود. تا از همین ابتدای سال تحصیلی با یاری اولیا و آموزگاران در افزایش توانمندی دانش‌آموزان تلاش شود.

 1. املا به صورت گروهی. به این شکل که بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌کنیم و در هر گروه، هر خط را یک نفر از گروه می‌نویسد و در انتها بازخورد گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه کار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

 

 1. هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن دیکته را به کل کلاس می‌گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس، دیکته می‌گوییم. در این صورت متن دیکته را بچه‌ها انتخاب کرده‌اند.
 2. بچه‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم و سپس هر گروه متن دیکته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است.
 3. در روش دیگر، باز بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب می‌کنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم که هر کدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.
 4. در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می‌توان در هنگام دیکته دانش‌آموز ضعیف را کنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد  البته این روش نباید به طور تکرار و همیشگی باشد.
 5. در هنگام تصحیح کردن املا، معلم صحیح لغات را نمی‌نویسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا می‌کنند و بعد ما به آن املا بازخورد می‌دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می‌کشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها بازخورد می‌دهیم.
 6. روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.

 

راه های آموزش و  تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اوّل:

 

۱- روان خوانی و درست خواندن متن دروس

 و.......


پاورپوینت درباره تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

پاورپوینت درباره تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

پاورپوینت درباره تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:22

بخشی از اسلایدها:

 گروه نان و غلات

مقدار توصیه شده: 11 – 6 سهم

اندازه هر سهم: یک برش (قطعه 10 * 10 سانتی متر) نان تافتون؛ سنگک؛ بربری یا 4 برش نان لواش، نصف لیوان برنج، سه چهارم لیوان غلات پخته

 

تامین کننده:

ویتامین B6، تیامین

پروتئین

 گروه سبزیها

مقدار توصیه شده: 5 – 3 سهم

اندازه هر واحد: یک لیوان سبزی خام، نصف لیوان سبزی پخته، ¾ لیوان آب سبزیها

تامین کننده:

üویتامین A

پاورپوینت درباره پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها

پاورپوینت درباره پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها

پاورپوینت درباره پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:32

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

nزمان مورد نياز برای مهندسی مجدد حداکثر يک سال توصيه می شود.

پاورپوینت درباره آرایه‌ها در متلب

پاورپوینت درباره آرایه‌ها در متلب

پاورپوینت درباره آرایه‌ها در متلب

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33

بخشی از اسلایدها:

2-1- ايجاد آرايه

روشهاي ايجاد آرايه:

 

.1با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

پاورپوینت درباره سيستم های اطلاعات مديريت پيشرفته

پاورپوینت درباره سيستم های اطلاعات مديريت پيشرفته

پاورپوینت درباره سيستم های اطلاعات مديريت پيشرفته

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:45

بخشی از اسلایدها:

فصل اول

” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“

آنچه در اين فصل مي‌خوانيد :

¢عصر اطلاعات

پاورپوینت درباره دوره توجیهی بدو خدمت

پاورپوینت درباره دوره توجیهی بدو خدمت

پاورپوینت درباره دوره توجیهی بدو خدمت

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:39

بخشی از اسلایدها:

1- آشنائی کارکنان با دستگاه اجرائی مربوطه

 

2- آشنائی کارکنان با محل خدمت


3- آشنائی کارکنان با شغل مورد تصدی

تاریخچه

§از سال 1318 مردم و بزرگان اصفهان مکرراً از مسؤولین استان منجمله استاندار ( امیر نصرت اسکندری ) درخواست می نمودند که این خطه همانند شهرهای شیراز و مشهد دارای آموزشگاه عالی بهداری گردد . بالاخره پس از چندین سال تلاش ، در سال 1325 مسوولین وقت با تأسیس آموزشگاه موافقت نمودند

پاورپوینت درباره تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت درباره تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت درباره تاریخ ادبیات 2

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:167

بخشی از اسلایدها:

اهداف کلی درس

هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی

درباره  اوضاع اجتماعی  و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،

اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان

این ادوار است.

فصل اول

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

ویژگی های عمده محمود غزنوی

تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری

برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه

مدایح شاعران.

 

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

 


تحقیق درباره مفهوم وحی

تحقیق درباره مفهوم وحی

تحقیق درباره مفهوم وحی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:81

بخشی از متن

«مفهوم وحى‏»

مفهوم «وحى‏» براى متن [ نص قرآنى]، مفهومى اساسى است; چرا كه متن در بسيارى از موارد براى اشاره به خود، همين نام را به كار مى‏گيرد. اگرچه براى متن از نامهاى ديگرى چون «قرآن‏»، «ذكر» و «كتاب‏» نيز سخن به ميان آمده، با اين همه، نام «وحى‏» كه در قلمرو فرهنگ چه پيش از مرحله شكل‏گيرى متن و چه پس از آن، مفهومى دال به شمار مى‏آيد مى‏تواند همه نامهاى مذكور را دربر گيرد. گرچه سيوطى و زركشى در شمار نامهاى قرآن مبالغه كرده‏اند (1) و افزون بر پنجاه نام را برشمرده‏اند و نامها و اوصاف [قرآن] را نيز با هم درآميخته‏اند، با اين همه، ما در بررسى مفهوم وحى، تنها به ذكر نامهايى بسنده مى‏كنيم كه از شهرت بيشترى برخوردارند مانند: كتاب، قرآن، رسالت و بلاغ، تا به اين وسيله مفهوم متن از نظرگاه خود متن آشكار شود.

اگر «كتاب‏» و «قرآن‏» به منزله اسماء خاص [ علم] به شمار آيند، در مقابل، دلالت «وحى‏» بر قرآن، اين گونه نيست، و معناى آن بسى گسترده‏تر است; به گونه‏اى كه تمام متون دينى اسلامى و غير اسلامى را دربر مى‏گيرد.


تحقیق درباره مفاهیم اولیه شبکه و نصب ویندوز سرور 2003

تحقیق درباره مفاهیم اولیه شبکه و نصب ویندوز سرور 2003

تحقیق درباره مفاهیم اولیه شبکه و نصب ویندوز سرور 2003

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:11

بخشی از متن

مفاهيم اوليه شبكه و نصب ويندوز سرور 2003

 

اشاره :
در اين مقاله بر آن هستيم يكي از نوين ترين و كارآمدترين نرم افزارهاي سيستم عامل ( Operating System ) شبكه ، محصول شركت مايكروسافت به نام (Windows Server 2003) را حضورتان معرفي نماييم. اما پيش از هر چيز يادآوري مفاهيم اوليه شبكه مي تواند براي درك بهتر اين مقاله سودمند باشد.

 

اصولاً شبكه گروهي از رايانه ها و دستگاه هاي متعلق به آن است كه به يكديگر متصل شده اند. اين اتصالات و همبندي مي تواند به روش هاي مختلفي صورت گيرد.
ـ شبكه باسيم ( Wired LAN ) كه از انواع خطوط ارتباطي براي اتصال رايانه ها به هم استفاده مي كند. اين خطوط مي تواند خطوط مخابراتي و يا كابل هايي مانند  Coaxial , UTP / STP , Fiber-Optic , … باشد.

ـ شبكه هاي بي سيم ( Wireless ) در اندازه هاي كوچك و بزرگ  كه از امواج الکترومغناطيس – مانند امواج راديويي - براي برقراري ارتباط سيستم ها استفاده مي كند.
به طور کلي مجموعه  شبكه هاي خصوصي ( Private ) و شبكه عمومي ( Public ) تشكيل يك شبكه گسترده را مي دهند. در شبكه خصوصي نوع اتصالات و تجهيزات شبكه بوسيله يک شركت يا اداره تعيين شده و مديريت آن نيز بر عهده همان اداره مي باشد ولي شبكه عمومي همان شبكه مخابراتي كشور است.
اصولاً مهمترين كاربرد شبكه ها از هر نوع كه باشند اشتراك منابع ـ Resource Sharing ـ مي باشد تا بوسيله آن رايانه ها بتوانند از امكانات يكديگر استفاده نموده و اطلاعات را جابجا كنند. 

تحقیق درباره عقاید و مفاهیم زرتشت

تحقیق درباره عقاید و مفاهیم زرتشت

تحقیق درباره عقاید و مفاهیم زرتشت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:31

بخشی از متن

عقايد و مفاهيم زرتشت

مرگ:

بعد از مرگ هر فردي جد او را بايد دور از مردم بر بالاي كوه در جاهايي كه آنها را برج خاموشان گويند،‌ بيفكنند تا طعمه مرغان و جانوران لاشخور گردد (سگي يا مرغي آن را بدرد). پس از مدتي آن استخوانهاي پراكنده را گردآورده در چاهي كه آن را استودان (استخواندان) گويند، مي‌ريزند، زيرا آب و خاك و آتش مقدس‌اند و آلودن آنها جايز نيست.

نتايج اعمال انسانها:

اگر مرد، شخصي نيكوكار و كم‌گناهي بود وجدان يا نتيجه اعمال او به صورت دختري نوراني كه نماينده تقوي و پارسايي شخص است، ظاهر مي‌شود و چنانچه گناهكار باشد، اين وجدان و نتيجه اعمال به صورت پيرزني جادوگر و ديوي وحشت‌بار كه مظهر تباهكاري مشخص است به سراغ وي خواهد رفت.


تحقیق درباره مقایسه اظطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

تحقیق درباره مقایسه اظطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

تحقیق درباره مقایسه اظطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:66

بخشی از متن

 

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: بيان موضوع تحقيق             7     

مقدمه                                  8                                                                                      

بيان مسئله                            10                                                                               

فرضيه                                  11                                          

اهداف تحقيق                           12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق        14                                              

تعريف اضطراب                          16  

تشخيص باليني اضطراب                    18                 

توصيف اختلالهاي اضطرابي                                    22   

جدول 1-7 نشانه هاي وحشت زدگي درد ( DSM-IV)                                       24                      

جدول 2-7 خلاصه سنجشي اختلال وحشت زدگي   26                           

گذر هراسي                             27

جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسي          28                                         

جدول 4-7 ملاكهاي تشخيص هراس اجتماعي براساس ( DSM-IV)                               29 

اختلال اضطراب فراگير                   31

مشكل ترسهاي مقاوم و اضطراب فراگير     33                                           

باز آموزي تنفس                        34

مشكلات مرتبط بارم ناكافي               35                                                          

مهار كردن اضطراب كنترل و پيش بيني پذيري                                         37                               

تفكيك ترس از اضطراب                   39

مولفه هاي رفتاري اضطراب               40                                                         

 اهداف بلند مدت                       41

ملاحظه هاي درماني                      42

اختلال اضطرابي ناشي از مواد            43                                                       

اختلال اضطراب – افسردگي مختلط           44                                               

درمان دارويي                          46                                                                             

فصل سوم: روش اجرايي پژوهش             47                                               

تعيين و تعريف جامعه                   48                                                                  

ابزار اندازگيري در تحقيق              49                                                              

دستور اجراي پرسشنامه                  50                                                           

طرح پژوهش                             51                                                                             

فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج        54                                            

آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجويان پسر          


تحقیق درباره معرفی ساختمان کلی کتاب دوم ابتدایی

تحقیق درباره معرفی ساختمان کلی کتاب دوم ابتدایی

تحقیق درباره معرفی ساختمان کلی کتاب دوم ابتدایی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:85

بخشی از متن

معرفي ساختمان كلي كتاب دوم ابتدايي

كتاب حاوي 22 درس است. به هر چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن توجه دارد. دو كتاب بخوانيم و بنويسيم دارد از دو نوع خط در نوشتن محتوا استفاده شده است ، خط خواندن (نسخ) خط نوشت (نستعليق) استفاده شده است. از روش هايي مانند مستقل خواني ، همياري ، تلفيقي ، بحث گروهي براي تدريس محتوا استفاده مي شود. هر چهار مهارت به صورت مستمر مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. در پايان هر درس سوالاتي جهت كنترل يادگيري فراگيران از محتوا تحت عنوان گوش كن و بگو آمده است، معلم مي تواند در صورت نياز آن ها را افزايش دهد هر درس علاوه بر متن حاوي گوش و بگو – درست ، نادرست – واژه آموزي – نكته – ببين و بگو – بگرد و پيدا كن – به دوستانت بگو – بازي بازي بازي – با هم بخنديم و كتاب خواني است كه مي خواهد يادگيري فراگيران را عميق تر و پايدارتر نمايد.


تحقیق درباره مقدماتی درباره مساله امامت

تحقیق درباره مقدماتی درباره مساله امامت

تحقیق درباره مقدماتی درباره مساله امامت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:50

بخشی از متن

مقدماتي درباره مساله امامت

 

نويسنده: شهيد مرتضي مطهري

بحث ما درباره امامت است.مى‏دانيم كه در ميان ما شيعيان مساله امامت اهميت فوق‏العاده‏اى دارد و در ميان ساير فرق اسلامى آن قدر براى اين مساله اهميت قائل نيستند.سر مطلب اين است كه مفهوم امامت در نزد شيعه با مفهوم امامت در نزد ساير فرق اسلامى متفاوت است.البته جهات مشتركى در كار هست ولى يك جهات اختصاصى هم در معتقدات شيعه در باب امامت هست كه به همين جهت مساله امامت اهميت فوق‏العاده‏اى پيدا مى‏كند.مثلا ما شيعيان وقتى كه مى‏خواهيم اصول دين را بر طبق مذهب شيعه بيان كنيم مى‏گوييم اصول دين توحيد است و نبوت و عدل و امامت و معاد، امامت را جزء اصول دين مى‏شماريم.اهل تسنن هم قائل به نوعى امامت هستند و اساسا منكر امامت به يك معنا نيستند، امامت را به شكل ديگرى قائل‏اند ولى به آن شكلى كه قائل هستند، از نظر آنها جزء اصول دين نيست بلكه جزء فروع دين است.

بالاخره ما در مساله امامت اختلاف داريم، آنها قائل به نوعى امامت‏اند و ما قائل به نوعى ديگر.چطور شده است كه شيعه امامت را جزء اصول دين مى‏شمارد ولى اهل تسنن از فروع دين مى‏شمارند؟علتش همان است كه عرض كردم: مفهوم امامت در شيعه با آنچه كه در اهل تسنن هست، متفاوت است.  

امامت، استمرار نبوّت و همچون پيامبرى ، لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصريح خداوندى تحقق نمى پذيرد و مردم در تعيين امام معصوم نقشى ندارند. امامت يكى از اصول بنيادى دين است و ايمان راستين جز با باور داشتن به بايستگى آن شكل نمى گيرد. 


تحقیق درباره مفاهیم اولیه پروتکلTCP/IP

تحقیق درباره مفاهیم اولیه پروتکلTCP/IP

تحقیق درباره مفاهیم اولیه پروتکلTCP/IP

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:46

بخشی از متن

 

 

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

 

TCP/IP        ، يکي از مهمترين پروتکل هاي استفاده شده در شبکه هاي کامپيوتري است . اينترنت بعنوان بزرگترين شبکه موجود ، از پروتکل فوق بمنظور ارتباط دستگاه هاي متفاوت استفاده مي نمايد. پروتکل ، مجموعه قوانين لازم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبکه هاي کامپيوتري است .در مجموعه مقالاتي که ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتکل خواهيم پرداخت . در اين فصل  مواردي همچون : فرآيند انتقال اطلاعات ، معرفي و تشريح لايه هاي پروتکل TCP/IP و نحوه استفاده از سوکت براي ايجاد تمايز در ارتباطات ، تشريح مي گردد.

ساختار یک اپلیکیشن در اندروید

ساختار یک اپلیکیشن در اندروید

ساختار یک اپلیکیشن در اندروید

برنامه نویسی اندروید

آشنایی با ساختار یک اپلیکیشن اندرویدی

 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : Word قابل ویرایش

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحات: 40 صفحه


 درباره :

در این مقاله قصد داریم تا ساختار یک اپلیکیشن اندرویدی را در محیط های برنامه نویسی  Android Studio و Eclips معرفی کنیم . نکته اینکه ما دراین مقاله وارد مبحث کد نویسی با اندروید استودیو و اکلیپس نخواهیم شد و ساختار کلی یک اپ اندرویدی را نشان خواهیم داد. اما قبل از آن یک معرفی اجمالی از سیستم عامل اندروید و تاریخچه آن خواهیم داشت و سپس به سراغ مبحث اصلی خواهیم رفت.

 

 

امیدوارم این مقاله مورد توجه شما واقع شود . با آرزوی موفقیت و تندرستی.

 

 

تحقیق درباره سیستمهای خبره

تحقیق درباره سیستمهای خبره

تحقیق درباره سیستمهای خبره

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:73

بخشی از متن

مقدمه ای بر سیستمهای خبره

سیستم خبره چیست؟

اولین قدم در حل هر مسئله ای تعریف دامنه یا محدوده آن است.  این نکته همانطور که در مورد روشهای برنامه نویسی متعارف صحت دارد، در مورد هوش مصنوعی نیز درست است. اما به خاطر اسراری که از قبل در مورد هوش مصنوعی ( AI ) وجود داشته، هنوز هم برخی مایلند این عقیده قدیمی را باور کنند که " هر مسئله ای که تا به حال حل نشده باشد یک مسئله هوش  مصنوعی  است". تعریف متداول دیگری به این صورت وجود دارد " هوش مصنوعی کامپیوترها را قادر می سازد که کارهایی شبیه به آنچه در فیلمها دیده می شود انجام دهند".چنین تفکراتی در دهه 1970 میلادی رواج داشت، یعنی درست زمانی که هوش مصنوعی در مرحله تحقیق بود ولی امروزه مسائل واقعی بسیاری وجود دارند 


تحقیق درباره موانع صادرات مرکبات

تحقیق درباره موانع صادرات مرکبات

تحقیق درباره موانع صادرات مرکبات

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:74

بخشی از متن

مقدمه

كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن ،افزايش جمعيت كشور،كاهش قدرت خريد درآمدهاي نفتي در نتيجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع كشورهاي صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با كشورهاي جهان سوم و از همه مهمتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت،بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً براي برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد كه توسعه صادرات غير نفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تك محصولي متكي به درآمدهاي نفتي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است.

امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش در آمدهاي ارزي از طريق صدور انواع كالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود بلكه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارد.در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخش هاي مختلف اقتصادي شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،كشاورزي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.

با توجه به اين نكته كه كشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزو معدود كشورهاي دنيا است كه قابليت هاي بالايي در توليد محصولات كشاورزي داراست و از نظر تنوع توليدات در بخش باغداري و محصولات باغي سومين كشور دنيا پس از كشورهاي چين(تركيه و آمريكا)مي باشد.

 


تحقیق درباره مواد هوشمند و حافظه دار

تحقیق درباره مواد هوشمند و حافظه دار

تحقیق درباره مواد هوشمند و حافظه دار

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:17

بخشی از متن

چکیده

براي رفاه اقتصادي كشور از آنجايي كه هزينه ايجاد زيرساختهاي شهري بخش اصلي ثروت ملي را تشكيل مي دهد ، توسعه مواد ساختماني و سيستمهاي با راندمان بالا ، كم هزينه و با دوام مهم است . تحقيق و پژوهش درباره مواد هوشمند مي تواند قسمتي از مسائل و مشكلات زيرساختهاي شهري را حل نمايد . فناوريهاي نوين هوا فضا ، پزشكي و مهندسي عمران و شهرسازي در آينده بطور قطع تاثير زيادي از مواد هوشمند خواهند گرفت . آلياژهاي حافظه دار يكي از اين مواد هستند كه با قابليتهاي بي نظير خود، فصل جديدي را در صنايع مختلف از جمله در مواد ساختماني و تاسيسات شهري گشوده اند.

 

مقدمه

 عصر دانش؛ پيش به سوي انقلاب صنعتي دوم

نوترديدي نيست كه اصلي‌ترين عامل تعيين كنندة پيشرفت وتوسعة جامعه در شرايط متحول كنوني جهان، مسأله چگونگي برخورداري از دانش، آموزش و پژوهش و وضعيت نيروي انساني كارآمد است. در تحولات شتابان امروز جهان، نقش مزيت بخشي همة عوامل طبيعي، اقتصادي و استراتژيك جاي خود را به سرعت به ميزان بهره‌مندي از علوم و فنون مي‌دهد و در حال حاضر، برتري رقابتي يك كشور، بيش از آنكه به منابع طبيعي به ارث رسيده يا ظرفيت موجود صنعتي متكي باشد به " مزيت رقابتي تكنولوژيك " كشور وابسته است 


تحقیق درباره موسیقی از نظر اسلام

تحقیق درباره موسیقی از نظر اسلام

تحقیق درباره موسیقی از نظر اسلام

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:20

بخشی از متن

موسیقی از نظر اسلام

    قبل از اینکه نظر اسلام را درباره موسیقی توضیح بدهم‌، لازم این است این نکته را یادآوری کنم که در آیات قرآن کریم و همچنین در روایات، کلمه موسیقی یا موزیک یا معادل آن از کلمات عربی سراغ ندارم در قرآن کریم که نیست و در روایات هم تا آنجا که بخاطر دارم سراغ ندارم.   

 

 • گفتاری از شهید بهشتی (ره)

قبل از اینکه نظر اسلام را درباره موسیقی توضیح بدهم‌، لازم این است این نکته را یادآوری کنم که در آیات قرآن کریم و همچنین در روایات، کلمه موسیقی یا موزیک یا معادل آن از کلمات عربی سراغ ندارم در قرآن کریم که نیست و در روایات هم تا آنجا که بخاطر دارم سراغ ندارم.


پاورپوینت درباره غربال گري

پاورپوینت درباره غربال گري

پاورپوینت درباره غربال گري

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:32

بخشی از اسلایدها:

اهداف درس

انتظار می رود شما با مطالعه این درس، قادر باشید:

 

•غربالگری را توضیح دهید.

پاورپوینت درباره تانشینون (گیاه سالویا)

پاورپوینت درباره تانشینون (گیاه سالویا)

پاورپوینت درباره تانشینون (گیاه سالویا)

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:43

بخشی از اسلایدها:

•تانشینون یک ترکیب فعال از ریشه ی گیاه سالویا است. گیاه سالویا از با ارزش ترین گیاهان تیره ی نعناع می باشد که امروزه با تحقیقات به عمل آمده، معلوم شده است که این گیاه دارای خواص درمانی مهمی است که می تواند بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های لثه،بیماری های پوستی، سرما خوردگی و بیماری های عصبی را معالجه می کند.

پاورپوینت درباره مديريت امنيت شبكه

پاورپوینت درباره مديريت امنيت شبكه

پاورپوینت درباره مديريت امنيت شبكه

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:65

بخشی از اسلایدها:

   مفاهیم و مقدمات

اينترنت چيست ؟

اينترنت يك شبكه جهاني است . شبكه اي كه از لحاظ مقياس جغرافيايي در سطح جهان گسترش يافته است . اينترنت مخفف كلمات International Network به معناي شبكه جهاني مي باشد.

تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان ارزشهای تجاری دو سویه

تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان ارزشهای تجاری دو سویه

تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان ارزشهای تجاری دو سویه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:53

بخشی از متن

مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان
ارزشهاي تجاري دوسويه
گروه گزارش
(بخش نخست)
با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از دادوستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است. شيوه هاي نوين اقتصاد در سطح جهاني حركت خود را مديون ابزارهاي تكنولوژيكي جديد مانند رشد و بكارگيري اينترنت و رايانه هاي بسيار حساس و هوشمند مي دانند كه اين دو يعني اقتصاد و فناوريهاي نوين آنچنان در هم گره خورده اند كه ايست يكي موجب توقف ديگري خواهد شد.

يكي از شاخه هاي مهم و اصلي اقتصاد در سطح جهاني موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب هاي سنتي خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهيتي جديد به خود گرفته است و حاصل اين تغيير ماهيت جهاني تجارت الكترونيك است كه از آغاز آن مدت زمان طولاني نمي گذرد. فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك در كشورهاي پيشرفته رشد بي سابقه اي داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه كه موسسه هاي جهاني و تخصصــــي برآورد كرده اند نشان مي دهد كه گستره فعاليت تجارت الكترونيك تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.

بنابراين عقيده، تجارت الكترونيك تنها به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت محدود مي شود. اما اين موضوع كه گستردگي فعاليت اين نوع تجارت تمامي تراكنش هاي مالي - تجاري ميان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمي گيرد، عقيده برتري است، در تعريفي كه از سوي كنسرسيوم صنعت (COMMERCE NET
) در اين باره ارايه شده، آمده است: تجارت الكترونيك، استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد و انتقال اطلاعات تجاري مي باشد كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات، كالاها و خدمات از طريق اينترنت همراه است.


تحقیق درباره زندگینامه منوچهر آتشی

تحقیق درباره زندگینامه منوچهر آتشی

تحقیق درباره زندگینامه منوچهر آتشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

منوچهر آتشی، در سال ١٣١٠ در دشتستان استان بوشهر، به دنيا آمد. وی تحصيلات ابتدايی

و دوره‌ی  اول  متوسطه را در بوشهر و حومه   گذراند  و سپس  برای گذراندن  دوره‌ی

دانش‌سرای مقدماتی به شيراز رفت. در سال ١٣٣٣ شمسی آموزگار شد و بعد از مهاجرت

به تهران در رشته‌ی زبان و ادبيات انگليسی به تحصيل پرداخت.

آتشی با سروده‌ی «خنجرها، بوسه‌ها، پيمان‌ها» از کتاب «آهنگ ديگر» در سال ١٣٣٩ به

 

شهرت رسيد. او با زبانی حماسی و پرخاش‌جو ظهور کرد که با غرابت دشتستانی‌اش

 

چشم‌انداز نوينی در شعر نو «نيمايی» گشود:

اسب سفيد وحشی
بر آخور ايستاده گران‌سر
انديشناک سينه‌ی مفلوک دشت‌هاست
اندوهناک قلعه‌ی خورشيد سوخته است
با سر غرورش اما
دل، با دريغ ريش
عطر قصيل تازه نمی‌گيردش به خويش ...

درباره‌ی آثار او دو کتاب نوشته شده است؛ اولی با عنوان «منوچهر آتشی» به قلم محمد

مختاری و ديگری «پلنگ دره‌ی ديزاشکن» از فرخ تميمی. منوچهر آتشی دو سال پيش

برگزيده‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ايران و امسال نيز برگزيده‌ی همايش چهره‌های

ماندگار بود. او روز يکشنبه ٢٩ آبان ١٣٨٤ بر اثر ايست قلبی در سن ٧٤ سالگی جان سپرد.

روحش شاد و يادش جاودان باد!

سبک شعری:

وی که همواره در دهه‌های چهل و پنجاه و شصت به سبک نیمایی شعر می‌سروده در دو دهه

اخیر با گرایش به شعر سپید به طرح دیدگاههای جدیدی در شعر پرداخته‌است.


تحقیق درباره مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان های کشورهای منتخب

تحقیق درباره مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان های کشورهای منتخب

تحقیق درباره مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان های کشورهای منتخب

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:42

بخشی از متن

عنوان مقاله

مطالعه تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب  
چكيده

تحقيق و توسعه مهمترين واحد تفكر در هر نظامي، به ويژه در نظام سلامت يك جامعه، كه با مهمترين عنصر وجودي انسان‌ها يعني جان آنها سروكار دارد، محسوب مي‌شود. امروزه نظام تحقيق و توسعه در قلب فعاليت‌هاي علمي جاي دارد، به طوري كه كشورهاي صنعتي سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي كار خود را به فعاليت‌هاي تحقيق پايه و كاربردي و توسعه فن‌آوري اختصاص مي‌دهند. اين درحالي است كه در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعاليت‌هاي پراكنده و غيرمنسجمي  در زمينه تحقيق و توسعه  صورت مي گيرد  كه با نيازهاي  واقعي  اين  گونه فعاليت‌ها در مراكز  تخصصي و پراهميتي نظير بيمارستان كه ضامن سلامت و رفاه اجتماعي كشور است سازگاري ندارد.


تحقیق درباره چرا باید مطالعه انجام شود

تحقیق درباره چرا باید مطالعه انجام شود

تحقیق درباره چرا باید مطالعه انجام شود

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه89

بخشی از متن

فهرست

 1-6 - مطالعه سيستم موجود چيست ؟

 2-6 - چرا بايد مطالعه انجام شود ؟

 

 3-6 - مراحل مطالعه ؟

 4-6 - برنامه‏ريزى

 5-6 - جمع‏آورى اطلاعات كلى در مورد محدوده تحت مطالعه

 6-6 - درك سيستم موجود و تهيه اطلاعات خلاصه‏اى در مورد سيستم موجود

 7-6 - پى‏بردن به مشكل

 8-6 - بررسى امكان پذيرى

 9-6 - تعريف دقيق مسئله

 10-6- تعيين محيط عمومى و بستره نرم‏افزارى و سخت‏افزارى

 11-6- برنامه ريزى مطالعه و طراحى سيستم جديد

 12-6- برآورد هزينه و زمان و ارزش كارائى مطالعه و طراحى سيستم جديد

 13-6- تنظيم گزارش مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

 14-6- تلفيق فازها

 15-6- بررسى موردى

 

 

 1-6 - مطالعه سيستم موجود چيست؟

 براى آنكه تحليلگر، اصلاحاتى را در يك سازمان انجام دهد، اولين چيزى كه بايد بداند آنست كه سيستم موجود در سازمان چگونه عمل مى‏كند و چه مشكلاتى در آن وجود دارد. اين كار طى فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى انجام مى‏شود. در اين فاز تحليلگر اطلاعاتى پيرامون سيستم موجود كسب كرده و امكان پذير بودن تغييرات را بررسى مى‏كند (شكل 1-6). اين مطالعه شامل موارد زير است :

  بررسى سيستم موجود سازمان و مستند كردن آن.

  تعيين نقاط ضعف و مشكلات سيستم موجود.


پاورپوینت درباره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت درباره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت درباره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:42

برخی از اسلایدها انگلیسی است.

بخشی از اسلایدها:

مس CU))

مقدمه

nمس یکی از اجزای طبيعي خون و ريز مغذي ضروري مي­باشد

پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری

پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری

پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:26

بخشی از اسلایدها:

فهرست مطالب

lمقدمه

تحقیق درباره بوقلمون

تحقیق درباره بوقلمون

تحقیق درباره بوقلمون

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:19

بخشی از متن

مقدمه ای بر بوقلمون

منشع اصلی بوقلمون از آمريكاي لاتین و مكزيك بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهاي وحشی كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلی وجود دارند . اصلاح نژاد بوقلمون از چندین دهه گذشته در کشورهای صاحب نام صورت گرفته و در حال حاضر به اسامی تجاری مختلفی در نقاط مختلف دنیا عرضه میگردد كه هر کدام دارای خصوصیات جداگانه میباشد و عموما به سه دسته متوسط ،نیم سنگین و سنگین تقسیم میشوند .

پرورش بوقلمونهاي گوشتی و رسانيدن به وزن ایده ال در زمان مقرر مستلزم ارائه مدیریت صحیح،جیره بالانس شده از حیث سطح انرژی و پروتئین و مکمل های ویتامین و معدنی متناسب با سن پرنده میباشد .

خصوصیات بوقلمون های تجاری

صنعت بوقلمون تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است و نسبت به اینکه گوشت استحصالي در کدام مسیر مورد قرار گيرد . زمان کشتار مشخص و معين ميشود بوقلمون هاي نر گوشتي در مدت زمان 18 هفته به وزن معادل 16 كيلوگرمي وبوقلمون هاي ماده گوشتي در پايان 14 هفتگي به وزن معادل 8 كيلوگرمي ميرسند . لاشه گوشت بوقلمون از 60 درصد گوشت سفيد و 40 درصد گوشت قرمز تشكيل يافته است مزه گوشت سفيد يا قرمز لاشه بخاطر تركيبات و عوامل مختلف از يكديگر متمايز بوده و بسيار لذيذ و خوشمزه ميباشد .


تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

صورت وضعيت قطعي پروژه تكميل رستوران مجتمع فرهنگي

مترة قطعي رستوران

ص/يك 

قرارداد شماره ……………………. پيمانكار شركت سمبل گچساران گنبد

 

رديف

شرح عمليات و جزئيات كار

تعداد مشابه

طول

عرض

ارتفاع با ضخامت

واحد

مقدار

مقدار كل

فرعي

جزئي

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

1

تخريب بتن مسلح سقف

1

1/5

4/4

3/0

M3

 

 

 

 

سوراخ كردن سقف وشناژ بتن مسلح

30

4/0

4/0

3/0

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تخريببنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌ كولرگازي

5

9/0

55/0

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب‌بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌‌پنجره‌ها

1

7/2

2

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌ ديوارپشت دستشويي

2

25/3

4/0

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب‌بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌داخل سالن

1

4

1

22/0

M3

 

 

 

 
تخريب بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌ سوراخها

9

4/0

4/0

22/0

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

برچيدن اسكلت فلزي

 

 

 

 

Kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

1

خاكبرداري بادست كف ساختمان درزمين هاي نرم

1

9/21

21

15/0

M3

 

 

 

 

خاكبرداري بادست كف ساختمان درزمين هاي نرم

2

9

6

15/0

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق درباره مدیران خلاق

تحقیق درباره مدیران خلاق

تحقیق درباره مدیران خلاق

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

مديران خلاق

 

چكيده با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونيها در دنياي کنوني که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دليل بي‌ثباتي و تغيير پذيري و نيز غير قابل پيش‌بيني بودن اين تغييرات ، آنچه که کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه را در جهت افزايش بهره وري و پيشرفت و ترقي آنها مدد مي رساند ، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با ساير کشورهاست و اين امر ميسر نمي گردد مگر با درايت و خلاقيت مديران و نيز تاثير مديران در پرورش خلاقيت کارکنان که با کمک يکديگر در جهت رشد و بالندگي سازمان خود و در نتيجه ، جامعه بکوشند . از خلاقيت تعاريف متعددي شده است اما خلاقيت از ديدگاه سازماني عبارت است از ارايه فکر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاي کميت يا کيفيت سازمان و نوآوري.افزايش خلاقيت در سازمانها مي‌تواند به ارتقاي کميت و کيفيت خدمات ، کاهش هزينه ها، جلوگيري از اتلاف منابع ، کاهش بورو کراسي، افزايش رقابت ، افزايش کارايي و بهره وري ، ايجاد انگيزش و رضايت شغلي در کارکنان منجر گردد .نقش مدير در پرورش خلاقيت ، تحريک و تشويق کارکنان، تفويض اختيار به کارکنان ، پيدا کردن ذهنهاي خلاق و استفاده از خلاقيت ديگران است . نظام مديريت مشارکتي با تکيه بر خود کنترلي کارکنان ، مشورت ، تشويق به ابتکار و احترام به افراد ، نقش مهمي در پرورش خلاقيت کارکنان ايفا مي کند . 


تحقیق درباره مدیریت و ارتباطات

تحقیق درباره مدیریت و ارتباطات

تحقیق درباره مدیریت و ارتباطات

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:19

بخشی از متن

مديريت و ارتباطات

چكيده

اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان و تنش‌زدايي مباحث اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.

منبع : روزنامه همشهري،‌ پنجشنبه 3 شهريور 1384، سال سيزدهم، شماره 3783، صفحه 7 و 10.

توضيح : اين مقاله توسط سايت راهكار مديريت اندكي تغيير يافته است.

كليدواژه : ارتباط؛ ارتباطات سازماني؛ تنش؛ ارتباطات عمودي رسمي غير رسمي؛ تنش‌زدايي


تحقیق درباره سخنان امام علی(ع)

تحقیق درباره سخنان امام علی(ع)

تحقیق درباره سخنان امام علی(ع)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:28

بخشی از متن

قال علي عليه السلام :

فاعلم ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هدي و هدي ..........

بدان وآگاه باش محققاً برترين بندگان حق نزد خداوند پيشواي عادلي است كه هم خود هدايت يافته و هم عامل هدايت ديگران است .

انگيزه رشد و تكامل از مهمترين عواملي است كه همواره موجب تحرك و فعاليت و تحول و پيشرفت و پيدايش تمدن و علوم و فنون و گستردگي معارف و اميد و نشاط در زندگي انسانها شده است و از اين رو به عنوان اساسي ترين ارزشمندترين اصل براي جوامع بشري شناخته شده است و اساساً هدف خداوند متعال از آفرينش بشر به صورت موجودي مختار و حامل استعدادهاي گوناگون و متضاد ( انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ) چيزي جز تكامل و عظمت روحي وي و درك مقام يقين نيست .


تحقیق درباره محیط پیدایش اسلام

تحقیق درباره محیط پیدایش اسلام

تحقیق درباره محیط پیدایش اسلام

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:19

بخشی از متن

محيط پيدايش اسلام

 

 

اوضاع دینی و اعتقادی قبائل عرب جاهلی :   عنصر اصلی قبائل عرب جاهلی ‘شرک و بی پرستی وبه تعبیری ‘ آمیزه ای از تعدد خدایان و طبیعت پرستی بود .اعتقاد به جن ‘ارواح و پرستش ماه و ستارگان ‘بین آنها رواج داشت و بتهای آنها دارای دو بعد بود "صنم " و "وثن " * و همچنین انسان های خرافاتی بوده که در این مورد بخصوص شاید همچنان هم این مورد این قبائل ادامه داشته باشد. و انسان های که داشتن دختری برای خود را ناپسند می پنداشتند. ودر بعضی از اوقات دختران خود را زنده به گور می کردند.  

       

 

 

 

 تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:125

بخشی از متن

محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

در اسناد حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

 

فصل دوم – قلمرو آزادي پخش

 

گفتار اول: آزادي پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي

 

گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي

 

گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي

 

گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان

 

 

 

 

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

تحقیق درباره مدیریت مشارکتی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:42

بخشی از متن

مقدمه :

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.

 
اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.


تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:100

بخشی از متن

آينده مديريت منابع انساني

مترجمان: مهدي خيرانديش - عليرضا افشارنژاد

منبع: WORK STUDY, NO 4, 2003

 

مقدمه

به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهدآمد. از اين رو انعطاف پذيري و كسب دانش كافي درجهت پاسخگويي به اين عدم قطعيت ها مهم است. درحالي كه مديران منابع انساني ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ مي كنند، ضروري است موضوعاتي كه با نقشهاي اصلي پرسنلي آنها مرتبط مي شوند را با موضوعات عمومي كاري و اقتصادي تركيب كنند. لازم به ذكر است كه واحدها و مديران منابع انساني موفق، تاثير استراتژيك مهمي بر سازمانهاي متبوعشان دارند.

 

البته، نقشهاي اصلي پرسنلي با مهمترين منابع سازماني، يعني نيروي كار، مرتبطند. 


تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:24

بخشی از متن

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

چكيده
سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D
) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق، خودانگيخته، سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به نفس و درون گرا هستند با منابع انساني ساير سازمانها فرق دارند. اينگونه تفاوتها مديران سازمانهاي تحقيق و توسعه را بر آن مي دارد كه نسبت به مديريت منابع انساني سازمان خويش دقت لازم را مبذول دارند و به نكاتي كه افزون بر سازمانهاي معمولي بايستي مدنظر قرار دهند، توجه كنند. يعني در كارمنديابي به انتخاب قهرمانان و افراد تعليم ديده و باانگيزه بپردازند.

در امر آموزش نيروي انساني، از روشهاي مناسب از جمله روش گردش شغلي استفاده كنند تا ضمن توسعه ديد كاركنان، باعث تقويت روحيه كاري آنان گردند و آنان را به افرادي كل نگر تبديل سازند.


تحقیق درباره مدیریت بیمه

تحقیق درباره مدیریت بیمه

تحقیق درباره مدیریت بیمه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:19

بخشی از متن

 

مديريت بيمه

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

مقدمه ....................................... 1

پيشگفتار .................................... 2

تعريف عقد و عقد بيمه ........................ 3

عقد بيمه عقدي است معوض ...................... 4

عقد بيمه قراردادي است الحاقي ................ 5

عقد بيمه از عقود معوق است ................... 6

شرايط اساسي صحت عقد ......................... 7

قصد و رضاي طرفين قرار داد ................... 8

اهليت ....................................... 8

توافق طرفين قرار داد و تنظيم بيمه نامه ...... 9

رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بيمه .... 11

شروع اعتبار قرارداد ........................ 13

بيمه‌نامه ................................... 14

تغيير شرايط بيمه نامه ...................... 15

تحقیق درباره مدیریت بازرگانی

تحقیق درباره مدیریت بازرگانی

تحقیق درباره مدیریت بازرگانی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

مديريت بازرگاني

رشته مديريت بازرگاني در مفهوم عام آن شامل طيف وسيعي از مديريت‌ها مي‌شود، زيرا بيشتر سازمانهاي تجاري ، صنعتي و خدماتي مثل بانكها، شركت‌هاي بيمه و يا كارخانجات صنعتي به دنبال سود هستند و در نتيجه يك موسسه بازرگاني محسوب مي‌شوند. و از همين‌رو در كشور ما تا چند سال پيش، گرايش مديريت بازرگاني شامل گرايش‌هاي مختلف اين رشته مانند مديريت صنعتي ، مديريت بيمه و مديريت جهانگردي و مديريت بازرگاني بود. اما امروزه با پيشرفت علم مديريت و تخصصي‌تر شدن اين رشته ، مديريت بازرگاني كاربرد محدودتري پيدا كرده است. دروس تخصصي اين رشته در زمينه شناخت بازار، مسائل بازاريابي، تجارت ، داد و ستد، معاملات بين‌المللي و صادرات و واردات است و در نهايت يك دانشجوي مديريت بازرگاني به عنوان يك مدير تجاري تحصيل كرده ، مي‌تواند امور تجاري را تفكيك كرده و اداره كند و به ياري قدرت خلاق خويش در ايجاد بازار جديد، ارائه خدمات متنوع و تازه ، ابداع روشهاي جديد در عرضه و توزيع، كارآفرين باشد. براي مثال يك فارغ‌التحصيل مديريت بازرگاني بايد بتواند براي كالاهاي موجود، بازار جديدي پيدا كرده و يا روشهاي مطلوب توزيع را در سيستم دولتي طراحي كند. 


تحقیق درباره مدیریت امور اداری

تحقیق درباره مدیریت امور اداری

تحقیق درباره مدیریت امور اداری

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

مدیریت امور اداری

در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود

اهم وظايف و اختيارات

1- تهيه و تدوين بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به رئيس واحد

2- اظهار نظر در مورد سازمان و تشکيلات واحد و بر آورد نيروي انساني مورد نياز واحد

3- اجراي عمليات مالي واحد و مراقبت در رعايت مقررات مالي

4- تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي کارکنان با توجه به امکانات واحد

5- تهيه و تدارک نيازمنديهاي واحد برابر ضوابط مربوط

6- نظارت دقيق بر کميسيون معاملات واحد

7- انجام کليه امور حقوقي واحد و استفاده از نظرات متخصصين و دفتر حقوقي سازمان مرکزي  در مواقع لزوم

 


تحقیق درباره مدیریت بحران

تحقیق درباره مدیریت بحران

تحقیق درباره مدیریت بحران

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پیین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

مدیریت بحران
ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای مقابله با بحران راههای زیادی را پیشنهاد میکند.
این مجموعه درسال 1980 نوشته شده در این اثر کلاسیک بجای بررسی و مطالعه تئوری دراکر با تصمیمات و عمل ارتباط موضوعات را برقرار کرده است .
پیتر دراکر علاوه بر انتشار کتب متعدد در کار مشاوره با دول آمریکا , اروپا و خاور دور نیز موفق بوده است .


تحقیق درباره مدیریت گله و سالن شیردوشی

تحقیق درباره مدیریت گله و سالن شیردوشی

تحقیق درباره مدیریت گله و سالن شیردوشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

مدیریت گله و سالن شیردوشی

پیشرفت سریع با تکیه بر دانش!

  مشخصات

شالوده برنامه ریزی
سیستم‌مدیریت‌گله 21 یک سیستم مدیریت گله و شیردوشی تحت نظارت کامپیوتر می‌باشد که برای کمک به شما طراحی شده‌است:

 • بهبود مدیریت و نظارت گله شما
 • اتوماتیک کردن اکثر فعالیتهای کاری روزمره

 یک مدیریت کامپیوتری شده خوب باید شرایط زیر را فراهم کند:

 • اطلاعات روزمره کارایی گله شما را به تفصیل شرح دهد
 • منابع مشکل را تشخیص داده و پیش‌بینی کند

تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:51

بخشی از متن

مديريت تحول سازماني و رويكردهاي ترويج كشاورزي

 

چكيده:

بطور كلي همه چيز در حال تغيير است و اين تغييرات در اشكال مختلف اقتصادي، اجمتاعي، سياسي و فني به ناچار بر سازمان هاي مختلف از جمله سازمان ترويج تاثير گذارده است و بر آن فشار وارد مي آورد تا متحول گردد. علاوه بر آن، مزرعه داري و كشاورزي در روستاها با تغييرات شتاباني روبرو است، كه به نوبه خود بر ترويج كشاورزي اثر مي گذارد زيرا ترويج با جمعيت متنوع و نامتجانس تري روبرو خواهد بود. بنابراين، ترويج كشاورزي روندهاي متنوعي را در دنياي متحول در پيش خواهد گرفت. 


تحقیق درباره ماهواره

تحقیق درباره ماهواره

تحقیق درباره ماهواره

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

ماهواره

ماهواره، يا «قمر مصنوعي»، به دستگاه‌هاي ساخت بشر گفته مي‌شود که در مدارهايي در فضا به گرد زمين يا سيارات ديگر مي‌چرخند.

اهميت ماهواره‌ها براي مخابرات و بررسي منابع زميني و پژوهش و کاربردهاي نظامي و جاسوسي روزافزون است. بخشي از پژوهشهاي علمي و تخصصي که در آزمايشگاه‌هاي مستقر در فضا انجام مي‌شود، هرگز نمي‌توانست روي کره زمين جنبه عملي به خود گيرد.

 


تحقیق درباره مالچ چیست

تحقیق درباره مالچ چیست

تحقیق درباره مالچ چیست

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

مالچ چيست؟

 

مالچ به هر گونه ماده طبيعي يا مصنوعي گفته ميشود که سطح خاک را در باغ و فضاي باز و سبز پوشش مي دهد. مالچ ها, مزاياي زيادي دارند از جمله کاهش سطح تبخير آب, افزايش ذخيره رطوبت خاک, کاهش يا جلوگيري از رشد علف هرز, جلوگيري از تغييرات شديد درجه حرارت در خاک, کاهش سله بستن و کاهش فرسايش خاک, کاهش فشردگي خاک, حفاظت گياهان چند ساله از يخ زدگي و افزايش پاکيزگي باغ يا فضاي باز و سبز. انتخاب يک مالچ خاص به قابليت دسترسي, هزينه, گياهي که بايد مالچ دهي شود و فصل سال بستگي دارد. مالچ ها بايد به طور صحيح استفاده شوند. در صورتي که با ضخامت زياد و يا از مواد نا مناسبي استفاده شود, ميتواند صدمه معني داري به درختان و ساير گياهان وارد کند. مالچ ها از نظر تجاري در فرم هاي مختلفي در دسترس هستند. دو نوع مهم مالچ, مالچ هاي آلي و غير آلي هستند


تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

مقدمه:

ماليات بر ارزش افزوده - نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم - يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.

ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.

 


تحقیق درباره مالیات بر درآمد

تحقیق درباره مالیات بر درآمد

تحقیق درباره مالیات بر درآمد

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

مالیات بر درآمد

 • مالیات بر درآمد املاک
 • مالیات بر درآمد کشاورزی
 • مالیات بر درآمد حقوق
 • مالیات بر درآمد مشاغل
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • مالیات بر درآمد اتفاقی
 • مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف


ماليات بردرآمد املاك مالياتي است كه بردرآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خودنسبت به املاك واقع در ايران ، اعم از نقل وانتقال قطعي ، واگذاري محل (سرقفلي) و يا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافيت هاي مقرر درقانون تعلق ميگيرد . نرخ مالياتي برانتقال املاك 5% ارزش منطقه اي ملك ، نرخ حق واگذاري محل ( سرقفلي ) 2% ارزش معامله طبق ماده 59 قانون م.م مصوب 27/11/80 ونرخ ماليات به اجاره وفق مقررات ماده 131 ق.م.م از 15 تا 35% ميباشد .

مدارك مورد نياز سرقفلي :

1- تسليم تصوير قولنامه و سند مالكيت مورد معامله حسب مورد

2- تصويرشناسنامه خريدار و فروشنده

 


تحقیق درباره مالیات بر در آمد مشاغل

تحقیق درباره مالیات بر در آمد مشاغل

تحقیق درباره مالیات بر در آمد مشاغل

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

ماليات بر درآمد مشاغل

اين نوع ماليات را افرادي كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پيشه وران، صنعت گران گفته مي شود و يا ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادي يا با مشاركت مدني پرداخت مي نمايند تشكيل مي دهند. كسبه، بازرگانان، صاحبان بيمارستانها، دفاتر اسناد رسمي و پزشكان و دندانپزشكان ، وكلا و كليه مشاغلي كه در ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه مصوب 27/11/1380 ذكر شده اند مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل هستند.

رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات

 الف – با قبولي دفاتر و يا قبولي درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه .

(ساير درآمدها + فروش كالا و خدمات) = (استهلاك + هزينه ها) - درآمد مشمول ماليات


تحقیق درباره مهندسی کیفیت بهبود فرآیندها

تحقیق درباره مهندسی کیفیت بهبود فرآیندها

تحقیق درباره مهندسی کیفیت بهبود فرآیندها

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

مهندسي كيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها

مهندسي كيفيت دانش نوظهوري در ايران است كه از تولد آن در كانونهاي پيشرفته صنعتي جهان بيش از نيم قرن مي گذرد .

اين دانش كه بر اساس نيازهاي ضروري صنايع بزرگ و كوچك جهان براي تطبيق با استانداردهاي به وجود آمده آثار ملموس و وسيعي از خود بر جاي گذاشته است ، بطوري كه هم اكنون دانش مهندسي كيفيت ابزاري است كه از يك سو كيفيت محصولات توليد شده را ارتقا مي دهد


تحقیق درباره بارانهای اسیدی

تحقیق درباره بارانهای اسیدی

تحقیق درباره بارانهای اسیدی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:33

بخشی از متن

بارانهای اسیدی، نهشت مرطوب و علت افزایش بارندگی در مناطق کوهستان- دکتر موسوی بایگی

تعريف آلودگي هوا:

ترکيب هواي خشک متشکل از ازت، اکسيژن، هليوم؛ آرگون؛ نئون و.... که 79% آن را ازت،8/19% اکسيژن و تنها حدود 1% را بقيه گازها تشکيل مي‌دهند. هر يک از گازهاي جو اگر از نسبتي که بايد در سهم خود داشته باشند زيادتر يا کم تر داشته باشند، هوا آلوده است.

آلاينده‌هاي هوا کدامند؟ آلاينده‌هاي هوا مي‌توانند ذرات جامد گردو خاک دود ناشي از سوخت‌هاي فسيلي، انواع گازهاي گلخانه اي و يا خوشه ‌هاي يوني از قبيل يون‌هاي سولفور و بنتريت و نيترات و آمونياک و ... هستند ؟ آيا همه آلاينده‌هاي جوي مضرند خير بعضي آلاينده‌ها مفيدند، زيرا بسياري از آلاينده‌هاي جوي در فرآيند تشکيل بارندگي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. ذرات جامد و ريز گردو غبار و نمک با قطر بين راه تا اميکرون جزء اين دسته هستند.


تحقیق درباره مبنا و هدف حقوق

تحقیق درباره مبنا و هدف حقوق

تحقیق درباره مبنا و هدف حقوق

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:24

بخشی از متن

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست, پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد.  


تحقیق درباره بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

تحقیق درباره بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

تحقیق درباره بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:82

بخشی از متن

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

فصل دوم

 

 

طبقات و دیالتیک مارکس

نظریه مارکس دربارة طبقات اجتماعی

طبقه کارگر یا پرولتاریا

طبقه متوسط

طبقه حاکم و آرمانهای حاکم

طبقه در خود و برای خود و جامعه بی طبقه

تقابل در خود و طبقه برای خود

مارکی و تضاد طبقاتی

مارکس و نقد طبقه متوسط

مفاهیم جایگزین

 

 

 

 

 

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

طبقات اجتماعی و دیالکتیک مارکس

شناخت ایستایی مارکس دقیقاً به فرآیند کار در جامعه برمی گردد به همین دلیل هم بایستی فرآیند کار در ارتباط با لایه بندی و قشربندی بررسی کرد . طبق بحثهای گذشته ، جامعه طبقاتی حاصل جدل دو نیرو است : یکی نیروهای کار و یا نیروهای تولیدی و دیگری ارتباط روابط تولیدی . به عبارت بهتر ، تضاد اساسی که مبنای تئوری تفکرهای مارکس را تشکیل می دهد نه در میان طبقات ، بلکه میان دو قسمت از عناصر فرآیند کار یعنی نیروهای تولیدی و روابط تولیدی رخ می دهد که جامعه نیز بر اساس این تضاد قشربندی می شود .


تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات(SDS)

تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات(SDS)

تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات(SDS)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:31

بخشی از متن

 

رشته و گرایش : مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات

1= شیمی مواد پاک کننده

2=مواد تشکیل دهنده شامپو

3=مواد فعال کننده سطحی

4=مواد فعال کننده سطحی -۲

5=چكيده

6=مقاله ها

موضوع : فعال كننده سطحي آنيوني سديم دو دسيل سولفات (SDS)

فعال كننده سطحي كاتيوني هگزاد سيل تري متيل آمونيم برميد (HTAB) و دودسيل تري متيل آمونيم برميد (DTAB)

فعال كننده سطحي خنثي تريتون X-100))


تحقیق درباره اهمیت جنگل و مراتع

تحقیق درباره اهمیت جنگل و مراتع

تحقیق درباره اهمیت جنگل و مراتع

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:10

بخشی از متن

به نام خدا

اهميت جنگلها و مراتع

 اهميت جنگل و فضاي سبز به عنوان تفرجگاه براي انسان:

 

جنگل و پارك و فضاي سبز در داخل و اطراف شهرها به مردم خسته از زندگي ماشيني و سر و صداي محيط اين امكان را مي دهد كه بتوانند ايام فراغت را در اين مكان به استراحت و تفريح بپردازند و بچه ها از آپارتمان بيرون آيند و جهت تقويت فكر و بدن خود در محيطي آرام و با هوايي سالم به بازي بپردازند. طبيعت همواره با زيبائي هاي خود نظر انسان را به خود جلب مي نمايد و گياهان يكي از عوامل مهم زيبايي طبيعت بشمار مي روند. هر انسان از مشاهده طبيعت سرسبز جنگلها و مراتع لذت مي برد و با ديدن گل هاي زيباي طبيعي با رنگ هاي دلفريب كه از دل خاك سر بر آوده است به عظمت و رحمت خالق سبحان پي مي برد و شكر نعمتهاي بيكرانش را بجا مي آورد. بسياري معتقدند كه جنگل در سبك موسيقي و نقاشي افراد تاثير خاصي دارد و بسياري از هنرمندان و اهل ادب از مناظر زيباي طبيعت در ايجاد اثر خود الهام مي گيرند. 


تحقیق درباره وظایف اساس مودم ها

تحقیق درباره وظایف اساس مودم ها

تحقیق درباره وظایف اساس مودم ها

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 

انقلابی كه در زمينه اينترنت صورت گرفت و چهره ارتباطات , علوم بازرگانی را دگرگون كرد ، منجر به توليد وسيله ای منحصر بفرد و ارزان قيمت بنام مودم گرديد. تا سه يا چهار سال پيش استفاده مردم از مودم ضروری و اجتناب نا پذير نبود ولي امروزه بخش اجتناب ناپذير تمامی كامپيوترهای غير شبكه ای شده است . بنابراين تكنولوژی مودم به همراه ديگر جنبه هاي كامپيوتر پيشرفت بسيار نموده است . اين پيشرفتها موجب افزايش سرعت انتقال اطلاعات از طريق خط تلفن و پيدايش قابليتهای مفيدی برای مودم گرديد و اين در حالی است كه سازندگان نيز سعی در كاهش قيمت مودمها برای تبد يل آن به يك استاندارد جهانی پيشرفته دارند . با افزايش روز افزون استفاده از اينترنت مودمهای جديد مي توانند نسبت به پردازنده ها  ، دهها كارايی بيشتر داشته باشند . به علاوه با شناسايي  زنگ تلفن ، (SRD) وجود ويژگی هايی همچون ارسال و دريافت همزمان  داده, صدا ، فاكس و داده های تلفنی استفاده بيشتری از خطوط تلفن به عمل   می آيد .

تحقیق درباره ایمان و عقل

تحقیق درباره ایمان و عقل

تحقیق درباره ایمان و عقل

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

ایمان و عقل

چهره‌ی تكیده‌ی "عبدالله نوری" نخستین چیزی بود كه در بدو ورود به منزلش، توجهم را جلب كرد. چند سالی بود كه او را از نزدیك ندیده بودم. غم سنگین جوانمرگی برادر، صورتش را فرو تراشیده بود. با خوشرویی تمام، پیش پای ما بلند شد و ورودمان را خوش‌آمد گفت. انصاری‌راد، رییس كمیسیون اصل نود مجلس ششم چند قدم آنسوتر نشسته بود. سالن، چندان شلوغ نبود. با فرا رسیدن ساعت 8 شامگاه، عبدالله نوری، خود، خواندن دعای كمیل را آغاز كرد. چنان سوز و گدازی در زمزمه‌اش نهفته بود كه آه از نهاد هر پاكدلی برمی‌آورد. هنگامی كه بدانجا رسید كه «خدایا! و آنگاه كه مرا به زندان انداختی ...»، بغضش تركید و اشك از چشمانش جاری شد. بی‌اختیار به یاد امام چهارم شیعیان، امام سجاد، افتادم. چهره‌های مختلف سیاسی، یكی‌یكی از راه می‌رسیدند و در گوشه‌ای از مجلس جا می‌گرفتند. یوسفی اشكوری، عطریانفر و قُبه، صفدر حسینی، مهندس توسلی، آقاجری، نعمت احمدی و برخی دیگر در جلسه حضور به هم رساندند. زیدآبادی هم تنها چند دقیقه ایستاد و جلسه را ترك كرد. كم‌كم فضای اندك سالن پر می‌شد تا اینكه علیزاده از دكتر آقاجری دعوت كرد خطابه‌ی خود را آغاز كند.


تحقیق درباره مفهوم کلی سبک اکسپرسونیسم

تحقیق درباره مفهوم کلی سبک اکسپرسونیسم

تحقیق درباره مفهوم کلی سبک اکسپرسونیسم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

عنوان

صفحه

 

مقدمه

1

مفهوم کلي سبک اکسپرسيونيسم

1

تاريخچه اکسپرسيونيسم در آلمان

2

تاريخچه مطرح شدن اکسپرسيونيسم در ارتباط با معماري و شهرسازي

5

انديشه هاي مؤثر بر ديدگاههاي هنرمندان اکسپرسيونيست

7

نتيجه

10

منابع

13

تحقیق درباره تاریخ هنر در ایران و جهان

تحقیق درباره تاریخ هنر در ایران و جهان

تحقیق درباره تاریخ هنر در ایران و جهان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:83

بخشی از متن

مختصري بر تاريخ هنر در ايران و جهان

قرون وسطا :

يک هزاره از تاريخ اروپا به عنوان قرون وسطا شناخته مي شود . اين دوران که از حدود 450 ميلادي با فروپاشي امپراتوري روم آغاز شد نظاره گر عصر " ظلمت " بود . ( تجزيه امپراتوري روم – اضمحلال روم غربي و قدرت گرفتن کليسا ) . اين دوران را مي توان تاريک ترين دوره تاريخ اروپا ناميد زيرا سلطه جهان بيني مذهبي در تمام شئون زندگي مادي و فرهنگي انسان غربي سايه افکنده بود . انگيزاسيون ( سازمان تفتيش عقايد کليساي کاتوليک قرون وسطا ) وظيفه اش جلوگيري از هرگونه رشد در علم و هرگونه بدعت بود . پس از شکنجه – مجازات و جادوگر ناميدن افراد مشکوک نوآوران و بدعت گزاران – آنها را وادار به اعتراف گناه مي کردند و زنده زنده مي سوزاندند و يا اعدام و مجازاتهائي از اين قبيل روا مي داشتند .  


تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

 

 بی شک هنر این ابر پدیده بشری که وام دار بخش بزرگی از مواهب الهی بوده در سا حت های گونا گون تمدن انسانی حضوری قابل توجه و تامل برانگیز داشته است ، نیاز بشر اولیه به خوراک و تسخیر عوامل مادی _ طبیعی – بهانه ایی بوده است ، تا او بتواند با تکیه بر ذوق فطری خویش دست به خلاقیت هنری (غالبا تجسمی ) زده که در گاه دیگر با مهار این نیازمندی ها ؛ با دیدگاه زیبا شناختی خود توانسته است احساسات و افکار خود را ابراز دارد ؛ با این روی کرد می شود چنین نتیجه گرفت که آبشخور هنر ، سرچشمه ی نیازمندی های ابتدایی (مادی ) ، درونی (عاطفی) و احساسی بشر بوده که در گذر زمان شکل های متنوعی به خود گرفته است .

گاهی در ساحت تفریح و تفنن ؛ گاهی در رسالت یک رسانه ی فرهنگی اجتماعی و گاهی در قلمرو یک شیوه ی درمانی و چندین ساحت دیگر طی طریق نموده است تا جایی که اگر این ساحت ها و کار ویژه ها را برداریم گویی از پازل زندگی تکه های مهمی گم شده است این مقدمه گونه حاکی از ضرورت هنر در حوزه های زندگی مادی و معنوی بشر بوده که در تمامی دوره های تاریخی همزاد با بوده است 


تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

تحقیق درباره اهمیت هنر در مدارس

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متن

 

 بی شک هنر این ابر پدیده بشری که وام دار بخش بزرگی از مواهب الهی بوده در سا حت های گونا گون تمدن انسانی حضوری قابل توجه و تامل برانگیز داشته است ، نیاز بشر اولیه به خوراک و تسخیر عوامل مادی _ طبیعی – بهانه ایی بوده است ، تا او بتواند با تکیه بر ذوق فطری خویش دست به خلاقیت هنری (غالبا تجسمی ) زده که در گاه دیگر با مهار این نیازمندی ها ؛ با دیدگاه زیبا شناختی خود توانسته است احساسات و افکار خود را ابراز دارد ؛ با این روی کرد می شود چنین نتیجه گرفت که آبشخور هنر ، سرچشمه ی نیازمندی های ابتدایی (مادی ) ، درونی (عاطفی) و احساسی بشر بوده که در گذر زمان شکل های متنوعی به خود گرفته است .

گاهی در ساحت تفریح و تفنن ؛ گاهی در رسالت یک رسانه ی فرهنگی اجتماعی و گاهی در قلمرو یک شیوه ی درمانی و چندین ساحت دیگر طی طریق نموده است تا جایی که اگر این ساحت ها و کار ویژه ها را برداریم گویی از پازل زندگی تکه های مهمی گم شده است این مقدمه گونه حاکی از ضرورت هنر در حوزه های زندگی مادی و معنوی بشر بوده که در تمامی دوره های تاریخی همزاد با بوده است 


تحقیق درباره بورس اوراق بها دار واقتصاد کلان

تحقیق درباره بورس اوراق بها دار واقتصاد کلان

تحقیق درباره بورس اوراق بها دار واقتصاد کلان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

بورس فقط براي سرمايه گزاران و شرکتها يا همان سرمايه پذيران ، مفيد نيست . بورس منافعي هم براي اقتصاد ، به طور کلي دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزاي آن .

قبل از اينکه بپردازيم به اين منافع ، يک توضيح کوچک هم بد نيست داده شود : آنچه مطرح مي شود ، اول در يک اقتصاد پويا و بعد در يک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . يعني اگه يک سري از ويژگي هايي که براي يک بازار سرمايه ذکر کرديم ، وجود نداشته باشه يا خاصيت هايي که يک اقتصاد بايد داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق اين خاصيت ها را هم نبايد داشته باشيم.


تحقی در باره اکوسیستم

تحقی در باره اکوسیستم

تحقی در باره اکوسیستم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:10

بخشی از متن

اکوسیستم

گیاهان (مانند علف در علفزار) انرژی خورشید را از طریق فتوسنتز به انرژی شیمیایی ذخیره شده ، تبدیل می کنند. این انرژی در سلولهای گیاه ذخیره شده و جهت رشد ، اصلاح و تکثیر آن استفاده می گردد. گاوها و سایر حیوانات، انرژی ذخیره شده در علف یا دانه را استفاده نموده و آن را به انرژی ذخیره شده ای در بدن خود تبدیل می کنند. زمانیکه ما گوشت و سایر محصولات حیوانی را می خوریم ، ما نیز آن انرژی را در بدن خود ذخیره می کنیم. ما از این انرژی ذخیره شده برای راه رفتن ، دویدن ، دوچرخه سواری و یا حتّی خواندن یک مطلب برروی اینترنت استفاده می کنیم. اکوسیستم و زنجیره ی غذایی:در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. اکولوژی نامیده می‌شود. عوامل زنده اکوسیستم جانداران را براساس نقشی که در محیط دارند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند. 


تحقیق درباره موشن گرافیک

تحقیق درباره موشن گرافیک

تحقیق درباره موشن گرافیک

لینک دانلود پایین صفحه 
فرمت فایل: ورد 

تعداد صفحات :7

بخشی از صفحات :

 

 

موشن گرافیک از دو واژه موشن به معنای حرکت و گرافیک به معنای تصاویری همچون وکتورها و تصاویری که عموما با برنامه های گرافیکی همچون فتوشاپ و ... ساخته میشوند، تشکیل شده است.موشن گرافیک ها اصولا به همراه صدا توسط برنامه هایی مالتی مدیا همچون ادوب افترافکت ساخته میشوند.john withney اولین کسی بود که کلمه موشن گرافیک را وارد فرهنگ و لغات مربوط به دنیای مالتی مدیا کرد.

موشن گرافیک را میتوان اینگونه تعریف کرد:دانش ادغام تصاویر و حرکت آنها به همراه صدا که در ساخت تیزر تبلیغاتی،انیمیشن های دوبعدی،برنامه های آموزشی و...کاربرد دارد و عدم نیاز به دوربین و نور و فیلمبرداری و عدم نیاز به بازیگرو استفاده از رنگ های جذاب، تصاویر گرافیکی متنوع و خلق افکت هایی با جذب مخاطب همگی دلایلی هستند که موشن گرافیک امروزه جزو پرطرفدارترین روشها به ویژه برای تبلیغات مورد استفاده است.

نرم افزارهای ساخت موشن گرافیک:

 

 • Adobe After Effects
 • Apple Quartz Composer
 • Autodesk Combustion
 • Various VJ Programs
 • Max/MSP

  • Smith Micro Software Anime Studio
 • Adobe Flash
 • Apple Quartz Composer

 


پلاگین های افترافکت  مورد استفاده برای ساخت موشن گرافیک

 • Red Giant Software

 • Magic Bullet

 

برنامه های تری دی که به کمک آنها میتوان موشن گرافیک ساخت

 • NewTek Lightwave
 • The Blender Foundation Blender software
 • e-on Vue Infinite
 • Maxon Cinema 4D
 • Softimage XSI
 • Autodesk 3d studio max
 • Autodesk Maya

 

 


 

 

 


موشن گرافیک و فوتیج ها

مطمئنا اگر با برنامه های ساخت و ادیت ادوب همچون ادوب افتر افکت کار میکنید در مورد استفاده از فوتیج ها به این مساله برخورد کرده اید که بک گراند فوتیج ها عموما به صورت مشکی در برنامه ظاهر میشود.این  تبدیل شدن بک گراندی که حذف شده است به بک گراند مشکی دردسرهایی برای کسانی که با این برنامه کار میکنند،ایجاد میکند. در این مقاله میخواهیم به توضیح مختصری در این مورد بپردازیم


تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

در صنايع ، انتقال اطلاعات از محصول توليد شده به شخصي كه معمولاً كيفيت محصول را تعيين مي كند بازرسي مي شود . در سيستم‌هاي توليدي مداوم غالباً به‌منظوركاهش ضايعات و همچنين اجتناب از پيچيده شدن عمل بازرسي ، بازرسي محصول در چندين مرحله انجام مي شود . در بعضي از مراحل مونتاژ ، بازرسي جزء وظايف فرد محسوب مي شود . بدين ترتيب كه شخص ابتدا كيفيت كار نفر قبل را ارزيابي و كنترل مي كند  سپس وظيفة اصلي خودراانجام  مي دهد . 


تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متتن

 

بررسی کاهش ضايعات بذر مصرفی گندم

 

 

چکيـده

گندم به عنوان مهمترين محصول زراعی و ماده غذايی کشور بطور متوسط 5/6 ميليون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 ميليون تن توليد دارد. عملکرد پائين گندم در ايران در مقايسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائين نهاده ها (بويژه آب) و ضعف مديريت زراعی است. تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدی ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه تحقيقات در  زمينه های کاهش ضايعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نمايد. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که ميزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از ميـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمايند. علت عمده اين مصرف اضافی عدم اطمينانی است که زارعين از استقرار گياه (تراكم بوته) در مزرعه دارند.


تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

عنوان تحقيق:

بررسي مشخصات وخواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ

تاريخچه

آلياژ حافظه دار TINI ماده اي است  كاربردي با استفاده وسيع در بسياري از منابع از جمله صنايع هوا فضا . انرژي هسته اي صنايع دريايي  علوم پزشكي مي باشد.اين آلياژ داراي خاصيت ويژه حافظه دار SME الاستيك بسيار بالا . مقاومت به سايش و فرسايش بسيار خوب و پايداري بالا در محيط بيو شيميايي مي باشد.( 1)

.امروزه در صنايع پزشكي از آلياژ TINI و همچنين فولاد ضد زنگ براي ساخت سيستمهاي ارتودنسي دندان استفاده مي شود . خاصيت هوشمندي و همچنين الاستيكي بالاي آلياژ TINI به دندان ها اين امكان را مي دهد كه در يك دوره درماني بلند مدت و تحت نيروي كم ولي مداوم سيمها مكان خود را تصحيح كنند  با اين روش مي توان تغيير فرم زيادي در دندان ها بدون اعمال نيروي زياد اعمال نمود


تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

خربزه

بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) در استان خراسان

پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) يکي از مهمترين بيماريهاي اين گياه محسوب مي‌شود که همه ساله خسارت زيادي به کشاورزان وارد مي‌سازد. براي تعيين و شناسائي عامل بيماري بوته ميري خربزه در استان خراسان طي سالهاي 1374-75 از مناطق عمده کشت خربزه در مراحل مختلف رشد گياه نمونه‌برداري به عمل آمد. با کشت ساقه و ريشه گياهان آلوده در محيط هاي کشت PDA و CMA، چندين گونه قارچ جداسازي گرديد که بيماريزائي آنها براساس اصول کخ به سه روش : -1 کشت روي محيط ماسه - بذر گندم -2 مايه‌زني سوسپانسيون اسپور به خاک استريل در پاي گياهان سالم و -3 روش فرو بردن ريشه گياهان سالم در سوسپانسيون اسپور (Root - Dip) مورد بررسي قرار گرفت و سه گونه قارچ زير به عنوان عوامل پوسيدگي ريشه و طوقه خربزه (بوته ميري) از استان خراسان گراش مي‌شود


تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

برزخ و حيات پس از مرگ

 برزخ در لغت به معناي زمين و يا مكاني است كه برزخ؛ حيات پس از مرگ  بين دو چيز فاصله انداخته است. اما برزخ در اصطلاح قرآن، روايات و مجموعه تعاليم اسلامي به معناي عالم پس از مرگ و حدفاصل بين دنيا و آخرت است. شايد بتوان ادعا كرد كه برزخ بدين معنا نخستين بار در تعاليم اسلامي و قرآن كريم استعمال گرديده است. اين واژه تنها يك بار در قرآن آمده و در آن، حال انسان هاي تبهكار و مجرم، هنگام فرا رسيدن مرگ و درخواست غيرقابل قبول آنان مبني بر بازگشت به دنيا و پاسخ آنان به اينكه فرا روي ايشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند، گزارش شده است:«حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون jلعلي اعمل صلحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون».
علاوه بر آيه مزبور، آيات ديگري را مي توان يافت كه به نوعي بر حقايق برزخي دلالت داشته و براي اثبات عالم پس از مرگ قابل استفاده است. 


تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

 1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 

فهرست مطالب

 

ولادت .................................................................................................. 1

حسین (ع) و پیامبر (ص) ....................................................................... 2

حسین (ع) با پدر .................................................................................. 3

امام حسین (ع) با برادر ......................................................................... 4

امام حسین (ع) در زمان معاویه.............................................................. 6

قیام حسینی ........................................................................................... 7

پی نوشت ها ......................................................................................... 16


خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

 

ولادت

در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه 


تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 • برنامه ریزی آموزشی

= اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های اولیه بیشتر صورت تخیلی و آرزوئی داشته است. این نوع برنامه فهرستی از توقعات و خواسته ها است، که اغلب فاقد عناصر تصمیم گیری بوده و اغلب فقط روی کاغذ می ماندند.

= اصول برنامه رزی نسبتاً کامل شده امروزی، به سه گروه تقسیم می شود:

1-اصول مقدماتی که خود شامل سه اصل می باشد:

الف= هماهنگی توسعه کمّی بار شد و بهبود کیفی آموزش


تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:25

بخشی از متن

خرافات چيست؟

تعريف خرافات :

خرافات سخنان پريشان و نامربوط ، سخنان بيهوده و پريشان که خوش آيند باشند وسخنان خوش پريشان.1 در لغت نامه عميد خرافات جمع خرافه به معناي حديث باطل ، سخن بيهوده و ياوه.2

 

تعاريفي ديگر از گوشه وکنار جهان از جمله ، خرافات عبارتند از معتقدات ، باورها ياانجام کارهايي که هيچگونه ريشه عقلاني ندارند. خرافات به اسطوره ها و پيشگويي ها مربوط مي شوند .

 


تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

در صنايع ، انتقال اطلاعات از محصول توليد شده به شخصي كه معمولاً كيفيت محصول را تعيين مي كند بازرسي مي شود . در سيستم‌هاي توليدي مداوم غالباً به‌منظوركاهش ضايعات و همچنين اجتناب از پيچيده شدن عمل بازرسي ، بازرسي محصول در چندين مرحله انجام مي شود . در بعضي از مراحل مونتاژ ، بازرسي جزء وظايف فرد محسوب مي شود . بدين ترتيب كه شخص ابتدا كيفيت كار نفر قبل را ارزيابي و كنترل مي كند  سپس وظيفة اصلي خودراانجام  مي دهد . 


تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متتن

 

بررسی کاهش ضايعات بذر مصرفی گندم

 

 

چکيـده

گندم به عنوان مهمترين محصول زراعی و ماده غذايی کشور بطور متوسط 5/6 ميليون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 ميليون تن توليد دارد. عملکرد پائين گندم در ايران در مقايسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائين نهاده ها (بويژه آب) و ضعف مديريت زراعی است. تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدی ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه تحقيقات در  زمينه های کاهش ضايعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نمايد. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که ميزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از ميـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمايند. علت عمده اين مصرف اضافی عدم اطمينانی است که زارعين از استقرار گياه (تراكم بوته) در مزرعه دارند.


تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

عنوان تحقيق:

بررسي مشخصات وخواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ

تاريخچه

آلياژ حافظه دار TINI ماده اي است  كاربردي با استفاده وسيع در بسياري از منابع از جمله صنايع هوا فضا . انرژي هسته اي صنايع دريايي  علوم پزشكي مي باشد.اين آلياژ داراي خاصيت ويژه حافظه دار SME الاستيك بسيار بالا . مقاومت به سايش و فرسايش بسيار خوب و پايداري بالا در محيط بيو شيميايي مي باشد.( 1)

.امروزه در صنايع پزشكي از آلياژ TINI و همچنين فولاد ضد زنگ براي ساخت سيستمهاي ارتودنسي دندان استفاده مي شود . خاصيت هوشمندي و همچنين الاستيكي بالاي آلياژ TINI به دندان ها اين امكان را مي دهد كه در يك دوره درماني بلند مدت و تحت نيروي كم ولي مداوم سيمها مكان خود را تصحيح كنند  با اين روش مي توان تغيير فرم زيادي در دندان ها بدون اعمال نيروي زياد اعمال نمود


تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

خربزه

بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) در استان خراسان

پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) يکي از مهمترين بيماريهاي اين گياه محسوب مي‌شود که همه ساله خسارت زيادي به کشاورزان وارد مي‌سازد. براي تعيين و شناسائي عامل بيماري بوته ميري خربزه در استان خراسان طي سالهاي 1374-75 از مناطق عمده کشت خربزه در مراحل مختلف رشد گياه نمونه‌برداري به عمل آمد. با کشت ساقه و ريشه گياهان آلوده در محيط هاي کشت PDA و CMA، چندين گونه قارچ جداسازي گرديد که بيماريزائي آنها براساس اصول کخ به سه روش : -1 کشت روي محيط ماسه - بذر گندم -2 مايه‌زني سوسپانسيون اسپور به خاک استريل در پاي گياهان سالم و -3 روش فرو بردن ريشه گياهان سالم در سوسپانسيون اسپور (Root - Dip) مورد بررسي قرار گرفت و سه گونه قارچ زير به عنوان عوامل پوسيدگي ريشه و طوقه خربزه (بوته ميري) از استان خراسان گراش مي‌شود


تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

برزخ و حيات پس از مرگ

 برزخ در لغت به معناي زمين و يا مكاني است كه برزخ؛ حيات پس از مرگ  بين دو چيز فاصله انداخته است. اما برزخ در اصطلاح قرآن، روايات و مجموعه تعاليم اسلامي به معناي عالم پس از مرگ و حدفاصل بين دنيا و آخرت است. شايد بتوان ادعا كرد كه برزخ بدين معنا نخستين بار در تعاليم اسلامي و قرآن كريم استعمال گرديده است. اين واژه تنها يك بار در قرآن آمده و در آن، حال انسان هاي تبهكار و مجرم، هنگام فرا رسيدن مرگ و درخواست غيرقابل قبول آنان مبني بر بازگشت به دنيا و پاسخ آنان به اينكه فرا روي ايشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند، گزارش شده است:«حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون jلعلي اعمل صلحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون».
علاوه بر آيه مزبور، آيات ديگري را مي توان يافت كه به نوعي بر حقايق برزخي دلالت داشته و براي اثبات عالم پس از مرگ قابل استفاده است. 


تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

 1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 

فهرست مطالب

 

ولادت .................................................................................................. 1

حسین (ع) و پیامبر (ص) ....................................................................... 2

حسین (ع) با پدر .................................................................................. 3

امام حسین (ع) با برادر ......................................................................... 4

امام حسین (ع) در زمان معاویه.............................................................. 6

قیام حسینی ........................................................................................... 7

پی نوشت ها ......................................................................................... 16


خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

 

ولادت

در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه 


تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 • برنامه ریزی آموزشی

= اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های اولیه بیشتر صورت تخیلی و آرزوئی داشته است. این نوع برنامه فهرستی از توقعات و خواسته ها است، که اغلب فاقد عناصر تصمیم گیری بوده و اغلب فقط روی کاغذ می ماندند.

= اصول برنامه رزی نسبتاً کامل شده امروزی، به سه گروه تقسیم می شود:

1-اصول مقدماتی که خود شامل سه اصل می باشد:

الف= هماهنگی توسعه کمّی بار شد و بهبود کیفی آموزش


تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:25

بخشی از متن

خرافات چيست؟

تعريف خرافات :

خرافات سخنان پريشان و نامربوط ، سخنان بيهوده و پريشان که خوش آيند باشند وسخنان خوش پريشان.1 در لغت نامه عميد خرافات جمع خرافه به معناي حديث باطل ، سخن بيهوده و ياوه.2

 

تعاريفي ديگر از گوشه وکنار جهان از جمله ، خرافات عبارتند از معتقدات ، باورها ياانجام کارهايي که هيچگونه ريشه عقلاني ندارند. خرافات به اسطوره ها و پيشگويي ها مربوط مي شوند .

 


تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

تحقیق درباره بازرسی کیفیت محصول

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:22

بخشی از متن

در صنايع ، انتقال اطلاعات از محصول توليد شده به شخصي كه معمولاً كيفيت محصول را تعيين مي كند بازرسي مي شود . در سيستم‌هاي توليدي مداوم غالباً به‌منظوركاهش ضايعات و همچنين اجتناب از پيچيده شدن عمل بازرسي ، بازرسي محصول در چندين مرحله انجام مي شود . در بعضي از مراحل مونتاژ ، بازرسي جزء وظايف فرد محسوب مي شود . بدين ترتيب كه شخص ابتدا كيفيت كار نفر قبل را ارزيابي و كنترل مي كند  سپس وظيفة اصلي خودراانجام  مي دهد . 


تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

تحقیق درباره بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:12

بخشی از متتن

 

بررسی کاهش ضايعات بذر مصرفی گندم

 

 

چکيـده

گندم به عنوان مهمترين محصول زراعی و ماده غذايی کشور بطور متوسط 5/6 ميليون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 ميليون تن توليد دارد. عملکرد پائين گندم در ايران در مقايسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائين نهاده ها (بويژه آب) و ضعف مديريت زراعی است. تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدی ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه تحقيقات در  زمينه های کاهش ضايعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نمايد. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که ميزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از ميـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمايند. علت عمده اين مصرف اضافی عدم اطمينانی است که زارعين از استقرار گياه (تراكم بوته) در مزرعه دارند.


تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق درباره بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دارTINI و فولاد ضد زنگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

عنوان تحقيق:

بررسي مشخصات وخواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ

تاريخچه

آلياژ حافظه دار TINI ماده اي است  كاربردي با استفاده وسيع در بسياري از منابع از جمله صنايع هوا فضا . انرژي هسته اي صنايع دريايي  علوم پزشكي مي باشد.اين آلياژ داراي خاصيت ويژه حافظه دار SME الاستيك بسيار بالا . مقاومت به سايش و فرسايش بسيار خوب و پايداري بالا در محيط بيو شيميايي مي باشد.( 1)

.امروزه در صنايع پزشكي از آلياژ TINI و همچنين فولاد ضد زنگ براي ساخت سيستمهاي ارتودنسي دندان استفاده مي شود . خاصيت هوشمندي و همچنين الاستيكي بالاي آلياژ TINI به دندان ها اين امكان را مي دهد كه در يك دوره درماني بلند مدت و تحت نيروي كم ولي مداوم سيمها مكان خود را تصحيح كنند  با اين روش مي توان تغيير فرم زيادي در دندان ها بدون اعمال نيروي زياد اعمال نمود


تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

تحقیق درباره خربزه

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

خربزه

بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) در استان خراسان

پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) يکي از مهمترين بيماريهاي اين گياه محسوب مي‌شود که همه ساله خسارت زيادي به کشاورزان وارد مي‌سازد. براي تعيين و شناسائي عامل بيماري بوته ميري خربزه در استان خراسان طي سالهاي 1374-75 از مناطق عمده کشت خربزه در مراحل مختلف رشد گياه نمونه‌برداري به عمل آمد. با کشت ساقه و ريشه گياهان آلوده در محيط هاي کشت PDA و CMA، چندين گونه قارچ جداسازي گرديد که بيماريزائي آنها براساس اصول کخ به سه روش : -1 کشت روي محيط ماسه - بذر گندم -2 مايه‌زني سوسپانسيون اسپور به خاک استريل در پاي گياهان سالم و -3 روش فرو بردن ريشه گياهان سالم در سوسپانسيون اسپور (Root - Dip) مورد بررسي قرار گرفت و سه گونه قارچ زير به عنوان عوامل پوسيدگي ريشه و طوقه خربزه (بوته ميري) از استان خراسان گراش مي‌شود


تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

تحقیق درباره برزخ و حیات پس از مرگ

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:15

بخشی از متن

برزخ و حيات پس از مرگ

 برزخ در لغت به معناي زمين و يا مكاني است كه برزخ؛ حيات پس از مرگ  بين دو چيز فاصله انداخته است. اما برزخ در اصطلاح قرآن، روايات و مجموعه تعاليم اسلامي به معناي عالم پس از مرگ و حدفاصل بين دنيا و آخرت است. شايد بتوان ادعا كرد كه برزخ بدين معنا نخستين بار در تعاليم اسلامي و قرآن كريم استعمال گرديده است. اين واژه تنها يك بار در قرآن آمده و در آن، حال انسان هاي تبهكار و مجرم، هنگام فرا رسيدن مرگ و درخواست غيرقابل قبول آنان مبني بر بازگشت به دنيا و پاسخ آنان به اينكه فرا روي ايشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند، گزارش شده است:«حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون jلعلي اعمل صلحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون».
علاوه بر آيه مزبور، آيات ديگري را مي توان يافت كه به نوعي بر حقايق برزخي دلالت داشته و براي اثبات عالم پس از مرگ قابل استفاده است. 


تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:13

بخشی از متن

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

 1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

تحقیق درباره زندگانی امام حسین(ع)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 

فهرست مطالب

 

ولادت .................................................................................................. 1

حسین (ع) و پیامبر (ص) ....................................................................... 2

حسین (ع) با پدر .................................................................................. 3

امام حسین (ع) با برادر ......................................................................... 4

امام حسین (ع) در زمان معاویه.............................................................. 6

قیام حسینی ........................................................................................... 7

پی نوشت ها ......................................................................................... 16


خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

 

ولادت

در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه 


تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:21

بخشی از متن

 • برنامه ریزی آموزشی

= اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های اولیه بیشتر صورت تخیلی و آرزوئی داشته است. این نوع برنامه فهرستی از توقعات و خواسته ها است، که اغلب فاقد عناصر تصمیم گیری بوده و اغلب فقط روی کاغذ می ماندند.

= اصول برنامه رزی نسبتاً کامل شده امروزی، به سه گروه تقسیم می شود:

1-اصول مقدماتی که خود شامل سه اصل می باشد:

الف= هماهنگی توسعه کمّی بار شد و بهبود کیفی آموزش


تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

تحقیق درباره خرافات چیست

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:25

بخشی از متن

خرافات چيست؟

تعريف خرافات :

خرافات سخنان پريشان و نامربوط ، سخنان بيهوده و پريشان که خوش آيند باشند وسخنان خوش پريشان.1 در لغت نامه عميد خرافات جمع خرافه به معناي حديث باطل ، سخن بيهوده و ياوه.2

 

تعاريفي ديگر از گوشه وکنار جهان از جمله ، خرافات عبارتند از معتقدات ، باورها ياانجام کارهايي که هيچگونه ريشه عقلاني ندارند. خرافات به اسطوره ها و پيشگويي ها مربوط مي شوند .

 


تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:125

بخشی از متن

محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

در اسناد حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

 

فصل دوم – قلمرو آزادي پخش

 

گفتار اول: آزادي پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي

 

گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي

 

گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي

 

گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان

 

 

 

 

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:100

بخشی از متن

آينده مديريت منابع انساني

مترجمان: مهدي خيرانديش - عليرضا افشارنژاد

منبع: WORK STUDY, NO 4, 2003

 

مقدمه

به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهدآمد. از اين رو انعطاف پذيري و كسب دانش كافي درجهت پاسخگويي به اين عدم قطعيت ها مهم است. درحالي كه مديران منابع انساني ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ مي كنند، ضروري است موضوعاتي كه با نقشهاي اصلي پرسنلي آنها مرتبط مي شوند را با موضوعات عمومي كاري و اقتصادي تركيب كنند. لازم به ذكر است كه واحدها و مديران منابع انساني موفق، تاثير استراتژيك مهمي بر سازمانهاي متبوعشان دارند.

 

البته، نقشهاي اصلي پرسنلي با مهمترين منابع سازماني، يعني نيروي كار، مرتبطند. 


تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

تحقیق درباره مدیریت تحول سازمانی و رویکردهای تروج کشاورزی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:51

بخشی از متن

مديريت تحول سازماني و رويكردهاي ترويج كشاورزي

 

چكيده:

بطور كلي همه چيز در حال تغيير است و اين تغييرات در اشكال مختلف اقتصادي، اجمتاعي، سياسي و فني به ناچار بر سازمان هاي مختلف از جمله سازمان ترويج تاثير گذارده است و بر آن فشار وارد مي آورد تا متحول گردد. علاوه بر آن، مزرعه داري و كشاورزي در روستاها با تغييرات شتاباني روبرو است، كه به نوبه خود بر ترويج كشاورزي اثر مي گذارد زيرا ترويج با جمعيت متنوع و نامتجانس تري روبرو خواهد بود. بنابراين، ترويج كشاورزي روندهاي متنوعي را در دنياي متحول در پيش خواهد گرفت. 


آموزش شیوه ارایه بیان مطلب

آموزش شیوه ارایه بیان مطلب

آموزش شیوه ارایه بیان مطلب

لینک دانلود پایین صفحه

 

فایل پاور پوینت برای آموزش چگونگی بیان (صبحت) تهیه شده است و شامل آموزش حرف زدن وبیان یک مطلب میباشد مانند:اریه کتبی مفهوم ارایه

تعداد اسلاید ها:37

حجم فایل:670kb

 

 


آموزش سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر

آموزش سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر

آموزش سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر

لینک دانلود پایین صفحه

 

این فیلم برای آموزش تعمیرات کامپیوتر تهیه شده است و شامل آموزش بخش های قطعات کامپیوتر مانند:مادر برد و مین برد و... میباشد

14 صفحه در قالب ورد

حجم فایل :359kb


مقدمه ای بر سیستم های خبره [Expert Systems]

مقدمه ای بر سیستم های خبره [Expert Systems]

مقدمه ای بر سیستم های خبره [Expert Systems]

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی :  قابل ویرایش Word

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحات : 41

مقدمه ای بر سیستم های خبره [Expert Systems]

 

سیستم خبره چیست؟

اولین قدم در حل هر مسئله ای تعریف دامنه یا محدوده آن است.  این نکته همانطور که در مورد روشهای برنامه نویسی متعارف صحت دارد، در مورد هوش مصنوعی نیز درست است. اما به خاطر اسراری که از قبل در مورد هوش مصنوعی ( AI ) وجود داشته، هنوز هم برخی مایلند این عقیده قدیمی را باور کنند که " هر مسئله ای که تا به حال حل نشده باشد یک مسئله هوش  مصنوعی  است". تعریف متداول دیگری به این صورت وجود دارد " هوش مصنوعی کامپیوترها را قادر می سازد که کارهایی شبیه به آنچه در فیلمها دیده می شود انجام دهند".چنین تفکراتی در دهه 1970 میلادی رواج داشت، یعنی درست زمانی که هوش مصنوعی در مرحله تحقیق بود ولی امروزه مسائل واقعی بسیاری وجود دارند که توسط هوش مصنوعی و کاربردهای تجاری آن قابل حلند.

اگرچه برای مسائل کلاسیک هوش مصنوعی از جمله ترجمه زبانهای طبیعی، فهم کلام و بینایی هنوز راه حل عمومی یافت نشده است، ولی محدود کردن دامنه مسئله می تواند به راه حل  مفیدی منجر شود. به عنوان مثال، ایجاد یک « سیستم زبان طبیعی ساده » که ورودی آن جملاتی با ساختار اسم، فعل و مفعول باشد کار مشکلی نیست. در حال حاضر، چنین سیستمهایی به عنوان یک واسط در ایجاد ارتباط کاربر پسند با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی و صفحه گسترده ها به خوبی عمل  می کنند. در حقیقت (پاره) جملاتی که امروزه در برنامه های کامپیوتری مخصوص بازی و سرگرمی به کار می روند توان بالای کامپیوتر در فهم زبان طبیعی را به نمایش می گذارند.

هوش مصنوعی شامل چندین زیر مجموعه است. زیر مجموعه سیستمهای خبره یکی از موفق ترین راه حلهای تقریبی برای مسائل کلاسیک هوش مصنوعی است.

 


نمونه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه

نمونه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه

نمونه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی :  قابل ویرایش PowerPoint

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحات : 35 اسلاید

نمونه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه 

جهت آشنایی با نحوه دفاع از پایان نامه و سمینار یک نمونه آماده شده است تا دانشجویان عزیز آمادگی لازم جهت دفاع از پایان نامه را کسب کنند


شيوه نگارش و تدوين پايان نامه دانشجويي

شيوه نگارش و تدوين پايان نامه دانشجويي

شيوه نگارش و تدوين پايان نامه دانشجويي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی :  قابل ویرایش Word

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحات : 27

شيوه نگارش و تدوين پايان نامه دانشجويي

بخش هایی از متن : 

 

يکي از اهداف نگارش پايان­نامه، آشنايي دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره يک موضوع علمي است. در اين نمونه تمام نکته­هاي لازم را نمي­توان بيان کرد، اما براي ايجاد هماهنگي در تدوين پايان­نامه­ها، لازم است دانشجويان نکته­هاي ذكر شده را در نگارش پايان­نامه رعايت کنند:

ترتيب صفحات پايان‌نامه

 • صفحاتي كه بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پايان‌نامه قرار مي‌گيرند.

 

 • صفحة بسم ا...
 • حق مالكيت
 • صفحه عنوان (مطابق فرم نمونه)
 • تقديم (در يك صفحه)
 • تشكر و قدرداني
 • چكيده فارسي به همراه كليد واژه(حداكثر پنج كلمه)

.

.

.


تحلیل سیستم داروخانه

تحلیل سیستم داروخانه

تحلیل سیستم داروخانه

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی :  قابل ویرایش PowerPoint

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحات : 45 اسلاید

پروژه مهندسی نرم افزار : مدیریت سیستم داروخانه 

  سیستمی برای دریافت نسخه و دارو

با هدف کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، کنترل دارو و مدیریت امور مالی

شامل : usecase ها، actor ها، سناریو گزارشات، عملیات، دیاگرام و نمودارها، سیستم ها و ...

تمامی الزامات برای ایجاد یک سیستم داروخانه و مکانیزه کردن آن ارائه شده

 

 

 


پاورپوینت درباره ایمنی و سلامت شغلی در بیمارستان

پاورپوینت درباره ایمنی و سلامت شغلی در بیمارستان

پاورپوینت درباره ایمنی و سلامت شغلی در بیمارستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:55

بخشی از اسلایدها:

بهداشت :

ارتقاء و نگهدارى بالاترين درجه رفاه جسمي و روانى

آموزش نرم افزار پاورپوینت (PowerPoint) از مبتدی تا حرفه

آموزش نرم افزار پاورپوینت (PowerPoint) از مبتدی تا حرفه

آموزش نرم افزار پاورپوینت (PowerPoint) از مبتدی تا حرفه

آموزش نرم افزار پاورپوینت از مبتدی تا حرفه ای در 124 اسلاید به زبان فارسی 

از جمله 

اشنایی با محیط نرم افزار

ساخت اسلاید

ساخت آلبوم تصاویر 

قرار دادن لینک

مخفی سازی اسلاید ها 

قرار دادن انیمیشن روی اسلاید ها

ایجاد جدول 

قرار دادن ویدئو، صدا و تصویر در اسلاید ها

و.........


تحقیق درباره اصول کار با خانواده و شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با گروه هدف

تحقیق درباره اصول کار با خانواده و شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با گروه هدف

تحقیق درباره اصول کار با خانواده و شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با گروه هدف

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:65

بخشی از صفحات:

 

اصول کار با خانواده و شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با گروه هدف

برگرفته از کتاب: خانواده و کودکان با نیازهای ویژه

نوشته دکتر احمد به پژوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بنام خداوند جان و خرد              که زین برتر اندیشه برنگذرد"

 

فهرست:

 

 • مقدمه 6
 • خانواده و آموزش مهارت های اساسی به کودکان کم توان ذهنی

مقدمه                                                                                                 10

کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟                                                  11

کودکان کم توان ذهنی چه نیازهایی دارند؟                                                       12

اصول آموزش به کودکان کم توان ذهنی                                                          13

مهارت های اساسی                                                                                15

 • خانواده و کودک با ناتوانی یادگیری

کودکان با ناتوانی یادگیری چه ویژگی هایی دارند؟                                            20

 • خانواده و کودک با مشکلات عاطفی و رفتاری

مقدمه                                                                                               23

رشد عاطفی                                                                                        23

نشانه‌شناسی                                                                                       24

علت‌شناسی                                                                                       26

چند توصیه به والدین برای پیشگیری از بروز مشکلات عاطفی و رفتاری                  26

 • خانواده و کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

مقدمه                                                                                              28

والدین و کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی                                        28

تعریف و طبقه بندی                                                                             30

نشانه شناسی                                                                                      31

میزان شیوع                                                                                        34

علت‌شناسی                                                                                        35

روش‌های ارزیابی و تشخیص                                                                   35

چند توصیه به والدین دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی                    38 

 • راهنمای مدرسان آموزش خانواده

مقدمه                                                                                              40

نقش‌های والدین                                                                                  41

رهنمودهایی برای برنامه‌ریزان و مدرسان آموزش خانواده                                     44

 

 

 

 

 • روش های اصلاح نگرش نسبت به کودکان با نیازهای ویژه

مقدمه                                                                                               50

نگرش چیست؟                                                                                    52

تاثیر رابطه اجتماعی بر نگرش                                                                    53

تاثیر اطلاعات برنگرش                                                                            55

مولفه‌های نگرش                                                                                   57

اصلاح نگرش، چرا؟                                                                               57

ساز و کارهای اصلاح نگرش جامعه                                                             59

 • منابع                                                   63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"مقدمه"

افراد در گذشته چنين می پنداشتند كه زمان آموختن از زمان كاركردن جدا است و بنابراين از نظر آنان آموزش قبل از كار از اهميت بسياری برخوردار بود. بر اين گمان انسان زمانی را برای آموختن صرف میكند و سپس به زندگی و كار مولد و سودمند میپردازد و زمانی كه كار و زندگی آغاز میشود، ديگر برای آموزش و پرورش جايی در خور توجه وجود ندارد. اين انديشه اكنون روايی ندارد و آموزش و پرورش با زيستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت بايد به آموختن بپردازند با دانش جديد تجهيزشوند. امروزه در همه سازمانها، نيروی انسانی نسبت به ساير مولفه های سازمانی دارای اهميت بيشتری است. اهميت نيروی انسانی تا حدی است كه برخی صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه آنچه در نهايت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی يك كشور را تعيين میكند، منابع انسانی آن كشور است، نه سرمايه و يا منابع مادی ديگر، اين منابع انسانی هستند كه سرمايه ها را متراكم میسازند، از منابع طبيعی بهره برداری می كنند، سازمانهای اجتماعی و اقتصادی را به وجود می آورند و توسعه ملی را پيش می  برند. سازمانی كه نتواند مهارتها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره برداری كند، قادر نخواهد بود نيازها و تقاضاهای محيط شغلی خود را برآورده نمايد و پاسخگوی گروه های هدف خود باشد بخصوص كه به جهت توسعه علوم آموزشی و توانبخشی هر تشخيص افتراقی در خصوص گروه های هدف مستلزم بکارگيری مداخلات تخصصی و متمايز و درخور با نيازهای افراد باشد. لذا مراكز آموزشی و توانبخشی هم به جهت وسعت دامنه فعاليت و عملکرد تيمی و تاثيرات متقابلی كه عملکرد تك تك نيروهايش براهداف تعيين شده دارد نيازمند نگرش سازمانی در اهداف آموزشی نيروهای انسانيش دارد.

دلايل نياز به آموزش كاركنان

مهمترين مواردی كه به عنوان مقاصد نسبتاً مشترك سازمان ها و نظام های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذكر است بشرح زير میباشد:

 

 

 

 

-1 هماهنگي و همسو نمودن اهداف و خط مشي كاركنان:


پاورپوینت درباره کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی

پاورپوینت درباره کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی

پاورپوینت درباره کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:163

بخشی از اسلایدها:

هدف اصلی :

1- توانمند ساز ی کودک برای رویارویی با عوارض بروز خشونت در خانه یا بیرون آن

2- پیشگیری از سوء استفاده جسمی، جنسی، عاطفی

 

محور اصلی :

1- برقراری ارتباط مؤثر با کودک خشونت دیده یا شاهد خشونت

2- کمک به کودک در جهت حفظ ایمنی فیزیکی روانی در شرایط دشوار

3- توانمند سازی والدین جهت ایجاد فضای خانوادگی ایمن

 

مخاطب اصلی :

کلیه کسانی که قرار است با کودک ارتباط درمانی پیدا کنند.

 

تاریخچه :

نگرش اجتماعی به کودکان از نسل به نسل دیگر تغییر کرده است.

 

تغییر نگرش نسبت به کودکان به 3 مرحله تاریخ خلاصه می گردد:

1- کودکان جزئی از دارایی والدین

2- کودکان نیازمند محافظت :

3- کودکان دارای حقوق انسانی

•مرحله اول: کودکان  جزئی از  داراییهای والدین

پاورپوینت درباره اصول بهداشت و سلامت خانواده

پاورپوینت درباره اصول بهداشت و سلامت خانواده

پاورپوینت درباره اصول بهداشت و سلامت خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:40

بخشی از اسلایدها:

خانواده:

خانواده نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت بیماریهای و نیز حفظ و ارتقا سلامت بازی می کند.

خانواده یک فاکتور مهم محیطی است که برسلامت افراد موثر است.

سلامت خانواده برای سلامتی اجتماع و جمعیت بزرگتر اهمیت است .

 سلامت خانواده :

}تعریف سازمان جهانی بهداشت ، سلامتی وضعیت رفا کامل جسمی ، روانی و اجتماعی است و نه فقط عدم بیماری و ناتوانی

پاورپوینت درباره پدر شدن

پاورپوینت درباره پدر شدن

پاورپوینت درباره پدر شدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:42

بخشی از اسلایدها:

پذیرش نقش پدر

}رفتار پدر در دوران بارداری همسرش، تحت تاثیر باورهای فرهنگی، اعتقادات واحساسات او است. 

پاورپوینت درباره والدین در اسلام

پاورپوینت درباره والدین در اسلام

پاورپوینت درباره والدین در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:35

بخشی از اسلایدها:

علم ابزار قدرت است ،

غربی ها با علم به قدرت رسیده اند .

اگر بخواهند نظام سلطه ؛ رابطه سلطه گر و سلطه پذیر باقی بماند و حاکم بر نظام جهانی باشد ،

باید نگذارند آن بخشی را که آنها مایلند سلطه پذیر باشد ، دارای علم باشد ، الان رفتارشان هم در دنیا بر همین منوال  است ؛ لذا باید برای کسب علم و تحقیق جهاد کرد ؛باید کار کرد .

 

فهرست مطالب

اهمیت والدین در قرآن

اهمیت والدین در روایات

وظایف فرزندان

حق مادر بیش از حق پدر

مرز تبعیت از والدین

برخورد با پدر و مادر ناصالح

آثار نیکی به پدر و مادر

عقوق والدین

علت مخالفت فرزندان با پدر و مادر

کسانی که در حکم مادر هستند

اهمیت والدین در قرآن

در دین مبین اسلام ، والدین آنقدر دارای اهمیت هستند که در کنار عبادت خدا و شرک نورزیدن به او ، احسان به والدین سفارش شده است.


پاورپوینت درباره اصول خدمات و مراقبتهاي بهداشتي

پاورپوینت درباره اصول خدمات و مراقبتهاي بهداشتي

پاورپوینت درباره اصول خدمات و مراقبتهاي بهداشتي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:20

بخشی از اسلایدها:

1- دو دسته از مسائل عمومی و کلی که در جامعه شناسی مورد بررسی قرار میگیرند نام ببرید.

2- مطالعه بررسی مصرف دارو و طبقه اجتماعی از کدام نوع مطالعات است

3- بخشی از جامعه که در تعامل برای هدف خاصی گرد هم آمده اند تعریف کدام اصطلاح جامعه شناسی است

4-سه متغیر طبقه اجتماعی که افراد در تعیین آن نقش بازی می کنند نام ببرید

1- مقدمه :

تعریف:

      جامعه شناسی

      جامعه شناسی پزشکی

ارتباط علم جامعه شناسي پزشکی با پزشکی

جامعه شناسي پزشکی و سایر رشته ها

 2- تعاریف

 جامعه

 اجتماع

 ساختاراجتماعی

موسسات اجتماعی

 نقش

 اجتماعی شدن

 فرهنگ

رسوم

استاندارد زندگی

 تنش اجتماعی

 ارتباطات

 آسیب شناسی اجتماعی

  سرمایه اجتماعی

 مسئولیت برای سلامتی

 تشکیلات اجتماعی

خانواده ومذهب

 گروه های اجتماعی موقت و دائم

 طبقه اجتماعی


پاورپوینت درباره روان شناسی اجتماعی

پاورپوینت درباره روان شناسی اجتماعی

پاورپوینت درباره روان شناسی اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:83

بخشی از اسلایدها:

گفتار اول:

تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی

 

هدف آموزشی کلی:

  آشنایی با تعریف و زمینه تاریخی علم روان شناسی اجتماعی و شناخت ویژگیهای روشهای تحقیق در این علم.

هدفهای آموزشی جزئی:

  دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند:

1- یک تعریف ساده و جامع از روان شناسی اجتماعی بیان کنند.

2- لااقل یک الگوی رفتاری را که جامعه در ما نقش زده است مثال بزنند.

3- شباهتها و تفاوتهای روان شناسی اجتماعی با علومی نظیر روان شناسی عمومی، جامعه شناسی و قوم شناسی را توضیح دهند.

4- ویژگیها و هدفهای روش علمی را توضیح دهند.


پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:68

بخشی از اسلایدها:

آسيب ديدگي سرداراي دامنه متفاوت بوده واز تكان مغزي تا كما ومرگ را در بر مي گيرند .آسيب ديدگي هاي تروماتيك مغزشديدترين وجدي ترين حالت آسيب ديدگي

مغز مي باشند.

علل شايع آسيب ديدگي هاي تروماتيك مغز عبارتند از:

1- زمين خوردگي ويا سقوط از بلندي (28%)

2- تصادف با وسايل نقليه موتوري (20%)

3- برخورد با اشياء (19%)

4- ضرب وشتم (11%)

•عموما آسيب هاي مغزي ناشي از تروما دو نوع هستند:

پاورپوینت درباره نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن

پاورپوینت درباره نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن

پاورپوینت درباره نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:31

بخشی از اسلایدها:

عناوین

تعریف مرگ

انواع مر گ و تشخیص آنها

معاینه جسد

تعیین علت فوت

صدور گواهی فوت

صدور جواز دفن

تعریف مرگ

توقف غیر قابل برگشت عملکرد ارگانهای اصلی بدن شامل سیستم گردش خون ،دستگاه تنفس و اعصاب مرکزی

انواع مرگ

مرگ ظاهری

مرگ حقیقی

مرگ مغزی


پاورپوینت درباره اصول اولیه مراقبت از بیماران مرگ مغزی

پاورپوینت درباره اصول اولیه مراقبت از بیماران مرگ مغزی

پاورپوینت درباره اصول اولیه مراقبت از بیماران مرگ مغزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:34

بخشی از اسلایدها:

و من احیاها فکانها احیا الناس جمیعا

هر کس انسانی را زندگی بخشد، مثل آن است که همه مردم را زنده گردانیده است.

 (قرآن کریم-سوره مائده آیه 32)

متن استفتاء مراجع عظام تقلید

امام خمینی(ره):

بر فرض مذکور (مرگ مغزی قابل برگشت نیست) چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد، با اجازه از صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است.

 

 

آیت اله خامنه ای:

با فرض یقین به مرگ مغزی و فوت مشخص، استفاده از بعضی اعضای چنین جسد میتی جهت پیوند، در صورتی که مصلحت و ضرورت ایجاد کند و هتک و اهانت بر میت تلقی نگردد فی نفسه اشکال ندارد.

یکی از برجسته ترین مظاهر پیشرفت علم پزشکی در دهه های اخیر جایگزین کردن نارسایی پیشرفته اعضای مختلف بدن، بوسیله پیوند اعضاء می باشد.

اگرچه کلیه پیوندی را می توان از افراد زنده تهیه نمود ولی برای جایگزین کردن قلب، ریه لوزالمعده و... آن ها را نمی توان از فرد زنده تهیه کرد، علاوه بر آن اعضاء و بافت های یک فرد مرگ مغزی را می توان به بیش از 50 نفر اهداء نمود.

مهمترین مسئله در فراهم آوری اعضای پیوندی، محدود بودن آن است، از این رو امروزه فراهم آوری اعضا از افراد مرگ مغزی با ایجاد شبکه های قوی و تربیت و آموزش هماهنگ کننده ها، سبب شده است که بیشتر اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی تهیه شوند.

تعریف مرگ مغزی Brain Death

مرگ مغزی عبارت است از توقف دائمی و غیرقابل برگشت تمامی اعمال همه قسمت های مغز، شامل کورتکس، ساب کورتکس و ساقه مغز بطور همزمان.

 


پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

بخشی از اسلایدها:

مرگ مغزی یعنی از دست رفتن دائمی و غیر قابل برگشت و جبران نشدنی کلیه فعالیتهای حیاتی نیمکره ها و ساقه مغز

تعاریف اولیه ای که از مرگ مغزی وجود داشت : یعنی از بین رفتن کلیه فعالیتهای تمام قسمت های مغز    

 All Function of Entire Brain به 2 دلیل اصلاح و به تعریف فعلی تغییر یافته است :

 1. در فرد دچار مرگ مغزی نمی توان فعالیت تمام قسمت های مغز منجمله BG ، مخچه و تالاموس را سنجید.
 2. تمام کارکردهای مغز در چنین بیمارانی قابل سنجش نیست، مثلاً کارکرد تکلمی شنوایی یا بینایی یا قدرت تصمیم گیری یا برنامه ریزی قابل ارزیابی نیستند.

ملاک های مرگ مغزی :

 1. تشخیص مرگ مغزی اساساً بالینی است

   ملاک های مرگ مغزی 2 گروهند :

  الف Inclusion Criteria

  یعنی ملاکهایی که باید تمامی آنها وجود داشته باشند و در نبود این معیارها نمی توان مرگ مغزی را تأیید کرد.

  این ملاکها شامل :

  Clinical Tests

   Confirmatory Tests

  ب Exclusion Criteria

  یعنی ملاکهایی که در حضور آنها نمی توان با قاطعیت و اطمینان تشخیص مرگ مغزی را مطرح کرد. این موارد شامل : کاهش دمای بدن، مسمومیت های دارویی، بیماریهای متابولیک یا اختلالات الکترولیتی و اختلالات اسید و باز حاد و شوک است.


پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

پاورپوینت درباره مرگ مغزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:30

بخشی از اسلایدها:

 مقدمه

l  با پيشرفت دانش پزشكی و پيوند اعضاء مهم بدن، مسئله

تحقیق درباره بیماری تالاسمی و برنامه پیشگیری

تحقیق درباره بیماری تالاسمی و برنامه پیشگیری

تحقیق درباره بیماری تالاسمی و برنامه پیشگیری

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:23

بخشی از صفحات:

 

بیماری تالاسمی چیست؟

تالاسمی یک اختلال خونی ارثی است که در آن بدن شکل غیرعادی به هموگلوبین‌ها می‌دهد. هموگلوبین مولکول پروتئین موجود در سلول‌های قرمز خون است که اکسیژن را با خود حمل می‌کند.

تالاسمی برای  اولین بار در سال 1925 توسط توماس کولی دانشمند امریکایی به عنوان یک بیماری مطرح گردید. توماس کولی پزشک متخصص کودکان متوجه کودکانی با کم خونی شدید، بزرگی طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه شد که اغلب از خانواده‌های ایتالیایی و یا مهاجران از کشورهای اطراف مدیترانه بودند. وی برای نخستین بار این بیماری را تالاسمی نامید که از دو جزء تالاسا به معنای دریا و امیا به مفهوم خون تشکیل شده‌است و در آن سال‌ها به صورت بیماری کم خونی که از اطراف دریا برمی خیزد تفسیر شد.

 

  بیماری تالاسمی در دو شکل تالاسمی آلفا و تالاسمی بتا بروز می‌کند. بتا تالاسمی ( (β تالاسمییک گروه از اختلالات خونی ارثی ناشی از کاهش یا سنتز زنجیره بتا هموگلوبین خون است . بروز سالانه در کل افراد در یک مورد در هر 100،000 در سراسر جهان تخمین زده شده‌است. در واقع این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های تک ژنی در جهان است که با کاهش و یا عدم سنتز زنجیره بتاگلوبین همراه است که در نتیجه آن، ساخت هموگلوبین کاهش می یابد و سبب ایجاد کم خونی می‌گردد. این بیماری یک نوع بیماری اتوزوم مغلوب است که در اثر جهش‌های مختلف درژن بتاگلوبین ایجاد می‌شود و منجر به کاهش تولید زنجیره بتا گلوبین( B+تالاسمی ) یا عدم تولید آن (B0 تالاسمی ) می‌شود و عمدتا به دلیل جهش‌های نقطه ای در ژن بتا گلوبین ایجاد می‌شود.(2)

 

    تا به حال بیش از 200 جهش مختلف اثرگذار در بیان ژن‌های بتا گلوبین شناسایی شده‌اند. جهش از نوع حذفی در ژن بتاگلوبین نادر است و تاکنون در ژن بتا گلوبین بیش از 23 نوع نقص مختلف مولکولی شناسایی شده‌اند. بتا گلوبین به واسطه یک ژن ساختاری بیان می‌شود که در روی بازوی کوتاه کروموزوم 11، قرار گرفته‌است. این ژن توالی حدود bp 1600  اسید امینه کد می‌کند و حدود سه اگزون دارد که این اگزون‌ها توسط دو اینترون از هم جدا شده‌اند. بیش از 200 موتاسیون در ژن بتا گلوبین شناسایی شده‌است که شایع‌ترین این موتاسیون‌ها شامل حذف و یا اضافه شدن یک قطعهٔ الیگونوکلئوتیدی و هم چنین جابه جایی تک نوکلوتیدی می‌باشند.(3)

 

 

 

تالاسمی

 

 سه شکل اصلی از بیماری وجود دارد که شامل : تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیا و تالاسمی مینور است.

 1. تالاسمی مینور یا به اصطلاح صفت تالاسمی که آنمی همولیتیک خفیف بدون علامت ایجاد می‌کند و در شرایط استرس زا مانند بارداری و یا عفونت‌های شدید، کم خونی در حد متوسط ایجاد می‌شود.

 

2. تالاسمی اینتر مدیا یا بینابینی که به صورت بزرگ شدن طحال و آنمی متوسط تا شدید بروز می‌کند و شکل هموزیگوت بیماری است. این بیماران قادرند هموگلوبین را بدون تزریق مکرر خون دریافت کنند. در نوع اینترمدیت بتاتالاسمی که حدود 10 درصد مبتلایان هموزیگوت را شامل می‌شود و شروع علایم آن از2 تا 6 سالگی است و علایم بارز قبل از تزریق خون شامل طیفی از آنمی خفیف تا علایم شدید از جمله عقب ماندگی رشد و تکامل را شامل می‌شود. مبتلایان اینترمدیت معمولاً نیازی به تزریق خون ندارند اما به هنگام تزریق خون ترومبوز می‌دهند(3)  برای جلوگیری از این عمل برای اینترمدیت‌ها از ضد انعقادها پیش از انجام عمل جراحی استفاده می‌کنند. علایم تالاسمی اینترمدیا به دلیل عدم نیاز به استفاده از برنامه منظم تزریق خون است . معمولاً در این بیماران علائم مانند ترومبوز یافت نمی‌شوند و مشکلات ناشی از آنمی همولیتیک خودایمن وجود ندارد. به دنبال تزریق خون گاهی آنمی خفیف وجود دارد و بدون نیاز به تزریق خون مکرر است. تالاسمی اینترمدیا یک وضعیت متوسط بین اشکال ماژور و مینور است اغلب افراد مبتلا می‌توانند یک زندگی عادی داشته باشند اما ممکن است تزریق گاه به گاه، مثلا در زمان بیماری و یا بارداری، بسته به شدت کم خونی خود نیاز داشته باشند.(4)

 

3. تالاسمی ماژور که به آنمی کولی نیز معروف شده‌است و منجر به آنمی شدید می‌گردد و در صورت عدم تزریق خون، به نارسایی قلبی و مرگ در اوایل کودکی منجر می‌شود. تالاسمی ماژور طی چند ماه اول زندگی با افت سطح هموگلوبین جنینی، خود را نشان می‌دهد. افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور معمولاً در طی دو سال اول زندگی با کم خونی شدید، رشد ضعیف، و ناهنجاری‌های اسکلتی در طول دورهٔ شیرخوارگی همراه هستند .کودکان مبتلا، به تزریق منظم و مداوم خون نیاز دارند. علایم تالاسمی ماژور از حدود 6 تا  24 ماهگی شامل  مشکلات تغذیه ای، اسهال، بزرگ شدن بیش از اندازه شکم  به علت بزرگی طحال و کبد، اختلال رشد، ناهنجاری‌های اسکلتی عمدتاً به صورت بد شکلی استخوان‌های بلند پا و تغییرات شکل جمجمه و عوارض مرتبط با افزایش بار  آهن در قلب، کبد و غدد آندوکرینی به صورت دیابت ملیتوس و هیپوگنادیسم، هپاتیت های  مزمن هپاتیت  Bیا   C، عفونت HIV، ترومبوز وریدی، مرگ به علت هموسیدروز بافت قلب است .

 

  بتا تالاسمی اینترمدیا در مقایسه با بتا تالاسمی ماژور از شدت کمتری برخوردار است و ممکن است نیاز به تزریق خون در مواقع ضروری داشته باشد.

 

   اخیرا یک نوع چهارمی نیز در نظر گرفته شده که تنها اندکی از سنتز زنجیره بتا کاهش می یابد و ممکن است تنها یک میکروسیتوز خفیف وجود داشته باشد.(5)

   بتاگلوبين توسط ژن ساختاري بيان مي شود كه در بازوي كوتاه كروموزوم11  قرار دارد. توالي ژن شامل حدود bp 1600 است که 146 اسيد آمينه را كد مي كند و شامل سه اگزون است كه توسط دو اينترون از هم جدا شده‌اند. بنابراین، در یک فرد عادی با دو نسخه از هر کروموزوم، دو جایگاه برای زنجیره β وجود دارد و چهار جایگاه رمزگذاری برای زنجیر α وجود دارد. شدت بیماری بستگی به ماهیت جهش دارد. بيش از 95% كل جهش هاي بتاتالاسمي  در جهان  از نوع جهش هاي نقطه اي در ژن بتاگلوبين و در صد كمي نيز از نوع حذف ژني مي باشند. جهش هاي نقطه اي شامل  جابه جايي تك نوكلئوتيدي، اضافه شدگي يا حذف شدگي كوچك در حد چند نوكلئوتيد است كه روي بيان ژن در مراحل  نسخه برداري، پردازش RNA، و یا  ترجمه  RNA تأثير مي گذارد. جهش در یک آلل بدون این که عملکرد را کاهش دهد با (β) مشخص می‌شود. جهش (βo) زمانی است که از تشکیل هر کدام از زنجیره β از جلوگیری شود، در این صورت  آن‌ها به غشاء گلبول قرمز خون اتصال نمی‌یابند بلکه صدمه به غشاء و فرآیندهای غشایی را باعث می‌شوند و در غلظت‌های بالا دانه‌های سمی راتشکیل می‌دهند.(6)

 

   تالاسمی ماژور:   β β+ / + و یا  βo / β، β+/βo or βo/βo or β+/β+

 

   در بیماری تالاسمی اگر هر دو آلل جهش یابند بیماری از نوع ماژور است. این فرم از بیماری نوع شدید کم خونی است که در صورت عدم درمان، باعث کم خونی، اسپلنومگالی، و ناهنجاری‌های شدید استخوان شده و  هم چنین در بیماران قبل از سن 20 سالگی باعث مرگ می‌شود. درمان آن شامل انتقال خون تناوبی، اسپلنکتومی، اسپلنومگالی اگر وجود داشته باشد، و درمان ممکن است با استفاده از پیوند مغز استخوان انجام پذیر باشد.

..........

برنامه پيشگيري و کنترل تالاسمي

 

مقدمه:

 

تالاسمي از شايعترين اختلالات خوني بوده كه به صورت ژنتيكي (مغلوب و غير وابسته به جنس ) از نسلي به نسلي ديگرمنتقل ميشود .

 

انواع تالاسمي :

 

1- آلفا تالاسمي 2- بتا تالاسمي 3- دلتا تالاسمي

 

بتا تالاسمي داراي 4سندرم كلينيكي است .

 

1-silent carier 2- بتا تالاسمي مينور(نوع خفيف بيماري ) 3- بتا تالاسمي بينابيني 4- بتا تالاسمي ماژور( نوع شديد بيماري)

 

بتا تالاسمي مينور:

 

به فردي كه صاحب تنها يك ژن از جفت ژن مربوط به بروز بيماري است گفته ميشود . در اين افراد گلبولهاي قرمز كوچكتر از حد معمول بوده و mcv

 

بتا تالاسمي ماژور:

 

به فردي كه داراي جفت ژن مربوط به بيماري است گفته ميشود .


پاورپوینت درباره بيماران خاص

پاورپوینت درباره بيماران خاص

پاورپوینت درباره بيماران خاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:19

بخشی از اسلایدها:

اجرا  و پايش بسته خدمتي تالاسمي

هد ف اختصاصي:

ارتقاي کيفيت زندگي بيماران تالاسمي

Quality of life

 

 

 

 

       كليات بسته خدمتي

q توارث وتشخيص قبل از تولد در تالاسمي

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:38

بخشی از اسلایدها:

تعريف

•تالاسمی از بیماری ‌های ژنتیکی است که در اثر آن در خون مریض تعداد زیادی از گلبولهای قرمز شکل اصلی خود را از دست می‌دهند و قادر به حمل اکسیژن نیستند. گلبولهای قرمز حاوی هموگلوبین هستند که اکسیژن را از ریه ها به سایر بافت های بدن منتقل می کنند. در بیماری تالاسمی، هموگلوبین به میزان لازم ساخته نمی شود در نتیجه اکسیژن کافی به بافتهای بدن نمی رسد.
هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلولهای قرمز خونی می‌باشد. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا می‌باشد .

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:72

بخشی از اسلایدها:

تالاسمی شایعترین بیماری ژنتیک میباشدکه باداشتن بیش از200جهش ژنی مختلف ازژنتیک نسبتا پیچیده ای برخورداراست.این بیماری ازحالت کاملا بدون       علامت تاوضعیتی بسیارشدیدبروزمیکند.ژن معیوب                      به صورت مغلوب وغیروابسته به جنس ازنسلی به نسل دیگرمنتقل میشود.این بیماری درسراسرجهان وهمه نژادها دیده میشودولی شیوع ان درنواحی مدیترانه-خاورمیانه وآسیا بیشترمیباشد.

 

  تالاسمی ازدوواژه  تالاسابه معنی دریا وامیا به معنی خون است.اولین باردرسال 1925میلادی توسط کولی ولی گزارش شد که بااسپلنومگالی وتغییرات استخوانی همراه بود وبه دلیل شیوع زیاداین بیماری دراطراف دریای مدیترانه تالاسمی نام گذاری شد.

 

 

 

پراکندگی تالاسمی در جهان

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:40

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

 

 

«من نهايت احترام را از زمان تشكيل نطفه برای حيات بشری قائلم »

         

        از بيانيه انجمن جهانی پزشكان 1948 - ژنو

تعریف:

سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی (جنین یا رویان) قبل از هفته ۲۰ بارداری است ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سه‌ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند.

قانون سقط درمانی(مصوب 1384)

n   سقط درمانی با تشخيص سه پزشك متخصص و تاييد   پزشكی قانونی مبنی بر بيماری جنين كه به علت عقب افتادگی يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ويا بيماری مادر كه با تهديد جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئوليتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:52

بخشی از اسلایدها:

 سونوگرافي تا آمنيوسنتز

 


داشتن فرزند سالم آرزوي هر پدر و مادري است. خوشبختانه پيشرفت علم و فناوري، به‌خصوص در حوزه پزشکي، اين امکان را براي والدين فراهم کرده که از تولد فرزنداني که مشکلات کروموزمي دارند يا به هر نحوي باعث بروز مشکلات رواني و مالي فراواني در خانواده و جامعه مي‏شوند، جلوگيري شود. دكتر شيرين نيرومنش، فوق‌تخصص طب مادر و جنين و استاد دانشگاه علوم‌پزشكي تهران، معتقد است هر چند انجام غربالگري‏هاي سلامت جنين در دوران بارداري اجباري نيست ولي پزشکان متخصص زنان يا ماماها بايد انجام آن را به همه خانم‌هاي باردار و حتي كساني كه سابقه مشکلات کروموزمي (به‏خصوص نشانگان داون) در خانواده‌شان وجود ندارد، ازدواج فاميلي نداشته‌اند يا سنشان بالا نيست، توصيه کنند و اگر خانمي تمايل به انجام آزمايش‌ها يا تست‌هاي غربالگري نداشت، پزشكش مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.

غربالگري بار اول چه زماني انجام مي‏شود و در آن چه مواردي ارزيابي مي‌شود؟

 


غربالگري اول بايد از ابتداي هفته 11 تا پايان هفته 14 بارداري انجام شود. مهم‌ترين كاري كه در اين غربالگري انجام مي‌شود، سونوگرافي است كه علاوه بر بررسي ضربان قلب جنين، سن جنين، محل جفت و مايع دور جنين، ضخامت پشت گردن جنين هم اندازه‌گيري مي‌شود كه پزشكان به آن NT مي‌گويند. ضخامت اين قسمت بايد كمتر از 3 ميلي‌متر باشد در غير اين صورت غيرطبيعي تلقي مي‌شود. همزمان با اين سونوگرافي يك آزمايش خون هم از مادر گرفته مي‌شود كه در آن عوامل متعددي را ارزيابي مي‌كنند. سپس نتايج به‌دست آمده از آزمايش خون مادر، ضخامت پشت گردن جنين و سن مادر را با استفاده از يك نرم‌افزار رايانه‌اي
تجزيه و تحليل مي‌كنند تا مشخص شود جنين براي ابتلا به نشانگان داون جزو گروه پرخطر است يا نه.

ارزیابی سلامت جنین در دو مرحله انجام می گیرد:

•دوران بارداری

پاورپوینت درباره بيماران خاص

پاورپوینت درباره بيماران خاص

پاورپوینت درباره بيماران خاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:19

بخشی از اسلایدها:

اجرا  و پايش بسته خدمتي تالاسمي

هد ف اختصاصي:

ارتقاي کيفيت زندگي بيماران تالاسمي

Quality of life

 

 

 

 

       كليات بسته خدمتي

q توارث وتشخيص قبل از تولد در تالاسمي

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:38

بخشی از اسلایدها:

تعريف

•تالاسمی از بیماری ‌های ژنتیکی است که در اثر آن در خون مریض تعداد زیادی از گلبولهای قرمز شکل اصلی خود را از دست می‌دهند و قادر به حمل اکسیژن نیستند. گلبولهای قرمز حاوی هموگلوبین هستند که اکسیژن را از ریه ها به سایر بافت های بدن منتقل می کنند. در بیماری تالاسمی، هموگلوبین به میزان لازم ساخته نمی شود در نتیجه اکسیژن کافی به بافتهای بدن نمی رسد.
هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلولهای قرمز خونی می‌باشد. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا می‌باشد .

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

پاورپوینت درباره تالاسمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:72

بخشی از اسلایدها:

تالاسمی شایعترین بیماری ژنتیک میباشدکه باداشتن بیش از200جهش ژنی مختلف ازژنتیک نسبتا پیچیده ای برخورداراست.این بیماری ازحالت کاملا بدون       علامت تاوضعیتی بسیارشدیدبروزمیکند.ژن معیوب                      به صورت مغلوب وغیروابسته به جنس ازنسلی به نسل دیگرمنتقل میشود.این بیماری درسراسرجهان وهمه نژادها دیده میشودولی شیوع ان درنواحی مدیترانه-خاورمیانه وآسیا بیشترمیباشد.

 

  تالاسمی ازدوواژه  تالاسابه معنی دریا وامیا به معنی خون است.اولین باردرسال 1925میلادی توسط کولی ولی گزارش شد که بااسپلنومگالی وتغییرات استخوانی همراه بود وبه دلیل شیوع زیاداین بیماری دراطراف دریای مدیترانه تالاسمی نام گذاری شد.

 

 

 

پراکندگی تالاسمی در جهان

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:40

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

 

 

«من نهايت احترام را از زمان تشكيل نطفه برای حيات بشری قائلم »

         

        از بيانيه انجمن جهانی پزشكان 1948 - ژنو

تعریف:

سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی (جنین یا رویان) قبل از هفته ۲۰ بارداری است ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سه‌ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند.

قانون سقط درمانی(مصوب 1384)

n   سقط درمانی با تشخيص سه پزشك متخصص و تاييد   پزشكی قانونی مبنی بر بيماری جنين كه به علت عقب افتادگی يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ويا بيماری مادر كه با تهديد جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئوليتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:52

بخشی از اسلایدها:

 سونوگرافي تا آمنيوسنتز

 


داشتن فرزند سالم آرزوي هر پدر و مادري است. خوشبختانه پيشرفت علم و فناوري، به‌خصوص در حوزه پزشکي، اين امکان را براي والدين فراهم کرده که از تولد فرزنداني که مشکلات کروموزمي دارند يا به هر نحوي باعث بروز مشکلات رواني و مالي فراواني در خانواده و جامعه مي‏شوند، جلوگيري شود. دكتر شيرين نيرومنش، فوق‌تخصص طب مادر و جنين و استاد دانشگاه علوم‌پزشكي تهران، معتقد است هر چند انجام غربالگري‏هاي سلامت جنين در دوران بارداري اجباري نيست ولي پزشکان متخصص زنان يا ماماها بايد انجام آن را به همه خانم‌هاي باردار و حتي كساني كه سابقه مشکلات کروموزمي (به‏خصوص نشانگان داون) در خانواده‌شان وجود ندارد، ازدواج فاميلي نداشته‌اند يا سنشان بالا نيست، توصيه کنند و اگر خانمي تمايل به انجام آزمايش‌ها يا تست‌هاي غربالگري نداشت، پزشكش مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.

غربالگري بار اول چه زماني انجام مي‏شود و در آن چه مواردي ارزيابي مي‌شود؟

 


غربالگري اول بايد از ابتداي هفته 11 تا پايان هفته 14 بارداري انجام شود. مهم‌ترين كاري كه در اين غربالگري انجام مي‌شود، سونوگرافي است كه علاوه بر بررسي ضربان قلب جنين، سن جنين، محل جفت و مايع دور جنين، ضخامت پشت گردن جنين هم اندازه‌گيري مي‌شود كه پزشكان به آن NT مي‌گويند. ضخامت اين قسمت بايد كمتر از 3 ميلي‌متر باشد در غير اين صورت غيرطبيعي تلقي مي‌شود. همزمان با اين سونوگرافي يك آزمايش خون هم از مادر گرفته مي‌شود كه در آن عوامل متعددي را ارزيابي مي‌كنند. سپس نتايج به‌دست آمده از آزمايش خون مادر، ضخامت پشت گردن جنين و سن مادر را با استفاده از يك نرم‌افزار رايانه‌اي
تجزيه و تحليل مي‌كنند تا مشخص شود جنين براي ابتلا به نشانگان داون جزو گروه پرخطر است يا نه.

ارزیابی سلامت جنین در دو مرحله انجام می گیرد:

•دوران بارداری

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:63

بخشی از اسلایدها:

انگيختگي  Arousal

 

nفعا ليت دستگاه عصبي انسان كه ميزان آن ممكن است از خواب عميق تا آشفتگي شديد متفاوت باشد و سطح بهينه ايي از انگيختگي وجود دارد كه ورزشكار در آن سطح بهترين اجراي خود را ارايه مي دهد.

پاورپوینت درباره میکروسفالی

پاورپوینت درباره میکروسفالی

پاورپوینت درباره میکروسفالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

میکروسفالی اولیه

اختلال اتوزوم مغلوب،

وجود کروموزوم غیرطبیعی،

تماس بایک محرک سمی ازقبیل پرتودرمانی(درهفته20-4جنینی)

عفونتهای مادرزادی(توکسوپلاسموز،سرخجه،CMV)

 عوامل شیمیایی.

میکروسفالی ثانویه:

آسیب های مختلف وارده طی سه ماهه سوم بارداری

 حین تولد یا اوایل شیرخوارگی

عفونت

ضربه

اختلالات متابولیکی

 آنوکسی

محیط سربیش از 3انحراف معیار کمتر از میانگین طبیعی برحسب سن وجنس می باشد.

 


پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

چکیده:

 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است که رابطه فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان را مورد بررسی قرار می دهد به منظور هدف فوق 30 نفر درپایه های مختلف ابتدایی از مدرسه استثنایی توحید شهرستان جهرم انتخاب شدند. دو پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی و اینلند حاوی 117 سوال و چک لیست بهداشت روانی کومار SPSSحاوی 11 سوال MHC  توسط والدین
دانش آموزان تکمیل شد. سپس داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها موید آن است که:

بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی این کودکان رابطه ی معناداری وجود دارد. بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی پسر رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی دختر رابطه ی معناداری وجود ندارد.

مقدمه:

 

کودکان استثنایی کسانی هستند که نیازمند تعلیم و تربیت ویژه و خدمات وابسته اند تا از کل استعداد
انسانی شان بتوانند استفاده کنند. آنها به تعلیم و تربیت ویژه نیازمند هستند چرا که از اغلب کودکان به یک یا چند شیوه به شرح زیر متفاوت هستند. آنها ممکن است عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی یادگیری، ناتوانی جسمی، اختلالات کلامی و زبان، آسیب شنیداری، آسیب دیداری داشته باشند و یا سرآمد و با استعداد باشند. تعلیم
و تربیت ویژه به معنای آموزش اختصاصی به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای منحصر به فرد یک کودک استثنایی باشد.

واکنش های پدر و مادر نسبت به کودکان عقب مانده خود یکسان نیست غالباً بستگی به میزان عقب ماندگی هوشی کودک، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده، خصوصیات شخصیتی والدین، ماهیت
و کیفیت راهنمایی پزشک، روان پزشک و سایر عوامل دارد.

بنابراین خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیرقابل انکار است. تاثیر خانواده در کودک
و نقش های مهم آن در جنبه سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاق و عاطفی بسیار مهم است. والدین
در کودک اثری فوق العاده دارند. خانواده خوب بهترین آموزشگاه است.


پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

پاورپوینت درباره سقط جنین و قوانین و مقررات آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:40

بخشی از اسلایدها:

مقدمه

 

 

«من نهايت احترام را از زمان تشكيل نطفه برای حيات بشری قائلم »

         

        از بيانيه انجمن جهانی پزشكان 1948 - ژنو

تعریف:

سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی (جنین یا رویان) قبل از هفته ۲۰ بارداری است ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سه‌ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند.

قانون سقط درمانی(مصوب 1384)

n   سقط درمانی با تشخيص سه پزشك متخصص و تاييد   پزشكی قانونی مبنی بر بيماری جنين كه به علت عقب افتادگی يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ويا بيماری مادر كه با تهديد جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئوليتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

پاورپوینت درباره ارزیابی سلامت جنین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:52

بخشی از اسلایدها:

 سونوگرافي تا آمنيوسنتز

 


داشتن فرزند سالم آرزوي هر پدر و مادري است. خوشبختانه پيشرفت علم و فناوري، به‌خصوص در حوزه پزشکي، اين امکان را براي والدين فراهم کرده که از تولد فرزنداني که مشکلات کروموزمي دارند يا به هر نحوي باعث بروز مشکلات رواني و مالي فراواني در خانواده و جامعه مي‏شوند، جلوگيري شود. دكتر شيرين نيرومنش، فوق‌تخصص طب مادر و جنين و استاد دانشگاه علوم‌پزشكي تهران، معتقد است هر چند انجام غربالگري‏هاي سلامت جنين در دوران بارداري اجباري نيست ولي پزشکان متخصص زنان يا ماماها بايد انجام آن را به همه خانم‌هاي باردار و حتي كساني كه سابقه مشکلات کروموزمي (به‏خصوص نشانگان داون) در خانواده‌شان وجود ندارد، ازدواج فاميلي نداشته‌اند يا سنشان بالا نيست، توصيه کنند و اگر خانمي تمايل به انجام آزمايش‌ها يا تست‌هاي غربالگري نداشت، پزشكش مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.

غربالگري بار اول چه زماني انجام مي‏شود و در آن چه مواردي ارزيابي مي‌شود؟

 


غربالگري اول بايد از ابتداي هفته 11 تا پايان هفته 14 بارداري انجام شود. مهم‌ترين كاري كه در اين غربالگري انجام مي‌شود، سونوگرافي است كه علاوه بر بررسي ضربان قلب جنين، سن جنين، محل جفت و مايع دور جنين، ضخامت پشت گردن جنين هم اندازه‌گيري مي‌شود كه پزشكان به آن NT مي‌گويند. ضخامت اين قسمت بايد كمتر از 3 ميلي‌متر باشد در غير اين صورت غيرطبيعي تلقي مي‌شود. همزمان با اين سونوگرافي يك آزمايش خون هم از مادر گرفته مي‌شود كه در آن عوامل متعددي را ارزيابي مي‌كنند. سپس نتايج به‌دست آمده از آزمايش خون مادر، ضخامت پشت گردن جنين و سن مادر را با استفاده از يك نرم‌افزار رايانه‌اي
تجزيه و تحليل مي‌كنند تا مشخص شود جنين براي ابتلا به نشانگان داون جزو گروه پرخطر است يا نه.

ارزیابی سلامت جنین در دو مرحله انجام می گیرد:

•دوران بارداری

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

پاورپوینت درباره مهارتهاي رواني در وزنه برداري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:63

بخشی از اسلایدها:

انگيختگي  Arousal

 

nفعا ليت دستگاه عصبي انسان كه ميزان آن ممكن است از خواب عميق تا آشفتگي شديد متفاوت باشد و سطح بهينه ايي از انگيختگي وجود دارد كه ورزشكار در آن سطح بهترين اجراي خود را ارايه مي دهد.

پاورپوینت درباره میکروسفالی

پاورپوینت درباره میکروسفالی

پاورپوینت درباره میکروسفالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

میکروسفالی اولیه

اختلال اتوزوم مغلوب،

وجود کروموزوم غیرطبیعی،

تماس بایک محرک سمی ازقبیل پرتودرمانی(درهفته20-4جنینی)

عفونتهای مادرزادی(توکسوپلاسموز،سرخجه،CMV)

 عوامل شیمیایی.

میکروسفالی ثانویه:

آسیب های مختلف وارده طی سه ماهه سوم بارداری

 حین تولد یا اوایل شیرخوارگی

عفونت

ضربه

اختلالات متابولیکی

 آنوکسی

محیط سربیش از 3انحراف معیار کمتر از میانگین طبیعی برحسب سن وجنس می باشد.

 


پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

پاورپوینت درباره بررسی رابطه ی فشار روانی کودکان عقب مانده ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

چکیده:

 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است که رابطه فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان را مورد بررسی قرار می دهد به منظور هدف فوق 30 نفر درپایه های مختلف ابتدایی از مدرسه استثنایی توحید شهرستان جهرم انتخاب شدند. دو پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی و اینلند حاوی 117 سوال و چک لیست بهداشت روانی کومار SPSSحاوی 11 سوال MHC  توسط والدین
دانش آموزان تکمیل شد. سپس داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها موید آن است که:

بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی این کودکان رابطه ی معناداری وجود دارد. بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی پسر رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و رشد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی دختر رابطه ی معناداری وجود ندارد.

مقدمه:

 

کودکان استثنایی کسانی هستند که نیازمند تعلیم و تربیت ویژه و خدمات وابسته اند تا از کل استعداد
انسانی شان بتوانند استفاده کنند. آنها به تعلیم و تربیت ویژه نیازمند هستند چرا که از اغلب کودکان به یک یا چند شیوه به شرح زیر متفاوت هستند. آنها ممکن است عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی یادگیری، ناتوانی جسمی، اختلالات کلامی و زبان، آسیب شنیداری، آسیب دیداری داشته باشند و یا سرآمد و با استعداد باشند. تعلیم
و تربیت ویژه به معنای آموزش اختصاصی به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای منحصر به فرد یک کودک استثنایی باشد.

واکنش های پدر و مادر نسبت به کودکان عقب مانده خود یکسان نیست غالباً بستگی به میزان عقب ماندگی هوشی کودک، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده، خصوصیات شخصیتی والدین، ماهیت
و کیفیت راهنمایی پزشک، روان پزشک و سایر عوامل دارد.

بنابراین خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیرقابل انکار است. تاثیر خانواده در کودک
و نقش های مهم آن در جنبه سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاق و عاطفی بسیار مهم است. والدین
در کودک اثری فوق العاده دارند. خانواده خوب بهترین آموزشگاه است.


پاورپوینت درباره نگرش همه جانبه به سلامت

پاورپوینت درباره نگرش همه جانبه به سلامت

پاورپوینت درباره نگرش همه جانبه به سلامت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:22

بخشی از اسلایدها:

حدیثی از رسول اکرم (ص):

من بیشتر از آنکه از فقر اقتصادی بر امتم بترسم

از ضعف تفکر و سوء تدبیر هراس دارم

عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر سلامت مراجعه کننده:

—وضعیت اقتصادی: درآمد کم، مسکن نامناسب، شرایط رفاهی بد، حاشیه نشینی، شرایط بد تغذیه ای

پاورپوینت درباره نقش مذهب در پیشگیری و درمان اختلالات روانی

پاورپوینت درباره نقش مذهب در پیشگیری و درمان اختلالات روانی

پاورپوینت درباره نقش مذهب در پیشگیری و درمان اختلالات روانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:17

بخشی از اسلایدها:

§در مورد ماهیت انگیزه های اساسی رفتار،مکاتب مختلف روانشناسی نگرش های متفاوتی دارند که موجب شیوه های روان درمانی مختلفی شده است.

پاورپوینت درباره بهداشت روان محيط کار

پاورپوینت درباره بهداشت روان محيط کار

پاورپوینت درباره بهداشت روان محيط کار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

بخشی از اسلایدها:

اهداف دوره

از شرکت کنندگان انتظار مي‌رود كه پس از گذراندن دوره بتوانند:

1- بهداشت رواني را تعريف کرده اهميت و ضرورت توجه به آنرا بدانند

2- عوامل موثر بر بهداشت روان محيط كار را بدانند

3- عوامل موثر در ارتباط بين فردی در محيط کار را بدانند.

4- چگونگی مواجهه با مشکلات محيط کار و حل آنها را بدانند.

5- استرس را تعريف کرده شيوه های مواجهه با استرسهای محيط کار را توضيح دهند.

6- توانايی کنترل خشم در محيط کار را داشته باشند.

 

هدف کلی کارگاه

 
دانش          نگرش          رفتار

 قوانین کارگاه

 

1) مشارکت فعال داشتن

2) احترام گذاشتن به یکدیگر

3) استفاده از مطالب در محيط زندگی و کار

 

 تاریخچه بهداشت روان

 

1) کشف داروهای روان پزشکی

2) ابداع روانکاوی

3) ارائه خدمات بهداشت روان جامعه نگر

4) مطالعه جهانی بار بیماریها

 


پاورپوینت درباره مقدمه وتعاريف سلامت

پاورپوینت درباره مقدمه وتعاريف سلامت

پاورپوینت درباره مقدمه وتعاريف سلامت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:40

بخشی از اسلایدها:

اهداف و انتظارات بحث مراقبتهای بهداشتی اولیه ازفراگیران

n مفاهیم سلامت ،بیماری و بهداشت را بیان کند

پاورپوینت درباره سلامت روان و باورهای نادرست

پاورپوینت درباره سلامت روان و باورهای نادرست

پاورپوینت درباره سلامت روان و باورهای نادرست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:23

بخشی از اسلایدها:

سلامت روان و باورهای نادرست

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی ـ اجتماعی خاصی، در مقابل آن مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتبا تهدید می‌کند. خوشبختانه بیماری های روانی، قابل پیشگیری بوده در صورتی‌که مانند سایر بیماری ها به موقع تشخیص داده و تحت درمان قرار گیرند به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن ها کاسته خواهد شد.

تعریف بهداشت روان از دیدگاه  who

عبارتست از: قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران, تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي, عادلانه و مناسب.

                                                   

بر اساس آمار بین‌المللی در هر جامعه‌ای 25 % از مردم مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند و به خدمات روانپزشکی نیاز دارند. این 25 % به معنی آن نیست که فقط شامل بیماریهای حاد شود بلکه انواع اختلالات روانپزشکی از جمله وسواس، اضطراب و ... را هم شامل می‌شود. اما مسأله اینجاست که تنها حدود 10 درصد از این افراد برای درمان مراجعه می‌کنند و بقیه به دلایل مختلفی که وجود دارد از مراجعه به متخصص و اقدام برای درمان سر باز می‌زنند


پاورپوینت درباره بهداشت روانی خانواده

پاورپوینت درباره بهداشت روانی خانواده

پاورپوینت درباره بهداشت روانی خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:19

بخشی از اسلایدها:

 بهداشت روانی یعنی  :

 سازگاری فرد با محیط خود و استفاده مناسب از توانایی هاو

قابلیت ها در زندگی .

سلامت : به ابعاد  جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی  تقسیم می شود.اگر در یک بعد با مشکل مواجه شود سایر ابعاد تحت تاثیر قرار می گیرند .

 بهداشت روانی خانواده  :کمک به همه افراد خانواده در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از استعدادها و توانایی های هر فرد برای رسیدن به موفقیت ،شادابی ،سازگاری و سازند گی بیشتر

•خانواده  :   نزدیک ترین و مداوم ترین ارتباطات اجتماعی را فراهم می سازد . فرد در خانواده رشد می کند و پایه های اصلی شخصیت  و خصوصیات رفتاری او شکل می گیرد

پاورپوینت درباره سلامت روان

پاورپوینت درباره سلامت روان

پاورپوینت درباره سلامت روان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:21

بخشی از اسلایدها:

سلامت روان چیست؟

}سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء(promotion)بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد .

پاورپوینت درباره ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی

پاورپوینت درباره ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی

پاورپوینت درباره ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:43

بخشی از اسلایدها:

بهداشت روان :

 

 اهداف آموزشي :

در پايان دوره آموزشي انتظار مي رود كه دانشجو بتواند :

ü      بهداشت روان را تعريف نمايد

پاورپوینت درباره سرطانهاي شايع زنان

پاورپوینت درباره سرطانهاي شايع زنان

پاورپوینت درباره سرطانهاي شايع زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

سرطان دهانه رحم

l

پاورپوینت درباره دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

پاورپوینت درباره دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

پاورپوینت درباره دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33

بخشی از اسلایدها:

مشخصات دوره دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

—طول دوره: يك ماه  شامل 4 روز کلاس تئوری وبقیه روزهای ماه حضور در فیلد  مراکز بهداشتی درمانی با بیتوته

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:44

بخشی از اسلایدها:

نشانگان‌ شوگرن‌ دومين‌ اختلال‌ خودايمني‌ روماتيسمي‌ شايع‌ پس‌ از آرتريت‌ روماتوييد. اين‌ اختلال‌ عمدتاً در خانم‌ها (حدوداً۹۰% موارد) ‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ به‌طور اوليه‌ ( مستقل‌ ) بروز کند يا همراه‌ ساير اختلالات‌ بافت‌ همبند (آرتريت‌ روماتوييد، اسکلرودرمي‌، لوپوس‌ اريتماتوي‌ منتشر، پلي‌ميوزيت‌) باشد

* تخریب غدد اشکی و بزاقی با واسطه ایمنی

* 90 درصد در زنان بین 45-35 سالگی

* شکل اولیه (ایزوله) یا سندرم سیکا

* شکل ثانویه – شایع تر – ناشی از بیماری خود ایمنی دیگر

* هدف اصلی          سلول اپی تلیوم مجاری غدد اگزوکرین

* * عوامل ژنتیکی        HLA-II

* محرک ویروسی ???????


پاورپوینت درباره آروماتراپی

پاورپوینت درباره آروماتراپی

پاورپوینت درباره آروماتراپی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:21

بخشی از اسلایدها:

آروماتراپی (Aromatherapy):

 علمی است که در آن با استفاده از عطر و بویی که از عصاره قسمت های مختلف گیاهان بدست می آورند به درمان جسمی و روحی اشخاص می پردازند.

 

واژه آروماتراپی از دو تک واژ (aroma) به معنای عطر و بو (therapy) به معنای درمان تشکیل شده است.

تاریخچه

 

این روش سابقه شش هزار ساله و یا بیشتر دارد. در یونان، روم و مصر باستان از مواد معطر برای درمان استفاده می‌کردند. ازجمله این افرادایمهوتپ درمصروهیپوکارت دریونان بودند.

رایحه درمانی نوین در سال1930 دوباره شکل گرفت. هنگامی که شیمیدان  فرانسوی، رنه موراسین گاته فوس متوجه خواص سنبل در درمان زخم‌های سوختگی دست  خود بدون برجا گذاشتن هیچ اسکاری شد .

در طول جنگ جهانی دوم جراح فرانسوی ارتش دکتر جین والنت، از عصاره‌های معطر به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می کردند.


پاورپوینت درباره کاکتوسها

پاورپوینت درباره کاکتوسها

پاورپوینت درباره کاکتوسها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:36

بخشی از اسلایدها:

آشنایی با منشا کاکتوسها:

موطن اصلی آمریکای مرکزی و جنوبی و یک سری از کاکتوسها در پرو، شیلی و مکزیک است. در اوایل قرن 17 به اروپا برده شده اند بعد به استرالیا و سپس به تمام دنیا پخش شده است.

بیش از 2000 گونه کاکتوس است که نیمی از آنها را

 می توان در آپارتمان پرورش داد.

nطرز شناسایی کاکتوسها:

پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:34

بخشی از اسلایدها:

نور خورشيد به عنوان منبع تأمين انرژي براي گياهان به شمار مي‌آيد. با وجود نور، آب و دي‌اكسيدكربن و طي عمل فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد به صورت كربوهيدرات در گياهان ذخيره مي‌شود؛ اين انرژي در جذب عناصر، تقسيم سلولي و ساير واكنش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سه فرايند مهم در گياهان وجود دارد كه به نور نياز دارند:

1- فتوسنتز مهم‌ترين آنهاست و براي رشد گياه ضروري است. طي عمل فتوسنتز، انرژي تابشي به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود كه براي توليد تركيبات آلي در گياه ضروري است.

2- وجود نور علاوه بر فتوسنتز (تأمين انرژي مورد نياز گياهان)، بر واكنش‌هاي وابسته به طول دوره روشنايي روزانه گياه (فتوپريوديسم) و

 

3- فتومورفوژنز (اثر نور بر شكل گياه) نيز مؤثر است.

1- نور:

نور بر فتوسنتز گياه مؤثر بوده و كار غذاسازي را انجام مي‌دهد.

‍6Co2+6H2O              C6H12O6 + 6O2     

در برخي از گياهان طول روز (ساعات روشنايي) بر جوانه‌زني بذور و گلدهي آنها تأثير دارد.

بنابراين 3 فاكتور مهم نور كه در رشد و نمو گياهان مؤثرند عبارتند از:

1- كيفيت نور (طول موج نور)

2- شدت نور

3- طول روز (طول ساعات روشنايي) يا فتوپريود

كيفيت نور:

نور خورشيد از نور نامرئي تشكيل شده  كه طول موج آنها بين 300-2500 نانومتر است. اما طول موج نور فعال بين 400-700 نانومتر است كه در فتوسنتز گياه دخالت دارند . نور آبي و قرمز بيشترين تأثير را بر فتوسنتز گياه دارند و ساير طول موج‌ها توسط چشم قابل رؤيت نبوده و در فتوسنتز هم دخالت ندارند.

بنابراين براي تأمين نور مورد نياز گياه بايد به صورتي باشد كه مخلوط نور آبي و قرمز را داشته باشد.

رنگ‌هاي قرمز دور و مادون قرمز و نيز نور ماوراي بنفش توسط چشم قابل رؤيت نيستند.


پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:49

بخشی از اسلایدها:

•مسمومیت با گیاهان آپارتمانی یکی ازعوامل ا یجاد مسمومیت بویژه در کودکان است .

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:29

بخشی از اسلایدها:

گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، شکل اندازه گل، برگ و ساقه جزء گروه گیاهان زینتی قرار داده شده اند. یک گیاه را نمی توان به یک گروه خاصی از گیاهان محدود و منحصر نمود. با توجه به این امر مشاهده می شود که روز به روز تعدادی از گیاهان، از یک گروه به گروه دیگری وارد می شوند و بر تعداد گیاهان مشترک در بین گروه های مختلف افزوده می شود. با افزایش شناخت جنبه های مخاطره آمیز و مسمومیت زا در ارتباط با مصرف بی رویه مصرف داروهای سنتزی، علاقه به استفاده داروهای گیاهی در تمام دنیا رواج پیدا کرده است.

بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش دارویی می باشند که با شناخت این گیاهان زینتی چند منظوره و استخراج مواد موثره آنها از این گیاهان حداکثر استفاده می گردد. هم اکنون بالغ از ۳۰۰۰۰۰ گونه گیاه زینتی وجود دارد که بیش از ۱۰۰۰۰ گونه به عنوان گیاهان دارویی شناخته می شوند.. از نمونه های بارز گیاهان مورد نظر می توان به موارد زیر اشاره نمود: زنبق(ریزوم)، گل حسرت(پیاز)، سرخس(ریشه) سنبل الطیب(ریشه)، گل صابونی(برگ و ریشه)، عروسک پشت پرده(میوه)، شاهپسند(برگ)، گل انگشت دانه(برگ)، گل سرخ(میوه)، همیشه بهار(گل و برگ)، گل برف یا موگه(گل، برگ و ساقه های زیر زمینی)، بنفشه معطر و سه رنگ(تمام قسمتهای گیاه)، شب بوی خیری(برگ، دانه و گل)، گل صد تومانی(ریشه)،
.

 


پاورپوینت درباره بازاریابی

پاورپوینت درباره بازاریابی

پاورپوینت درباره بازاریابی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32

بخشی از اسلایدها:

فهرست عناوین

•بازاریابی چیست؟

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:109

بخشی از اسلایدها:

دوره مدیریت فروش

اصول بازاریابی

vتعریف بازاریابی

پاورپوینت درباره زبان C

پاورپوینت درباره زبان C

پاورپوینت درباره زبان C

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

زبان C

مقدمه

       شروع برنامه نویسی با الگوریتم آغاز می شود و پس از نوشتن الگوریتم و احیانا رسم فلوچارت، برنامه نویسی آغاز می شود. ماشین (کامپیوتر) از برنامه ایی که ما نوشتیم سر در نمی آورد وما هم از زبان ماشین سر در نمی آوریم! ما برنامه را به یک زبان برنامه نویسی سطح بالا (یعنی برنامه ایی که به سطح زبان انسان نزدیک است) نوشته و بعد آن را تبدیل به یک برنامه قابل اجرا بر روی کامپیوتر(زبان سطح پایین یا زبان ماشین) می نماییم

انواع زبان برنامه نویسی

qزبانهای سطح بالا

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:153

بخشی از اسلایدها:

تعاریف زیادی از کسب و کار اینترنتی شده است. منابع مختلفی به ارائه تعریف از کسب و کار اینترنتی پرداخته اند. تنوع سایتهایی که چنین تعاریفی را ارائه داده اند چنان زیاد است که نمیتوان دلیل ارائه برخی از این تعاریف را یافت، مثلاً سایت رسمی دولت استرالیا این تعریف را از کسب و کار اینترنتی ارائه داده است: کسب و کار اینترنتی عبارت است از هرگونه کسب درآمدی از اینترنت، کسب و کار اینترنتی میتواند شامل خرید و فروش کالا در اینترنت و یا ارائه یک سرویس آنلاین بصورت غیر رایگان باشد. گذشته از این تعاریف پراکنده در اینترنت تعریف کسب و کار اینترنتی را از متخصصین این امر جویا شده ایم.

 تعريف : كسب و كار عبارت است از خريد و فروش كالا ها ، توليد كالا يا عرضه ي خدمات به منظور بدست آوردن سود است.

اصول چهار گانه کسب وکار:

•دانستن نام محصولهاي مختلف

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

پاورپوینت درباره بیماری خود ایمنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:44

بخشی از اسلایدها:

نشانگان‌ شوگرن‌ دومين‌ اختلال‌ خودايمني‌ روماتيسمي‌ شايع‌ پس‌ از آرتريت‌ روماتوييد. اين‌ اختلال‌ عمدتاً در خانم‌ها (حدوداً۹۰% موارد) ‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ به‌طور اوليه‌ ( مستقل‌ ) بروز کند يا همراه‌ ساير اختلالات‌ بافت‌ همبند (آرتريت‌ روماتوييد، اسکلرودرمي‌، لوپوس‌ اريتماتوي‌ منتشر، پلي‌ميوزيت‌) باشد

* تخریب غدد اشکی و بزاقی با واسطه ایمنی

* 90 درصد در زنان بین 45-35 سالگی

* شکل اولیه (ایزوله) یا سندرم سیکا

* شکل ثانویه – شایع تر – ناشی از بیماری خود ایمنی دیگر

* هدف اصلی          سلول اپی تلیوم مجاری غدد اگزوکرین

* * عوامل ژنتیکی        HLA-II

* محرک ویروسی ???????


پاورپوینت درباره آروماتراپی

پاورپوینت درباره آروماتراپی

پاورپوینت درباره آروماتراپی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:21

بخشی از اسلایدها:

آروماتراپی (Aromatherapy):

 علمی است که در آن با استفاده از عطر و بویی که از عصاره قسمت های مختلف گیاهان بدست می آورند به درمان جسمی و روحی اشخاص می پردازند.

 

واژه آروماتراپی از دو تک واژ (aroma) به معنای عطر و بو (therapy) به معنای درمان تشکیل شده است.

تاریخچه

 

این روش سابقه شش هزار ساله و یا بیشتر دارد. در یونان، روم و مصر باستان از مواد معطر برای درمان استفاده می‌کردند. ازجمله این افرادایمهوتپ درمصروهیپوکارت دریونان بودند.

رایحه درمانی نوین در سال1930 دوباره شکل گرفت. هنگامی که شیمیدان  فرانسوی، رنه موراسین گاته فوس متوجه خواص سنبل در درمان زخم‌های سوختگی دست  خود بدون برجا گذاشتن هیچ اسکاری شد .

در طول جنگ جهانی دوم جراح فرانسوی ارتش دکتر جین والنت، از عصاره‌های معطر به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می کردند.


پاورپوینت درباره کاکتوسها

پاورپوینت درباره کاکتوسها

پاورپوینت درباره کاکتوسها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:36

بخشی از اسلایدها:

آشنایی با منشا کاکتوسها:

موطن اصلی آمریکای مرکزی و جنوبی و یک سری از کاکتوسها در پرو، شیلی و مکزیک است. در اوایل قرن 17 به اروپا برده شده اند بعد به استرالیا و سپس به تمام دنیا پخش شده است.

بیش از 2000 گونه کاکتوس است که نیمی از آنها را

 می توان در آپارتمان پرورش داد.

nطرز شناسایی کاکتوسها:

پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:34

بخشی از اسلایدها:

نور خورشيد به عنوان منبع تأمين انرژي براي گياهان به شمار مي‌آيد. با وجود نور، آب و دي‌اكسيدكربن و طي عمل فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد به صورت كربوهيدرات در گياهان ذخيره مي‌شود؛ اين انرژي در جذب عناصر، تقسيم سلولي و ساير واكنش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سه فرايند مهم در گياهان وجود دارد كه به نور نياز دارند:

1- فتوسنتز مهم‌ترين آنهاست و براي رشد گياه ضروري است. طي عمل فتوسنتز، انرژي تابشي به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود كه براي توليد تركيبات آلي در گياه ضروري است.

2- وجود نور علاوه بر فتوسنتز (تأمين انرژي مورد نياز گياهان)، بر واكنش‌هاي وابسته به طول دوره روشنايي روزانه گياه (فتوپريوديسم) و

 

3- فتومورفوژنز (اثر نور بر شكل گياه) نيز مؤثر است.

1- نور:

نور بر فتوسنتز گياه مؤثر بوده و كار غذاسازي را انجام مي‌دهد.

‍6Co2+6H2O              C6H12O6 + 6O2     

در برخي از گياهان طول روز (ساعات روشنايي) بر جوانه‌زني بذور و گلدهي آنها تأثير دارد.

بنابراين 3 فاكتور مهم نور كه در رشد و نمو گياهان مؤثرند عبارتند از:

1- كيفيت نور (طول موج نور)

2- شدت نور

3- طول روز (طول ساعات روشنايي) يا فتوپريود

كيفيت نور:

نور خورشيد از نور نامرئي تشكيل شده  كه طول موج آنها بين 300-2500 نانومتر است. اما طول موج نور فعال بين 400-700 نانومتر است كه در فتوسنتز گياه دخالت دارند . نور آبي و قرمز بيشترين تأثير را بر فتوسنتز گياه دارند و ساير طول موج‌ها توسط چشم قابل رؤيت نبوده و در فتوسنتز هم دخالت ندارند.

بنابراين براي تأمين نور مورد نياز گياه بايد به صورتي باشد كه مخلوط نور آبي و قرمز را داشته باشد.

رنگ‌هاي قرمز دور و مادون قرمز و نيز نور ماوراي بنفش توسط چشم قابل رؤيت نيستند.


پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

پاورپوینت درباره گیاهان آپارتمانی سمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:49

بخشی از اسلایدها:

•مسمومیت با گیاهان آپارتمانی یکی ازعوامل ا یجاد مسمومیت بویژه در کودکان است .

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

پاورپوینت درباره گیاهان زینتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:29

بخشی از اسلایدها:

گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، شکل اندازه گل، برگ و ساقه جزء گروه گیاهان زینتی قرار داده شده اند. یک گیاه را نمی توان به یک گروه خاصی از گیاهان محدود و منحصر نمود. با توجه به این امر مشاهده می شود که روز به روز تعدادی از گیاهان، از یک گروه به گروه دیگری وارد می شوند و بر تعداد گیاهان مشترک در بین گروه های مختلف افزوده می شود. با افزایش شناخت جنبه های مخاطره آمیز و مسمومیت زا در ارتباط با مصرف بی رویه مصرف داروهای سنتزی، علاقه به استفاده داروهای گیاهی در تمام دنیا رواج پیدا کرده است.

بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش دارویی می باشند که با شناخت این گیاهان زینتی چند منظوره و استخراج مواد موثره آنها از این گیاهان حداکثر استفاده می گردد. هم اکنون بالغ از ۳۰۰۰۰۰ گونه گیاه زینتی وجود دارد که بیش از ۱۰۰۰۰ گونه به عنوان گیاهان دارویی شناخته می شوند.. از نمونه های بارز گیاهان مورد نظر می توان به موارد زیر اشاره نمود: زنبق(ریزوم)، گل حسرت(پیاز)، سرخس(ریشه) سنبل الطیب(ریشه)، گل صابونی(برگ و ریشه)، عروسک پشت پرده(میوه)، شاهپسند(برگ)، گل انگشت دانه(برگ)، گل سرخ(میوه)، همیشه بهار(گل و برگ)، گل برف یا موگه(گل، برگ و ساقه های زیر زمینی)، بنفشه معطر و سه رنگ(تمام قسمتهای گیاه)، شب بوی خیری(برگ، دانه و گل)، گل صد تومانی(ریشه)،
.

 


پاورپوینت درباره بازاریابی

پاورپوینت درباره بازاریابی

پاورپوینت درباره بازاریابی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32

بخشی از اسلایدها:

فهرست عناوین

•بازاریابی چیست؟

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:109

بخشی از اسلایدها:

دوره مدیریت فروش

اصول بازاریابی

vتعریف بازاریابی

پاورپوینت درباره زبان C

پاورپوینت درباره زبان C

پاورپوینت درباره زبان C

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

زبان C

مقدمه

       شروع برنامه نویسی با الگوریتم آغاز می شود و پس از نوشتن الگوریتم و احیانا رسم فلوچارت، برنامه نویسی آغاز می شود. ماشین (کامپیوتر) از برنامه ایی که ما نوشتیم سر در نمی آورد وما هم از زبان ماشین سر در نمی آوریم! ما برنامه را به یک زبان برنامه نویسی سطح بالا (یعنی برنامه ایی که به سطح زبان انسان نزدیک است) نوشته و بعد آن را تبدیل به یک برنامه قابل اجرا بر روی کامپیوتر(زبان سطح پایین یا زبان ماشین) می نماییم

انواع زبان برنامه نویسی

qزبانهای سطح بالا

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت درباره کسب و کار اینترنتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:153

بخشی از اسلایدها:

تعاریف زیادی از کسب و کار اینترنتی شده است. منابع مختلفی به ارائه تعریف از کسب و کار اینترنتی پرداخته اند. تنوع سایتهایی که چنین تعاریفی را ارائه داده اند چنان زیاد است که نمیتوان دلیل ارائه برخی از این تعاریف را یافت، مثلاً سایت رسمی دولت استرالیا این تعریف را از کسب و کار اینترنتی ارائه داده است: کسب و کار اینترنتی عبارت است از هرگونه کسب درآمدی از اینترنت، کسب و کار اینترنتی میتواند شامل خرید و فروش کالا در اینترنت و یا ارائه یک سرویس آنلاین بصورت غیر رایگان باشد. گذشته از این تعاریف پراکنده در اینترنت تعریف کسب و کار اینترنتی را از متخصصین این امر جویا شده ایم.

 تعريف : كسب و كار عبارت است از خريد و فروش كالا ها ، توليد كالا يا عرضه ي خدمات به منظور بدست آوردن سود است.

اصول چهار گانه کسب وکار:

•دانستن نام محصولهاي مختلف

پاورپوینت درباره معرفی زبان های HTML، CSS و Javascript

پاورپوینت درباره معرفی زبان های HTML، CSS و Javascript

پاورپوینت درباره معرفی زبان های HTML، CSS و Javascript

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد اسلاید: 49

برخی از اسلایدها که حاوی تگ هاست به زبان انگلیسی است.

بخشی از اسلایدها:

تعریف زبان HTML

برنامه های تحت وب بصورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

برنامه های استاتیک : برنامه هایی هستند که صفحات آنها از متن، تصویر، صوت و … تشکیل شده اند و احیانا یک یا چند لینک به سایر آدرس ها در آن قرار گرفته است. درواقع این نوع صفحات با کاربر تعاملی ندارند و صرفا کاربر می تواند موارد داخل این صفحات را مشاهده نماید.

 

برنامه های دینامیک یا پویا : برنامه هایی هستند که داده ای را از کاربر دریافت و آن را مورد پردازش قرار می دهند، و در انتها نتیجه آن را در اختیار کاربر قرار می دهند.

HTML چیست؟

واژه HTML مخفف Hyper Text Markup Language به معنی زبان نشانه گذاری فرا متن است. اچ تی ام ال زبان استاندارد و پایه طراحی صفحات وب است. چیزی که هنگام بازدید از یک صفحه اینترنتی مشاهده می کنید، نتیجه ترجمه و تفسیر مرورگر شما از کد های html است.


پاورپوینت درباره بررسی کتاب اخلاق کارمندی

پاورپوینت درباره بررسی کتاب اخلاق کارمندی

پاورپوینت درباره بررسی کتاب اخلاق کارمندی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:115

بخشی از اسلایدها:     به یقین اشرف مخلوقات خداوند، وجود مقدس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. وجود مبارکش از نظر «حُسن خلق» در چنان درجه اعلایی قرار گرفته که قرآن کریم، درباره اش می فرماید: (إنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیم)؛ القلم /68: 4. یعنی البته که تو به اخلاقی بس بزرگ آراسته ای. و در جای دیگر، ایشان را الگوی تمام مؤمنان، معرفی می نماید و می فرماید:
 « لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَة » (الاحزاب /33: 121). یعنی؛ البته که در رسول خدا، برای شما الگوی بسیار نیکویی نهاده شده است.
       لذا، برای کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند، سزاوار است که به آن بزرگوار و مانند ایشان از معصومان (علیهم السلام)، از نظر رفتار و کردار و حرکات و سکنات تأسی نمایند، تا هم خشنودی خداوند را جلب کرده و هم رضایت مندی مردم را فراهم آورند.

تاج غرور و فخر ز سرها فتادنی است       نقش وفا و مهر ز دل‌ها ستردنی است
اقوام  روزگار  به  اخلاق  زنده‌اند          قومی که گشت‌ فاقد اخلاق مُردنی است
(دیوان ملک الشعرای بهار/قطعات)

مباحث مقدماتي: مفهوم‌شناسي

.1شاید بتوان گفت که اخلاق کارمندی شاخه ای از اخلاق حرفه ای است مانند اخلاق پزشکی، اخلاق تجارت، اخلاق روزنامه نگاری، اخلاق قضایی و اخلاق اداری . و از آن جایی که یکی از دغدغه های مهم اخلاق کاربردی حل معضلات و تعارضات اخلاقی در شاخه مربوط به همان حرفه می باشد. بنابراین هرگونه سعی و تلاش در جهت خدمت هرچه بهتر و جلب رضایت ارباب رجوع ، البته در راستای رضایت و خشنودی پروردگار اخلاق کارمندی نامیده می شود.

پاورپوینت درباره رفتار سازمانی

پاورپوینت درباره رفتار سازمانی

پاورپوینت درباره رفتار سازمانی

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد اسلاید: 155

بخشی از اسلایدها:

فصل 1: پيش درآمدي بر رفتار سازماني

تصميمات به سطوح پايين تر سازمان (سطوح عملياتي ) ارجاع شده است و به كاركنان آزادي عمل بيشتري داده اند تا بتوانند مسائل كاري خود را حل كنند و تصميماتي بگيرند.گروه هاي متخصص وخود گردان تشكيل شده اند كه مي توانند بدون وجود رئيس و سرپرست كار كنند. سازمان ها در وضعيتي هستند كه بايد به كاركنان تفويض اختيار كنند. مديران بايد بياموزند كه چگونه كنترل را به ديگران واگذار كنند و در عين حال تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.

 

نوآوري و ايجاد تغيير:

سازمان ها بايد در پي نوآوري باشند و پديده تغيير را پذيرفته و انعطاف پذيري بالايي نشان دهند تا از بين نروند. همچنين بايد كيفيت محصول و خدمات را بهبود بخشند تا بتوانند در برابر رقبا مقاومت نمايند. چالش و مشكل مديريت اين است كه بايد كاركنان را وادار به خلاقيت نمايند و در برابر تغيير بردباري بيشتري به خرج دهد.

 

سازش با پديده اي به نام تغييرات سرسام آور:

مديران همواره با تغيير سرو كار داشته اند، اما امروز مسئله زمان اجراي تغييرمطرح است در زمان كنوني تغيير به صورت فعاليت دائمي و مستمر درآمده است. كاركنان بايد نوآوري هاي روزمره داشته باشند و پيوسته باز آموزي شوند.

 

 

 

در گذشته كاركنان احساس امنيت شغلي مي كردند، ولي هم اكنون افراد براي مدت نسبتاً كوتاهي مي توانند در كار خود انجام وظيفه نمايند. مديران بايد بياموزند كه چگونه انعطاف پذير شوند و در امور پيش بيني نشده چگونه واكنش مناسب نشان دهند و چگونه در برابر پديده تغيير مقاومت كنند و به بهترين شكل با آن سازش نمايند.

 

كم شدن وفاداري كاركنان:

سازمان ها با رويارويي با پديده رقابت جهاني و مشاهده برخوردهاي ناجوانمردانه چون بلعيده شدن سازمان هاي ضعيف توسط سازمان هاي قدرتمند دست از سياست هاي گذشته برداشته و امنيت شغلي، سابقه خدمت و پاداش هاي مناسبي را كه به كاركنان قديمي خود مي دادند، كاهش دادند. اين مسئله باعث كاهش وفاداري كاركنان شده است. مديران بايد بياموزند كه چگونه موجب افزايش انگيزه كاركنان شوند تا آنان نسبت به سازمان احساس وفاداري و تعهد بيشتري نمايند و در عين حال سازمان نيز در صحنه رقابت جهاني باقي بماند.

 

نيروي كار دوگانه (مضاعف):

امروزه نيروي كار با الگوي دوگانه وجود دارد كه در آن كاركنان بايد كارهايي با مهارت پايين انجام دهند و حقوق نسبتاً پاييني بگيرند يا كارهاي با مهارت بالا انجام دهند و حقوق متوسط دريافت

 

 

كنند. در گذشته بيشتر سازمان ها در بخش توليد كاركناني با مهارت بالا داشتند. ولي هم اكنون به نظر مي رسد كه افراد با مهارت پايين و حقوق اندك بايد استخدام شوند. مسئله اينجاست كه مدير چگونه مي تواند موجب انگيزش افرادي شود كه حقوق پاييني دارند و فرصتي نيز براي ارتقاي مقام و رسيدن به دستمزد بيشتر ندارند. آيا مي توان مشاغل اين كاركنان را طرح ريزي مجدد نمود يا حتي آنها را حذف كرد ؟

 

بهبود رفتار، از نظر اخلاقي:

در سازمان هايي كه پيوسته شاهد كاهش نيروي كار و ناديده گرفتن انتظارات كاركنان و رقابت شديد در بازار هستيم، عجيب نيست كه برخي كاركنان قوانين را زير پا گذاشته و دست به اقدامات غير اخلاقي بزنند. مديران بايد از نظر اخلاقي جو يا محيطي سالم براي كاركنان به وجود آورند تا آنها بتوانند بر ميزان توليد، بازدهي و بهره وري خود بيفزايند و از نظر رفتار خوب و بد دچار مشكل و معما نشوند.

 

 

 

 

 


پاورپوینت درباره اخلاق اداري و رفتار سازمانی

پاورپوینت درباره اخلاق اداري و رفتار سازمانی

پاورپوینت درباره اخلاق اداري و رفتار سازمانی

لینک دانلود پایین صفحه 

قابل ویرایش و آماده پرینت 

تعداد اسلاید: 107

بخشی از اسلایدها:

 

پاورپوینت درباره شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه های کامپیوتری

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت 

تعداد اسلاید: 59

بخشی از اسلایدها:

فصل اول

مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

—به مجموعه ای از چند کامپیوتر مستقل یا اجزا کامپیوتری که با یکدیگر ارتباط داشته و مابین آنها عمل انتقال داده انجام می شود شبکه کامپیوتری گفته می شود.

تحقیق درباره نرم افزار 3dmax

تحقیق درباره نرم افزار 3dmax

تحقیق درباره نرم افزار 3dmax

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحات:21

بخشی از صفحات:

 

موضوع:

نرم افزار 3dmax

 

گردآورنده:

شیدا صادق نیا

 

 

فهرست

معرفی نرم افزار 

کاربرد تری دی مکس 

تاریخچه و انتشار اولیه 

امکانات 

کارگاه شخصیت 

سیستم پارچه

سیستم طراحی مایعات

جستجوگر صحنه

وارد کردن 

انتساب/ویرایش بافت

فریم های کلیدی 

پویا نمایی 

پوست

شبدر نویسی

کاربرد 

رندرینگ

معرفی نرم افزار:

تری دی مکس  بسته‌ای نرم‌افزاری با قابلیت ساخت مدلهای سه بعدی، متحرک سازی و رندر می‌باشد. این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین برنامه های طراحی مدلهای سه بعدی انیمیشن سازی و رندرینگ در عرصه گرافیک کامپیوتری است. سالهاست که توسط کمپانی اصلی خود یعنی Autodesk توسعه داده می شود. امکانات بسیار گسترده و کارایی نسبتا آسان و به طور گسترده ای در معماری ساختمان، طراحی صنعتی، ساخت فیلم و انیمیشن، ساخت بازی های کامپیوتری و پیش پردازش جلوه های ویژه استفاده میشود و بزرگترین قابلیتش امکانات خوب مدل سازی است. این نرم افزار همچنین دارای سیستم آنالیز نور بسیار قدرتمندیست که محیطی مناسب برای شبیه سازی تصاویر و صحنه های واقعی برای کاربر ایجاد میکند.

افرادی که قصد کار با این برنامه را دارند در ابتدا باید از یک قوه تخیل بسیار بالا برخوردار شوند زیرا فاکتور اساسی برای موفق شدن در کار با این برنامه تخیل پردازی در دنیای مجازی ای که با آن سر و کار دارید است. در مرحله بعد باید از تمامی حالات و خواص مواد از جمله چگونگی حالت انعکاس یا تصویر بر روی آن جسم مورد نظر یا چگونگی مراحل ذوب آن جسم در دماهای مختلف جهت دادن حالت واقعی تر به جسم آشنا باشد.

 

کاربرد تری دی مکس در معماری

معماران و گرافیست‌ها نیز می‌توانند از این برنامه برای پیش‌نمایش بناها و مدل‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، استفاده کنند.کاربرد دیگر این نرم افزار در معماری تبدیل پلانهای ساده به شکل سه بعدی می باشد همچنین از نقشها و ترسیمات انجام شده در نرم افزار autocad هم پشتیبانی میکند که برای معماران اهمیت بسیار دارد همچنین به کمک تری دی مکس  میتوان نماهای داخلی ساختمان را طراحی و مشاهده نمود.

interior and exterior design را هم میتوان به راحتی طراحی نمود و با خروجی گرفتن طرحمان میتوان سازهای خود را قبل از اجرا مشاهده نمود و نواقص ان را از بین برد که کمک شایانی به معماران و طراحان این صنعت کرده است.

متحرک سازی

از جمله توانایی‌های دیگر نرم‌افزار تری دی مکس قابلیت متحرک سازی آن می‌باشد که این محصول را تبدیل به یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای ساخت محصولات بصری در زمینه ساخت انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی کرده است همچنین این محصول دارای plugin های متعدد و قدرتمندی می‌باشد که در صنعت جلوهای ویژه سینمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

دو تکنیک پر کاربرد در مدل سازی تری دی مکس عبارت است از :

Box Modeling : که بیشتر در صنعت بازی سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تغییر در وجوه و گره‌های یک حجم سه بعدی ساده مانند جعبه یا کره به شکل سه بعدی مورد نظر می‌رسند. (Mesh\Polygon Modeling)

 

Surface Modeling : ابتدا ترسیم دوبعدی شکل توسط خطوط دو بعدی در تری دی مکس (spline) انجام گرفته و با تغییر در محل قرار گیری گره‌های (vertex) آن به صورت سه بعدی در می‌آید. (Patch Modeling)


پاورپوینت درباره شکست نور

پاورپوینت درباره شکست نور

پاورپوینت درباره شکست نور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:45

بخشی از اسلایدها:

شکست نور

پرتوی نور که به صورت مایل به سطح جدایی دو محیط شفاف می رسد، هنگام عبور از سطح جدایی دو محیط، شکسته می شود که به این پدیده، شکست نور می گویند. پدیده شکست نور، به دلیل تغییر سرعت نور در محیط های مختلف ایجاد می شود. هنگامی که نور از یک محیط شفاف می گذرد، سرعت معینی دارد؛ اما به محض این که وارد محیط شفاف دیگری می شود، سرعت آن تغییر می کند. این تغییر سرعت باعث پدیده شکست می شود.

•هنگامی که نور از یک محیط رقیق، وارد یک محیط غلیظ شفاف شود، از سرعت آن کاسته می شود؛ بنا بر این، به سمت خط عمود، می شکند و به خط عمود نزدیک می شود.

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

لینک دانلود پایین صفحه:

 قابل ویرایش و آماده پرینت

آموزش شبکه های اینترنت   

فرمت فایل: پاور پوینت 

تعداد اسلاید:199       

 حجم فایل:4.78

قسمتی از پاور پوینت:

رئوس مطالب يادگيري

مفاهيم شبکه‌هاي کامپيوتري

•کاربردهاي شبکه‌هاي کامپيوتري
• سخت‌افزار شبکه
• دسته‌بندي شبکه‌ها
• روشهاي برقراري ارتباط دو ماشين در شبکه
• مدل هفت‌لايه‌اي OSI
• مدل چهارلايه‌اي TCP/ IP
 
 
 
فصل اول: مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري

هدفهاي آموزشي :

• مفهوم شبکه و کاربردهاي آن
• سخت‌افزار شبکه
• انواع سوئيچينگ
• طراحي شبکه و اصول لايه‌بندي
• مدل هفت‌لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني
• مدل چهارلايه‌اي TCP/IP
 
 
 
شبكـه‌هاي كامـپـيــوتـري مجموعه‌اي از كامپيوترهاي مستقل است كه به نحوي با يكديگر اطلاعات و داده مبادله مي‌نمايند.         

استقلال كامپيوترها

کارکردن هر ماشين به تنهايي در صورت نبودن در شبکه

تبادل داده

رد‌و‌بدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع کانال انتقال


پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

دانشگاه علم وصنعت ایران 

   دید فعال برای نظارت بر بیماری لرزش

Active vision for tremor disease monitoring

 

سمینار درس بینایی ماشین

ارائه دهنده : شیداصادق نیا

استاد: دکتر ابراهیمی مقدم

 

تابستان 95

 

 

فهرست مطالب:

vچکیده

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت

لینک دانلود پایین صفحه:

 قابل ویرایش و آماده پرینت

آموزش شبکه های اینترنت   

فرمت فایل: پاور پوینت 

تعداد اسلاید:199       

 حجم فایل:4.78

قسمتی از پاور پوینت:

رئوس مطالب يادگيري

مفاهيم شبکه‌هاي کامپيوتري

•کاربردهاي شبکه‌هاي کامپيوتري
• سخت‌افزار شبکه
• دسته‌بندي شبکه‌ها
• روشهاي برقراري ارتباط دو ماشين در شبکه
• مدل هفت‌لايه‌اي OSI
• مدل چهارلايه‌اي TCP/ IP
 
 
 
فصل اول: مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري

هدفهاي آموزشي :

• مفهوم شبکه و کاربردهاي آن
• سخت‌افزار شبکه
• انواع سوئيچينگ
• طراحي شبکه و اصول لايه‌بندي
• مدل هفت‌لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني
• مدل چهارلايه‌اي TCP/IP
 
 
 
شبكـه‌هاي كامـپـيــوتـري مجموعه‌اي از كامپيوترهاي مستقل است كه به نحوي با يكديگر اطلاعات و داده مبادله مي‌نمايند.         

استقلال كامپيوترها

کارکردن هر ماشين به تنهايي در صورت نبودن در شبکه

تبادل داده

رد‌و‌بدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع کانال انتقال


پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت 

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

دانشگاه علم وصنعت ایران 

   دید فعال برای نظارت بر بیماری لرزش

Active vision for tremor disease monitoring

 

سمینار درس بینایی ماشین

ارائه دهنده : شیداصادق نیا

استاد: دکتر ابراهیمی مقدم

 

تابستان 95

 

 

فهرست مطالب:

vچکیده

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

پاورپوینت درباره بینایی ماشین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:18

بخشی از اسلایدها:

دانشگاه علم وصنعت ایران 

   دید فعال برای نظارت بر بیماری لرزش

Active vision for tremor disease monitoring

 

سمینار درس بینایی ماشین

ارائه دهنده : شیداصادق نیا

استاد: دکتر ابراهیمی مقدم

 

تابستان 95

 

 

فهرست مطالب:

vچکیده

پاورپوینت درباره فتوشاپ

پاورپوینت درباره فتوشاپ

پاورپوینت درباره فتوشاپ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

بخشی از اسلایدها:

نرم افزار فتوشاپ چیست؟

žفتوشاپ یک نرم افزار ویرایشگر حرفه ای است و توسط Adobe Systems توسعه یافته که برای ساخت و ویرایش عکس ها بکار می رود

تحقیق درباره تجاررت الکترونیک

تحقیق درباره تجاررت الکترونیک

تحقیق درباره تجاررت الکترونیک

 لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:21

بخشی از صفحات:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

 

 

گردآورنده:

شیدا صادق نیا

 

مدرس:

شیدا صادق نیا

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

فهرست

تجارت الکترونیک چیست؟ 4

تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک.. 6

تاریخچه. 7

انواع تجارت الکترونیکی.. 8

ابزارها 10

دسته‌بندی‌های تجارت الکترونیک.. 10

مزایای تجارت الکترونیک.. 11

معایب تجارت الکترونیک.. 14

منابع: 20

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارت الکترونیک چیست؟

 

تجارت الکترونیک، به معنیِ انجام معاملات تجاری، از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، تلویزیون و کامپیوتر است.

تجارت الکترونیک، برای نخستین بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ و از طریق یک مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها (EDI) بر روی شبکه‌های ارزش افزوده (VANs) معرفی شد و با افزایش دسترسی به اینترنت و ظهور فروشندگان آنلاینِ محبوب در دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، رشد کرد. برای نمونه، وب‌سایت آمازون، کار خود را در سال ۱۹۹۵ و در گاراژ جف بزوس (Jeff Bezos) به عنوان کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقلِ کتاب شروع کرد. یا وب‌سایت EBay که امکان خرید و فروش آنلاین میان مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند، در سال ۱۹۹۵ مزایده‌های آنلاین را به جهان معرفی کرد و در سال ۱۹۹۷ و با استقبال شدید از عروسک‌های Beanie Babies، شهرت و محبوبیت بسیار زیادی یافت. با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، بسیاری بر این باورند که به زودی تجارت الکترونیک به روش اصلیِ انجام معاملات تجاری مبدل می‌شود.

تجارت الکترونیک نیز، مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خریدِ دیگری که بر مصرف‌کننده‌ استوار است، در طول سال‌ها تکامل یافته است. با محبوب‌تر شدن دستگاه‌های تلفن همراه، تجارت گوشی همراه نیز بازار مختص خود را پیدا کرده است. با ظهور سایت‌هایی مانند فیس‌بوک و پینترست (Pinterest)، شبکه‌های اجتماعی به محرک مهمی برای تجارت الکترونیک مبدل شده‌اند. برای نمونه، بر اساس Paymill، از سال ۲۰۱۴، در فروش‌های انجام شده بر روی پلت‌فرمِ تجارت الکترونیکِ Shopify ، که به دلیل تبلیغات موجود بر روی شبکه‌های اجتماعی بوده است، در ۸۵ درصد موارد خریداران با استفاده از تبلیغات موجود بر روی فیس‌بوک به این پلت‌فرم هدایت شده‌اند.

بازارِ در حالِ تغییر، فرصت بزرگی را برای کسب‌و‌کارها فراهم می‌کند تا ارتباط خود با مشتری را بهبود دهند و بازار خود را در دنیای آنلاین گسترش دهند. بر اساس Statista، تا سال ۲۰۱۳، میزان فروش جهانیِ تجارت الکترونیک، به ۱.۲ تریلیون (۱۰۰۰ میلیارد) دلار رسید و میزان فروش گوشی تلفن همراه در ایالات متحده نیز، به ۳۸ میلیارد دلار رسید. بیش از ۴۰ درصد از کاربران اینترنت (در مجموع ۱ میلیارد نفر)، کالاهایی را به صورت آنلاین خریداری کرده‌اند. این ارقام همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد، زیرا استفاده از گوشی همراه و اینترنت، هم در ایالات متحده و هم در بازارهای در حال توسعه در سراسر جهان، در حال گسترش است.

این فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم:

 1. تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند.
 2. بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالای را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کالا را تحویل می گیرد.
 3. تجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی.
 4. کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت.

-تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. بطور خلاصه می توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه ای به مرابت گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده داردو آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش


آموزش برنامه نویسی سی شارپ در سطح مقدماتی

آموزش برنامه نویسی سی شارپ در سطح مقدماتی

آموزش برنامه نویسی سی شارپ در سطح مقدماتی

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:18

بخشی از صفحات:

آموزش برنامه نویسی سی شارپ در سطح مقدماتی

تهیه کننده: شیدا صادق نیا

 

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران 

مروري بر برنامه نویسی دنیاي برنامه نویسی دنیاي عجیبی است.برنامه نویسی به شما اجازه می دهد که با کامپیوترتان مانند یک رئیس رفتار کنید. برنامه نویسی می تواند شغل یا تفریح شما باشد.اما هدف اصلی از برنامه نویسی ارائه راه حلی براي بر طرف کردن مشکلات مختلف است.برنامه نویسی هنر برطرف کردن مشکلات با استفاده از کد است.ما می توانیم با استفاده از زبانهاي برنامه نویسی برنامه بنویسیم.زبانهاي برنامه نویسی زیادي وجود دارند که از این بین چندین زبان از بقیه مشهورتر می باشند.زبانهاي برنامه نویسی به مرور زمان گسترش و تکامل می یابند. وقتی که می خواهید یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید ابتدا باید یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید.اما کدام زبان برنامه نویسی را باید انتخاب کرد؟شاید یکی از بهترین زبانهاي برنامه نویسی برنامه سی شارپ باشد. در این مقالات ما به شما نحوه برنامه نویسی به زبان سی شارپ را به صورت تصویري آموزش می دهیم.سعی کنید حتما بعد از خواندن مقالات آنها را به صورت عملی تمرین کنیدو اینکه قابلیت و مفهوم کدها را بفهمید نه آنها را حفظ کنید. دات نت فریم ورك (Framework NET (.چیست؟ Framework NET .یک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت براي توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز طراحی شد.Framework NET .همچنین میتواند براي توسعه نرم افزارهاي تحت وب مورد استفاده قرار بگیرد.تا کنون چندین نسخه از Framework NET .انتشار یافته که هر بار قابلیتهاي جدیدي به آن اضافه شده است. Framework NET .شامل کتابخانه کلاس محیط کاري (FCL (که در بر گیرنده کلاس ها، ساختارها،داده هاي شمارشی و.... می باشد.مهمترین قسمت Framework NET .زبان مشترك زمان اجرا (CLR (است که محیطی را فراهم می آورد که برنامه ها در آن اجرا شوند. این چارچوب ما را قادر می سازد که برنامه هایی که تحت آن نوشته شده اند اعم از Net#.C ، Visual Net.Basic و ++C را بهتر درك کنیم. کدهایی که تحت CLR و دات نت اجرا می شوند کدهاي مدیریت شده نامیده می شوند چون CLRجنبه هاي مختلف نرم افزار را در زمان اجرا مدیریت می کند. در زمان کامپایل کدها به زبان مشترك میانی (CIL( که نزدیک و تقریبا شبیه به زبان اسمبلی است ترجمه می شوند. ما باید کدهایمان را به این زبان ترجمه کنیم چون فقط این زبان براي دات نت قابل فهم است. براي مثال کدهاي #C و Net.Basic Visual هر دو به زبان مشترك میانی (CIL (ترجمه می شوند. به همین دلیل است که برنامه هاي مختلف در دات نت که با زبان هاي متفاوتی نوشته شده اند می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. اگر یک زبان سازگار با دات نت می خواهید باید یک کامپایلر ایجاد کنید که کدهاي شما را به زبان میانی ترجمه کند. کدهاي ترجمه شده توسط CIL در یک فایل اسمبلی مانند exe .یا dll .ذخیره می شوند


پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:13

بخشی از اسلایدها:

مثال

الگوها را مانند نمونه ها ادامه دهيد. رابطه ی بين عددهای هر الگو را توضيح دهيد.

 

هر عدد 3 واحد بيشتر از عدد قبلى است.

 


پاورپوینت درباره ریاضی چهارم دبستان معرفی میلیون

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم دبستان معرفی میلیون

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم دبستان معرفی میلیون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

بخشی از اسلایدها:

معرفی میلیون:

10 تا 100 هزارتا می شود یک میلیون و می نویسیم

جدول ارزش مکانی دارای 3 طبقه می شود و هر طبقه هم 3 مرتبه دارد.

 


پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

پاورپوینت درباره ریاضی چهارم ابتدایی الگوها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

بخشی از اسلایدها:

دانش آموزان عزیز شما در پایه ی سوم و چهارم نیز با الگوها آشنا شدید و رابطه ی بین مراحل را کشف می کردید و می توانستید مراحل بعدی را پیدا کنید.

اما حالا می خواهیم کمی فراتر برویم و بتوانیم جملات خیلی بزرگتر را پیدا کنیم، یعنی مثلا با دادن چند جمله ی اول یک الگو، جمله ی صدم را پیدا کنیم.

برای همین به جز اینکه فقط رابطه ی بین چند مرحله ی اول مهم باشد، رابطه ی بین هر جمله با شماره ی مرحله نیز اهمیت پیدا می کند.

 


پاورپوینت درباره حریم شخصی

پاورپوینت درباره حریم شخصی

پاورپوینت درباره حریم شخصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:23

بخشی از اسلایدها:

پیشینه

n1789 : حفظ حقوق شهروندی در قبال قدرت دولتی یا    حکمروایان

پاورپوینت درباره ماشین های ورودی و خروجی

پاورپوینت درباره ماشین های ورودی و خروجی

پاورپوینت درباره ماشین های ورودی و خروجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:17

بخشی از اسلایدها:

 ماشین های ورودی و خروجی:

 

وقتی قرار است یک جمع یا تفریق ، روی گروهی از اعداد یا پاسخ ها انجام شود مثل این است که ماشین جمع یا تفریق مشغول به کار است

این کار به ما کمک می کند تا عملیات را منظم تر انجام دهیم مثال :


پاورپوینت درباره فصل اول : شمارش چندتا چندتا

پاورپوینت درباره فصل اول : شمارش چندتا چندتا

پاورپوینت درباره فصل اول : شمارش چندتا چندتا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:13

بخشی از اسلایدها:

شمارش چندتا چندتا :

برای شمارش شکل ها  به روش های مختلف می توان آن ها را دسته بندی کرد و شمرد به مثال زیر توجه کنید

   12 مربع زیر را به روش های مختلف می توانیم شمارش کنیم به دو نمونه های زیر توجه کنید .

 

 


پاورپوینت درباره ماشین های ورودی – خروجی

پاورپوینت درباره ماشین های ورودی – خروجی

پاورپوینت درباره ماشین های ورودی – خروجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:15

بخشی از اسلایدها:

می توانی حدس بزنی چه اتفاقی برای عدد 15 افتاده است ؟

عدد 15 وارد دستگاه خروجی شده است .

در آنجا با 5 جمع شده است و حالا شده 20.

 

این همان کاری است که این ماشین ها انجام میدهند .

 

ماشین های ورودی – خروجی دستگاههایی هستند که روی عددهایی که وارد آن می شوند عملیات ریاضی انجام می دهد و عددهای جدید به ما می دهد .